Impressions i reprografia

 

Fletxeta  Característiques del servei d'impressió

Fletxeta  Quins usuaris poden imprimir?

Fletxeta  Com imprimir

Fletxeta  Com imprimir sense carnet

Fletxeta  Com escanejar

Fletxeta  Com fotocopiar

Fletxeta  Com recollir el treball a la impressora

Fletxeta  Consulta i recàrrega del saldo disponible

Fletxeta  Preus del servei

Fletxeta  Portal d'administració del servei d'impressió

Fletxeta  Com obtenir el teu nombre d'ID

Fletxeta  Com registrar un usuari extern

Fletxeta  Com imprimir al portàtil personal

Fletxeta  Servei de Reprografia

Fletxeta  Guies ràpides

Fletxeta  FAQ

Fletxeta  Bústia de suggeriments

 

Característiques del servei d'impressió

El nou sistema d'impressió de la UPF està basat en dispositius d'impressió multifuncionals que gestionen els serveis d'impressió, copiat i digitalització. Aquestes impressores estan disponibles a totes les seus de la universitat. El poden fer servir tant usuaris pertanyents a la comunitat universitària (estudiants, PAS i PDI) i ja donats d'alta al sistema, com usuaris externs que es registrin voluntàriament.

La utilització del servei d'impressió està gestionada per un sistema de gestió i control que permet les següents característiques:

 • El treball s'envia a una única cua d'impressió, però es pot recollir a qualsevol impressora de la UPF.
 • El treball s'envia amb protecció per usuari, ningú més pot recollir el treball que la persona que l'ha enviat.
 • Impressió via dispositius mòbils, via web, a través del correu electrònic o fent servir Google Cloud Print.
 • Impressió, escaneig i fotocòpies en B/N i en color.

També teniu disponibles els centres de reprografia als locals habilitats a tal efecte als campus de Ciutadella, Poblenou i Mar. 

 

Quins usuaris poden imprimir?

Tota la comunitat universitària formada per: 

 • PDI i PAS: Podran imputar el cost del seu treball tant al saldo personal, com al centre de cost compartit de cada departament / servei. S'autenticaran a la impressora amb el carnet de la UPF, usuari de Campus Global o bé mitjançant un nombre d'ID.

 • Estudiants: Hauran d'imputar el cost al seu saldo personal. S'autenticaran a la impressora amb el carnet de la UPF, usuari de Campus Global o bé mitjançant un nombre d'ID.

 • Externs: Col·lectiu que no està vinculat amb la UPF però que està interessat en utilitzar el servei d'impressió, tant usuaris aliens a la UPF com vinculats a organismes associats com IDEC. L'alta d'aquests usuaris al sistema la fan els propis usuaris a través de https://imprimir.s.upf.edu seguint les instruccions indicades al punt Com registrar un usuari extern. L'autenticació d'aquests usuaris sempre serà mitjançant aquest nombre d'ID. El cost dels treballs s'imputen directament al saldo personal de cada usuari. Els usuaris externs amb un període d'inactivitat superior als 6 mesos s'esborraran automàticament del sistema i el possible saldo romanent es perdrà
El nombre d'ID és un usuari identificador que proporciona el mateix sistema entrant a la web https://imprimir.s.upf.edu amb el vostre uNIS i contrasenya de Campus Global. Si voleu entrar des de casa haureu d'habilitar prèviament la VPN, tot i que no cal si entreu des del campus. 

Com imprimir

Es pot enviar treballs a la impressora de quatre maneres diferents:

· Des d'estacions de treball

Si ja disposeu del Carnet UPF, podeu seguir les indicacions que trobareu tot seguit:


Per instruccions més detallades, seguiu aquestes indicacions:

Als ordinadors de les aules d'informàtica o del CRAI estarà definida una impressora que pot tenir dos noms:
 • impressio-pdi-pas: Aquesta impressora és pel col·lectiu PDI/PAS i externs.
 • impressio-estudiants: Aquesta impressora és per als estudiants de la UPF tot i que també la poden fer servir el PDI.
El procés per imprimir doncs és el següent:
 1. Enviar el treball a imprimir de manera habitual a la cua d'impressió seleccionada.
 2. Un cop enviat, ens apareixerà una pantalla on cal introduir el nostre usuari de Campus Global.

