17.03.2017

L'e-Repositori de la UPF, un dels principals repositoris europeus OpenAire

L'e-Repositori, el repositori institucional de la Universitat, se situa entre els 20 primers proveïdors de publicacions de projectes H2020 i ERC. 

En concret, tres projectes participats per la UPF (ADEMU, HBP SGA1 -Human Brain Project- i KRISTINA) se situen entre els 30 projectes amb més publicacions en el marc del projecte OpenAire (iniciativa de la Comissió europea que promou la publicació dels resultats de la recerca en accés obert).

L'e-Repositori compleix tots els requisits demanats per la Unió Europea en el marc de la publicació en accés obert. Si teniu projectes europeus en curs, adreceu-vos a la Biblioteca/CRAI i us ajudarem a publicar-ne els resultats.

Podeu consultar la informació a https://www.openaire.eu/h2020-stats

e-Repositori UPF OpenAIRE