26.09.2017

Nova Guia de l'investigador

La Guia de l'investigador aplega la informació que pot necessitar el PDI per dur a terme la seva activitat investigadora, amb una visió integrada de tots els serveis i els recursos de suport a la recerca de la UPF.

Els continguts es presenten amb fitxes que es poden consultar de dues maneres alternatives:
  • Per grans categories: "Què t'oferim?"
  • Per les fases del projecte d'investigació: "En quina fase estàs?"
Les fitxes donen informació bàsica de cada tema i adrecen a la unitat que n'és responsable per ampliar la informació o per fer una sol·licitud.

Els serveis i els recursos que s'hi recullen s'ofereixen des de diverses unitats de la UPF, que són: Biblioteca, Direcció de Campus, Oficina Tècnica de Prevenció de Riscos Laborals, Oficina de Postgrau i Doctorat, Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, Servei de Gestió Patrimonial i Contractació, Servei d'Informàtica, Servei de PAS, Servei de PDI, Servei de Recerca, Unitat de Comunicació i Projecció Institucionals i Unitat d'Innovació.

La vostra opinió és molt important per tal que la Guia sigui d'utilitat! Feu-nos arribar els vostres comentaris a la Unitat de Serveis d'Informació de la Biblioteca amb el títol "Guia de l'investigador".