 3. captura1

 4. A Recordar podeu seleccionar el temps que guardarà les vostres credencials a l'equip. El màxim és fins tancar la vostra sessió a l'ordinador.
 5. Un cop feu Acceptar ja podreu fer clic a Imprimir. Abans, si sou PDI o PAS us demanarà a quin compte s'ha de carregar el cost de la impressió: al compte col·lectiu o al vostre compte personal.

 6. captura2

 7. Ja podeu anar a recollir el treball d'impressió a qualsevol impressora de qualsevol campus de la UPF. Podeu seguir les indicacions descrites aquí.

· Impressió Web


La Impressió Web és un servei que permet a qualsevol usuari, tant interns com externs que es registrin al sistema, enviar documents al servidor d'impressió en format PDF a través de l'eina de gestió i control, des de qualsevol ubicació i des de qualsevol dispositiu personal, sense instal·lar cap impressora ni programari. Per exemple, permet a un usuari llençar la impressió des de casa seva per tal d'alliberar-la en arribar a les instal·lacions de la universitat.
 1. Si ho feu des de casa, primer cal que habiliteu l'accés amb la VPN. Aquí trobareu les instruccions. Si no, no cal.
 2. Accediu a aquesta adreça: https://imprimir.s.upf.edu amb el vostre usuari i contrasenya de Campus Global.
 3. Cliqueu a Impressió Web.
 4. Cliqueu a Enviar un treball.
 5. Seleccioneu la impressora: si sou PDI/PAS impressio-pdi-pas; si sou estudiants impressio-estudiants.
 6. Cliqueu a Opcions d'impressió y Selecció del compte.
 7. Definiu quantes copies voleu i el compte on es carregarà la impressió.
 8. Cliqueu a Pujar document.
 9. Podeu arrosegar el fitxer PDF al requadre, o bé clicar a Carregar des de l'ordinador.
 10. Cliqueu a Pujar i completar per enviar el treball a la impressora.
 11. Ja podeu anar a recollir el treball d'impressió a qualsevol impressora del sistema d'impressió. Podeu seguir les indicacions descrites aquí.

· Print to Mail


Print to Mail és un servei que permet als usuaris UPF enviar documents en format PDF (i només en aquest format) al servidor d'impressió, a través del compte de correu institucional de la UPF. En aquest cas, i donat que la impressió no es gestiona des d'una aplicació externa, es limiten les preferències d'impressió a les predeterminades de la impressora.

Per imprimir s'hauria d'enviar des d'aquest compte UPF un correu electrònic adjuntant el document a la direcció impressio.estudiants@upf.edu en el cas dels estudiants o impressio.pdipas@upf.edu en el cas del PDI/PAS. El procés és el següent...
 1. Envieu un missatge amb el PDF adjunt a l'adreça seleccionada des del compte de correu institucional de la UPF.
 2. Rebreu un missatge de confirmació amb una adreça web on haureu d'identificar-vos.
 3. captura3


 4. En el cas de PDI o PAS se us demanarà a on voleu imputar el cost de la impressió.
 5. Ja podeu clicar en Imprimir.
 6. captura4

   

· Google Cloud Print

Google Cloud Print és un servei que permet als usuaris de la universitat enviar documents en qualsevol format al servidor d'impressió de la universitat, a través del compte de correu Google vinculat a l'usuari. Mitjançant Google Cloud Print i seguint les instruccions que t'indicarem tot seguit podreu imprimir des de qualsevol aplicació que feu servir habitualment.

