17.06.2010

Nova adreça de Gmail per als estudiants de la UPF

A partir del curs 2010-2011, els estudiants de la Universitat Pompeu Fabra disposaran d'una nova adreça de correu Gmail que proporciona Google.

L'1 de setembre podreu accedir a la vostra nova bústia des de Campus Global, opció Correu i Google Apps.

La nova adreça conserva el vostre nom actual. Només canvia el domini. El format serà el següent: <nomactual>@estudiant.upf.edu (p.e.: maria.garcia01@estudiant.upf.edu). Aquesta bústia té una capacitat de 7 GB i inclou la gestió de l'agenda de contactes.

A partir d'aquesta data, totes les comunicacions oficials de la Universitat es faran a la nova adreça.

Fins al 30 de novembre, conviuran els dos sistemes de correu i, per tant, continuareu tenint accés a l'antiga adreça a través de Campus Global. És molt important que, durant aquests tres mesos, traspasseu tots els missatges i contactes que vulgueu conservar de l'antiga adreça a la nova i que comuniqueu el canvi a tots els llocs on us hàgiu pogut registrar amb l'adreça antiga. Trobareu  una guia de migració de dades al mateix menú de Campus Global.

El dia 1 de desembre les adreces antigues seran donades de baixa i no es podrà recuperar res del seu contingut.

La nova adreça va associada a un seguit de prestacions, Google Apps, que esperem que us siguin d'ajuda en el vostre treball diari a la UPF:

- Google Calendar: gestió del calendari.

- Google Docs: gestió de documents de text, fulls de càlcul, presentacions, etc.

- Google Talk: xat

Cal tenir en compte que aquests serveis els ofereix Google.  El seu ús implica l'acceptació de les seves condicions.

En cas de qualsevol incidència amb el compte de Gmail i la resta de serveis de Google Apps, trobareu ajuda a la web Biblioteca i TIC.