Butlletí de novetats Dades estadístiques núm.13

Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
Butlletí de novetats Dades estadístiques
DE núm. 13
Desembre 2006

La Biblioteca General vol informar-vos de les darreres novetats en Dades estadístiques. Per donar-se de baixa d'aquest butlletí, envieu un correu electrònic amb la vostra adreça a: Rosa Montanyà.

Butlletins anteriors


Noves bases de dades i fitxers estadístics
Third Community Innovation Survey [Microdades]
Microdades de la tercerca enquesta sobre innovació en les empreses europees. Es va realitzar entre 2000/02 en els 25 membres de la Unió, països candidats, Islàndia i Noruega. Accés restringit a investigadors.

Ho trobareu a: Bases de dades europees. Eurostat. Theme 9. Ciència i tecnologia
 
Actualitzacions i noves versions
OECD Statistical Compendium
Actualització segona part 2006.

Ho trobareu a: Bases de dades internacionals. OCDE

UNIDO Indstat3
Actualització 2006.

Més informació: Bases de dades internacionals. Organització de les Nacions unides per al Desenvolupament Industrial (UNIDO)

World Development Indicators 2006
Actualització 2006.
Nota: l'anterior edició (2003) era en xarxa, l'actual (2006) és un cd-rom que podeu treure en prèstec.

Més informació: Bases de dades internacionals. Banc Mundial

 
Nous enllaços d'interès

Google Gapminder. Mapes i gràfics sobre desenvolupament mundial

Ho trobareu a: Bases de dades internacionals. Anuaris de referència bàsica

 
Novetats bibliogràfiques destacades: metodologia

Fletxeta SpringerLink e-Books: s'ha comprat aquesta col·lecció de llibres electrònics, que inclou importants seccions de Matemàtica i Estadística. Els podeu consultar via el catàleg o la pàgina de Textos i llibres electrònics.

Fletxeta Altres novetats
Fletxeta  Azagra Ros, Joaquín; Chorén, Pilar. La Localización de la población española sobre el territorio : un siglo de cambios : un estudio basado en series homogéneas, 1900-2001. Bilbao : Fundación BBVA, cop. 2006. [Inclou un cd-rom].
Fletxeta  Carter, Susan B. [et. al] (ed.). Historical statistics of the United States earliest times to the present. Millennial ed. New York : Cambridge University Press, cop. 2006
Fletxeta  Casella, George ; Berger, Roger L. Statistical inference. 2nd ed. Pacific Grove Duxbury cop. 2002.
Fletxeta  Gamerman, Dani ; Lopes, Hedibert Freitas. Markov chain Monte Carlo stochastic simulation for Bayesian inference. 2nd ed. Boca Raton, etc. Chapman & Hall cop. 2006. (Texts in statistical science).
Fletxeta  Lee, Peter M. Bayesian statistics an introduction. 3rd ed. London Arnold 2004
Fletxeta  Pardo Merino, Antonio; Ruiz Díaz, Miguel Ángel. Análisis de datos con SPSS 13 Base. Madrid [etc.] McGraw-Hill cop. 2005.
Fletxeta  Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Fundamentos de estadística. Madrid : Alianza, cop. 2001. (El Libro universitario. Manuales ; 70)
Fletxeta  Peña Sánchez de Rivera, Daniel. Regresión y diseño de experimentos. Madrid : Alianza, cop. 2002. (El Libro universitario. Manuales ; 72)
Fletxeta Ramsay, J. O. ; Silverman, B. W. Functional data analysis. 2nd ed. New York Springer cop. 2005. (Springer series in statistics)
Fletxeta  Sanz, Marta. Malliavin calculus with applications to stochastic partial differential equations. Lausanne EPFL Press Boca Raton CRC Press cop. 2005. (Fundamental sciences. Mathematics)
Fletxeta  Steen, Lynn Arthur. Achieving quantitative literacy an urgent challenge for higher education. [Washington, D.C.] Mathematical Association of America cop. 2004. (MAA notes ; 62)
Fletxeta Wainer, Howard. Graphic discovery a trout in the milk and other visual adventures. Princeton, NJ Princeton University Press cop. 2005.

 
Novetats bibliogràfiques destacades: anuaris i informes

Novetats d'Eurostat: publicacions en paper, pertanyents a les col·leccions Pocketbooks i Panorama of the European Union:

Fletxeta EU integration seen through statistics (2006 ed.)
Fletxeta External and intra-European Union trade. Data 1999-2004 (2005 ed.)
Fletxeta Health in Europe. Data 1998-2003 (2005 ed).

Altres novetats:

Fletxeta Cens de població 2001 (v. 2,3 i 6 en curs de publicació). Idescat 2006-

Altres novetats, vegeu l'aplicació de Noves adquisicions.

 

Consulteu al personal bibliotecari
Si teniu qualsevol dubte sobre la cerca, consulta i exportació de dades estadístiques, podeu posar-vos en contacte amb:

Equip de Ciències Polítiques i Socials
 Olga Monterde
Biblioteca General
olga.monterde@upf.edu
tel.: 93 542 16 88
Equip d'Economia i Empresa
 Elena Blanco
Biblioteca General
elena.blanco@upf.edu
tel. 93 542 16 78