Per a poder fer servir aquest servei primer hareu d'associar la cua d'impressió Google Cloud Print, segons sigueu estudiant o PDI/PAS, al vostre compte de correu de la universitat. Per fer-ho tanqueu totes les sessions de Google que tingueu obertes al vostre navegador i llavors obriu una sessió amb el vostre compte de correu de la universitat. Una vegada estigueu dintre clica a l'enllaç de la impressora adient al vostre perfil:


AfegirImpressora_1

A la nova finestra pitjeu al botó Add Printer per associar la nova impressora al vostre compte de correu de la universitat. Aquest pas només l'haureu de fer una sola vegada ja que a partir d'aquest moment la nova impressora estarà associada al vostre compte de Google. Aixó vol dir que podreu enviar a imprimir des del vostre compte de correu de la universitat en qualsevol ordinador, encara que no estigueu connectat/ada dintre de la universitat.

Podreu imprimir de dos maneres:
 • Des del navegador Google Chrome

  Per a imprimir un document des del visor de documents de Google Chrome, només heu d'obrir el document i seleccionar la icona impressora tal com es mostra a la següent imatge...

ImpresiodesdeGmail


En aquell moment haureu de seleccionar la impressora Google Cloud Print d'estudiants (a l'exemple) o PDI/PAS, segons el vostre perfil, de la llista de possibles dispositius per imprimir...


AfegirImpressora_2


 • Des de qualsevol aplicació compatible amb Google Cloud Print
Per a poder imprimir des de qualsevol aplicació, i no només des del visor de documents de Google, podeu instal·lar alguna de les extensions i apps que google ofereix a la pàgina d'Aplicacions compatibles amb Google Cloud Print. Aquí trobareu aplicacions per dispositius Android, iOS i d'altres dispositius mòbils, a més de Windows o Mac.


Una vegada s'hagi enviat el document a imprimir rebreu al vostre correu electrònic un missatge per confirmar la impressió. 

GoogleCloudConfirmacio_1


Clicant a l'enllaç que ens indica accedirem a la web del gestor d'impressió PaperCut, a on ens haurem d'identificar amb el nostre uNIS i contrasenya de Campus Global. L'accés a aquesta plana https://imprimir.s.upf.edu el podrem fer des de casa un cop habilitada la VPN, o a la UPF sense necessitat de VPN. En aquest punt ja no podrem canviar cap de les preferències d'impressió (nombre de còpies, doble cara, color o blanc i negre...) que haguem seleccionat prèviament al navegador o a l'aplicació des d'on haguem ordenat la impressió.

GoogleCloudConfirmacio_2  

Una vegada dintre només haurem de decidir a quin compte dels que tinguem disponibles volem carregar el cost de la impressió.

GoogleCloudConfirmacio_3

Per finalitzar, la web ens avisa que el document s'ha retingut a una cua i que per recollir-lo ens hem d'apropar a alguna de les impressores i identificar-nos.

GoogleCloudConfirmacio_4 

GoogleCloudConfirmacio_5

   

Com imprimir sense carnet

Si encara no tens el teu carnet de la Universitat, pots seguir les indicacions del següent vídeo:

 

Com escanejar

Un cop iniciada la sessió a la màquina, accedim a l'accés directe d'escaneig o premem Utilitzar les funcions del dis... 
En cas de PAS/PDI, triem el centre de cost al que es vol imputar el cost.

 

 COPIAOESCANEIG

 

Quan surti la pantalla d'opcions de la copiadora seleccionem el botó d'escaneig que trobareu al final de la fila de botons de l'esquerra, fora de la pantalla.

 

 BotoEscaneig


Introduïm el document original i seleccionem els ajustos necessaris (si calgués): tipus d'original, text/foto, resolució, tamany... Finalment, premem el botó verd per aplicar la selecció. "Scan to My Mail" sortirà com a opció predeterminada. Adicionalment a dispositius concrets s'afegeix l'opció "Scan to Folder".

