Butlletí de novetats Dades estadístiques núm.11

Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
Butlletí de novetats Dades estadístiques
DE núm. 11
febrer 2006

La Biblioteca General vol informar-vos de les darreres novetats en Dades estadístiques. Per donar-se de baixa d'aquest butlletí, envieu un correu electrònic amb la vostra adreça a: Olga Monterde.

En aquest butlletí trobareu informació sobre:

Butlletins anteriors


Noves bases de dades estadístiques
UNIDO Indstat3 UNIDO Indstat3: Industrial statistics database, edició 2005, és una base de dades d'estadístiques industrials. Les dades estan ordenades segons la classificació ISIC a un nivell de 3 dígits. Inclou 180 països i 29 sectors industrials. Cobertura cronològica: 1963-2003. Actualització anual. Les dades es poden exportar en format Excel, ASCII o CSV.

Més informació: Internacional: Dades estadístiques. Unido

Enquestes del CIS: S'han comprat 2 noves enquestes. Accés restringit a investigadors.
- 1528: Postelectoral elecciones generales 1986 (II) y autonómicas de Andalucía
- 1536: Preelectoral elecciones generales 1986 (II) y autonómicas de Andalucía

Més informació: Espanya. Dades estadístiques. Centro de Investigaciones Sociológicas

 
Actualitzacions i noves versions

EPA (microdades):
Nota important: la versió de la EPA que l'INE ha posat en accés lliure és diferent de la que compra la UPF. Així doncs s'ha continuat adquirint aquesta versió (més completa).

Han arribat ja les actualitzacions corresponents a tot l'any 2005. Inclou els nous "Diseño y descripción del registro de variables".

L'accés està restringit a investigadors. Els usuaris amb accés ho trobaran a la unitat de xarxa Q "Dades estadístiques".

En general, si necessiteu microdades que no apareixen en la llista de l'INE i/o extraccions més completes que les que l'INE ofereix, poseu-vos en contacte amb Biblioteca.

Més informació: Espanya: Dades estadístiques. Instituto Nacional de Estadística

Regions: Statistical Yearbook: Nova edició 2005. CD-ROM disponible en préstec.

Més informació: Europa: Dades estadístiques. Eurostat (Tema 1. Estadístiques generals)
 
Novetats bibliogràfiques destacades: metodologia
- Bennet, Jeffrey O. ; Briggs, William L. ; Triola, Mario F. Statistical reasoning : for everyday life. 2nd ed. Boston [etc.] : Addison Wesley, cop. 2003
- Bertsekas, Dimitri P. ; Tsitsiklis, John N. Introduction to probability. Belmont, Mass. : Athena Scientific, cop. 2002
- Best, Joel. Damned lies and statistics: untangling numbers from the media, politicians, and activists. Berkeley : University of California Press, cop. 2001
- Best, Joel. More damned lies and statistics : how numbers confuse public issues. Berkeley : University of California Press, cop. 2004
- Blossfeld, Hans-Peter ; Prein, Gerald (Eds.). Rational choice theory and large scale data analysis. Boulder : Westview Press, cop. 1998
- Bluman, Allan G. Elementary statistics : a step by step approach. 5th ed. Boston : McGraw-Hill Higher Education, 2004
- Box-Steffensmeier, Janet M. ; Jones, Bradford S. Event history modeling : a guide for social scientists. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004
- Caselli, Gaziella ; Vallin, Jacques ; Wunsch, Guillaume J. Demography : analysis and synthesis : a treatise in population studies. Boston : Elsevier, cop. 2005
- Cleves, Mario Alberto ; Gould, William W ; Gutierrez, Roberto G. An Introduction to survival analysis using stata. Rev. ed. College Station, Tex. : Stata Press, cop. 2004
- DeGroot, Morris H. ; Schervish, Mark J. Probability and statistics. 3rd ed. Boston : Addison-Wesley, cop. 2002
- Devore, Jay L. Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias. 5ª ed. México [etc.] : International Thomson, cop. 2001
- Díaz de Rada Igúzquiza, Vidal. Manual de trabajo de campo en la encuesta. Madrid : Centro de Investigaciones Sociológicas, 2004 (Cuadernos metodológicos ; 36)
- Gelman, Andrew ; Nolan, Deborah Ann. Teaching statistics: a bag of tricks. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2002
- Jaisingh, Lloyd R. Statistics for the utterly confused. New York [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2000
- Le Roux, Brigitte ; Rouanet, Henry. Geometric data analysis : from correspondence analysis to structured data analysis. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, cop. 2004
- Long, J. Scott; Freese, Jeremy. Regression models for categorial dependent variables using Stata. Rev. ed. Texas : Stata, cop. 2003
- Notz, William I. ; Fligner, Michael A. Study guide for Moore and McCabe's introduction to the practice of statistics. 3rd ed. New York : W.H. Freeman and Company, cop. 1999
- Rosen, Kenneth H. Matemática discreta y sus aplicaciones. 5ª ed. Madrid [etc.] : McGraw-Hill, cop. 2004
- Sloof, Randolph. Game-theoretic models of the political influence of interest groups. Boston : Kluwer Academic, cop. 1998

Altres novetats, vegeu l'aplicació de Noves adquisicions.

 
Novetats bibliogràfiques destacades: anuaris i informes

Novetats d'Eurostat: publicacions en paper, pertanyents a les col·leccions Pocketbooks i Panorama of the European Union:

- Agricultural statistics. Data 1999-2003 (2005 ed.)
- Consumers in Europe: Facts and figures. Data 1999-2004 (2005 ed.)
- Energy, transport and environment indicators. Data 1992-2002 (2005 ed.)
- European Union foreign direct investments yearbook. Data 1998-2003 (2005 ed.)
- Fishery statistics. Data 1990-2004 (2005 ed.)
- Measuring progress towards a more sustainable Europe. 2005 ed.
- Regions: statistical yearbook. 2005 ed [versió paper]
- Science and technology in Europe. Data 1993-2003 (2005 ed.)

Altres novetats, vegeu l'aplicació de Noves adquisicions.

 

Consulteu al personal bibliotecari
Si teniu qualsevol dubte sobre la cerca, consulta i exportació de dades estadístiques, podeu posar-vos en contacte amb:

Equip de Ciències Polítiques i Socials
 Olga Monterde
Biblioteca General
olga.monterde@upf.edu
tel.: 93 542 16 88
Equip d'Economia i Empresa
 Elena Blanco
Biblioteca General
elena.blanco@upf.edu
tel. 93 542 16 78