Butlletí de novetats Dades estadístiques núm.12

Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
Butlletí de novetats Dades estadístiques
DE núm. 12
maig 2006

La Biblioteca General vol informar-vos de les darreres novetats en Dades estadístiques. Per donar-se de baixa d'aquest butlletí, envieu un correu electrònic amb la vostra adreça a: Rosa Montanyà.

Butlletins anteriors


Noves bases de dades estadístiques
OECD Statistical Compendium
Nou producte que ofereix estadístiques de l'OECD des de 1970. Substitueix en part un producte anterior, International Statistical Yearbook (ISY), donat de baixa aquest curs.

Ho trobareu a: Bases de dades internacionals. OCDE
Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL) [Microdades]
Microdades corresponents a una mostra de 1,1 milions de persones afiliades a la Seg. Social (un 4% del total). Inclou dades personals, relacions laborals i empreses, bases de cotització, i pensions. Accés restringit a investigadors.

Ho trobareu a: Bases de dades Espanyoles. Ministeris
 
Desenvolupament de la col·lecció de dades estadístiques

Biblioteca General ha realitzat durant 2005/2006 un desenvolupament de la col·lecció per a dades estadístiques. Es tracta d'un informe que avalua l'estat actual i les tendències en el mercat de proveïdors de dades estadístiques, realitza un anàlisi de la col·lecció de la Biblioteca i en base a tots dos factors, preveu el creixement futur de la col·lecció. En aquest cas, s'ha pogut comparar amb un primer informe sobre el mateix tema realitzat el 2002. Les principals conclusions són:

Fletxeta Respecte a la col·lecció de la Biblioteca:
Fletxeta L'estat actual de la col·lecció a la UPF es considera correcte, no es veuen necessitats urgents de compra. Amb tot s'han localitzat algunes bases de dades interessants que es mantindran en una "llista de propostes de compra" de cara a futures adquisicions.
Fletxeta Es veu necessari en el futur realitzar un salt qualitatiu. Caldria comprar bases de dades financeres (Compustat) o de dades socials (ICPSR) que són molt cares pel nostre pressupost. Caldrà buscar solucions innovadores (contactes institucionals, compres en consorci...). A llarg termini cal una millor coordinació entre les diferents biblioteques universitàries catalanes.

Fletxeta Respecte al mercat de dades estadístiques:
Fletxeta S'ha accentuat la tendència cap a la gratuïtat de les dades, especialment en el cas d'agències estadístiques oficials. Sigui a nivell nacional (tendència a la gratuïtat total) o internacional (tendència a la gratuïtat per a les dades més bàsiques).
Fletxeta Continuen essent de pagament les bases de dades privades (especialment financeres), algunes bases de dades molt especialitzades i bona part de les microdades.
Fletxeta La tendència a llarg termini en el cas de les microdades no es veu clara. Hi ha una major oferta, però els mètodes d'adquisició van de la descàrrega gratuïta i lliure via Internet (INE), a la compra amb un preu molt alt i llicència restrictiva (Eurostat). Enmig trobem un ampli ventall de situacions, incloent microdades que són gratuïtes però amb sota accés restringit. Cal continuar examinant cada cas per separat.

Si desitgeu saber més sobre aquest informe, podeu posar-vos en contacte amb les autores: Rosa Montanyà i Elena Blanco.

 
Noves bases de dades gratuïtes i enllaços d'interès

El desenvolupament de la col·lecció per a dades estadístiques, en implicar un anàlisi a fons del mercat ha permès localitzar moltes fonts i bases de dades noves d'accés gratuït. Això ha suposat molts canvis que podeu trobar a les pàgines de Dades estadístiques. Destaquem:

Fletxeta S'ha eliminat la pàgina de Enquestes d'opinió. Els enllaços a arxius de dades socials ara estan incorporats a les pàgines de Dades estadístiques.

Fletxeta Dades estadístiques espanyoles: nova secció sobre Ministeris.

Fletxeta Dades estadístiques europees:
Fletxeta  nou enllaç a la Comissió Europea. DG Economic and Financial Affairs. Indicators, especialment a la AMECO Database.
Fletxeta actualització del llistat d'agències estadístiques regionals i nacionals.
Fletxeta nova secció de Arxius de dades socials i enquestes d'opinió, incloent els Eurobaròmetres.
Fletxeta  Nova secció de Comptes i memòries d'empreses.

Fletxeta Dades estadístiques internacionals:
Fletxeta  nova secció d'Anuaris de referència bàsica, amb serveis que proporcionen dades bàsiques per a tots els països del món, com per exemple  NationMaster, CIA World FactBook, etc.
Fletxeta nous enllaços i bases de dades de les Nacions Unides i organismes relacionats. Com per exemple World Population Prospects, FAOStat, Statistics database (Unesco), etc.
Fletxeta nous enllaços i bases de dades d'organismes internacionals temàtics. Com per exemple Statistics database (OMC), WHO Statistical Information System (WHOSIS) (OMS), LaborSta (OIT)
Fletxeta  nova secció de Comptes i memòries d'empreses.

Fletxeta Dades estadístiques internacionals per països:
Fletxeta actualització del llistat d'agències estadístiques regionals i nacionals.
Fletxeta  nova secció de Arxius de dades socials per països.

 
Novetats bibliogràfiques destacades: metodologia

Fletxeta SpringerLink e-Books: s'ha comprat aquesta col·lecció de llibres electrònics, que inclou importants seccions de Matemàtica i Estadística. Els podeu consultar via el catàleg o la pàgina de Textos i llibres electrònics.

Fletxeta Altres novetats
Fletxeta Aldridge, Alan; Levine, Kenneth. Topografía del mundo social : teoría y práctica de la investigación mediante encuestas. Barcelona : Gedisa, 2003
Fletxeta Anderson, T. W. An Introduction to multivariate statistical analysis. 3rd ed. New York : Wiley, cop. 2003
Fletxeta Burton, David M. Elementary number theory. 5th ed. Boston : McGraw-Hill, 2005
Fletxeta Delgado, Margarita, ed. Familia y reproducción en la España a partir de la encuesta de fecundidad de 1999. Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006 (Opiniones y actitudes ; 53)
Fletxeta Demidóvich, B. P. 5000 problemas de análisis matemático. 9ª ed. Madrid : Thomson, cop. 2002
Fletxeta Hodgkin, Luke Howard. A History of mathematics from Mesopotamia to modernity. New York : Oxford University Press, 2005

 

Consulteu al personal bibliotecari
Si teniu qualsevol dubte sobre la cerca, consulta i exportació de dades estadístiques, podeu posar-vos en contacte amb:

Equip de Ciències Polítiques i Socials
 Olga Monterde
Biblioteca General
olga.monterde@upf.edu
tel.: 93 542 16 88
Equip d'Economia i Empresa
 Elena Blanco
Biblioteca General
elena.blanco@upf.edu
tel. 93 542 16 78