ESCANEIGmenu BOTOVERD

Podem optar per posar el document original dintre del escàner, damunt del vidre tenint en compte les marques segons el tamany, o fer ús del carregador exterior, si, per exemple, el que volem es escanejar varies fulles.

insertadocument


Quan considerem que hem acabat de digitalitzar hem de prémer la tecla coixinet (#) i es generarà el document PDF. Si estem escanejant varies fulles es generarà un únic document PDF cada vegada que pitjem aquesta tecla. Si hem seleccionat "Scan to My Mail" en aquell moment s'enviarà el document a la nostra adreça de correu electrònic. La màquina seguirà preparada per continuar digitalitzant nous treballs amb la mateixa configuració que havíem introduït.

La funció d'escaneig no té cost per a l'usuari.

 

Com fotocopiar

Un cop iniciada la sessió a la màquina, accedim a l'accés directe de copiadora o premem Utilitzar les funcions del dis...

 

COPIAOESCANEIG

 

En cas de PAS/PDI, triem el centre de cost al que es vol imputar el cost. Quan surti la pantalla d'opcions de la copiadora seleccionem el botó de fotocopiar que trobareu al principi de la fila de botons de l'esquerra, fora de la pantalla.

BotoFotocopiar
 
Introduïm el document original i seleccionem els ajustos necessaris. Finalment, premem el botó verd (aplicar selecció). 

 BOTOVERD 

 

 

Recordeu que les reproduccions que realitzeu estan subjectes a la Llei de Propietat Intel·lectual Document PDFespanyola. 

 

 

Com recollir el treball a la impressora

Un cop s'ha enviat un treball a imprimir, cal anar a recollir el document a qualsevol impressora de qualsevol campus. Com que és un sistema d'impressió segur, cal autenticar-se a la impressora per poder recollir el document.

La impressora mostrarà aquesta pantalla...

captura5

 

Hi ha tres opcions per accedir:

· Amb el carnet de la UPF

Només cal que apropeu el vostre carnet al lector:

captura6


Immediatament la pantalla es debloquejarà i us mostrarà el treball d'impressió:

captura7

 

Només cal que seleccioneu el treball que volgueu imprimir o fer Imprimir tot per imprimir tots els treballs pendents. Si seleccioneu un treball podreu cancelar-ho si ho creieu convenient...

captura8


Un cop acabeu recordeu tancar la sessió fent a la part superior dreta Finalitzar....

· Amb el codi de Campus Global

També podrieu accedir indicant el vostre usuari de Campus Global i contrasenya, i arribarieu a la mateixa pantalla.

· Amb nombre d'ID

La última alternativa és entrar amb el nombre d'ID. El nombre d'ID és un usuari identificador que proporciona el mateix sistema entrant a la web https://imprimir.s.upf.edu amb el vostre uNIS i contrasenya de Campus Global. Si voleu entrar des de casa haureu d'habilitar prèviament la VPN, tot i que no cal si entreu des del campus. Aquest accés el poden fer servir tant usuaris externs registrats com usuaris UPF que prefereixin entrar d'aquesta manera i no amb el carnet o amb l'autenticació de Campus Global.

 

Consulta i recàrrega de saldo disponible

Per tal de poder fer servir la impressora cal tenir saldo al vostre compte. Hi ha diferents possibilitats per carregar el saldo:

 

· TPV (Terminal Punt de Venda)

Per fer la càrrega a través d'Internet mitjançant la vostra targeta bancària, cal que us connecteu al portal d'administració del sistema d'impressió. Acrediteu-vos amb les vostres credencials de Campus Global.

Per més informació consulteu aquesta guia.

· Quioscs de recàrrega

A cada campus hi ha uns punts on podreu recarregar el vostre compte.

 • Ciutadella - 20.DV09 (Reprografia)
 • Ciutadella - 40.1P11 (Aula Informàtica), al costat de 40.153
 • Ciutadella - 20.S26 (Biblioteca)
 • Mar - 61.1V01 (Vestíbul)
 • Mar - 61.018 (Biblioteca)
 • Poblenou - 53.0P01 (Recepció)
 • Poblenou - 50.010 (Biblioteca)
Només cal seguir els passos indicats als carregadors:
 1. Passeu el vostre carnet de la UPF pel lector
 2. Introduïu monedes o bitllets
 3. Premi "D" per tancar la sessió

Tingueu en compte que la màquina no retorna canvi.

· Centres de reprografia

Es pot sol·licitar la recarrega de saldo de forma presencial als centres de reprografia que trobareu als diferents Campus.


Podeu comprovar el saldo disponible també de les següents formes:

· Fent servir el portal d'administració

Accedint a https://imprimir.s.upf.edu i autenticant-vos amb el vostre usuari de Campus Global, podreu veure el vostre saldo. L'accés a aquesta plana el podreu fer des de casa un cop habilitada la VPN, o a la UPF sense necessitat de VPN. 

· Fent servir els quioscs de recàrrega

Si passeu el carnet de la UPF pel lector del quiosc de recàrrega, us mostrarà el saldo que teniu.

 

Preus del servei

Els preus dels servei d'impressió i còpia en modalitat prepagament per una impressió a tamany DIN A4 són els següents:

Copia BN        0,042 €

Copia COL      0,10 €

Aquests preus són amb l'IVA inclòs.

 

Portal d'administració del servei d'impressió

Els usuaris poden accedir al portal d'administració del servei d'impressió a través de la plana web https://imprimir.s.upf.edu. L'accés es podrà fer des de casa un cop habilitada la VPN, o a la UPF sense necessitat de VPN. L'idioma del portal estarà definit per l'idioma per defecte que tinguem seleccionat al navegador, tot i que es pot canviar just al moment d'entrar l'usuari i contrasenya.

En aquest portal, i una vegada estigueu autenticats, podreu accedir a les següents funcions:

 • Consulta de saldo.
 • Administració de dades personals.
 • Administració del nombre d'ID.
 • Historial de transaccions.
 • Històric de treballs d'impressió.
 • Treballs pendents d'alliberar.
 • Impressió Web.
Vegeu el següent vídeo per conèixer totes les opcions:Com obtenir el teu nombre d'ID

Una de les funcions del portal és canviar el nombre d'ID, que us permetria identificar-vos a la impressora per recollir un treball o als quioscs de recàrrega, en cas que no el recordeu o volgueu canviar-lo per seguretat. Per fer-ho, només heu de clicar a Canviar detalls i després cliqueu a Generar número. Això us donarà un nou codi.

captura9

Com registrar un usuari extern


Els usuaris que no són de la UPF, o els vinculats a organismes associats com IDEC, poden fer servir el servei d'impressió registrant-se primer en el portal d'administració del servei d'impressió. Els passos a seguir són:
 1. Accedir a https://imprimir.s.upf.edu des de casa un cop habilitada la VPN, o a la UPF sense necessitat de VPN. 
 2. Cliqueu a Registrar como un Nuevo Usuario.
 3. Ompliu els camps que us demanen.
  IMPORTANT: El número de identidad es el nombre d'ID, l'usuari que fareu servir per recollir els vostres treballs a la impressora, i per consultar i recarregar el saldo.

nuevo


4. Ja tindreu l'usuari creat i la pantalla us mostrarà les vostres dades. Rebreu un correu electrònic amb aquesta informació. Igualment us recomanem que us apunteu aquestes dades, que us serviràn per accedir a la plana del portal d'administració del servei d'impressió. Els usuaris externs amb un període d'inactivitat superior als 6 mesos s'esborraran automàticament del sistema i el possible saldo romanent es perdrà

confirmacio

 

En aquell moment rebreu un correu electrònic a l'adreça indicada, amb un enllaç on haureu de clicar per validar el procés.

 

verificacio

 

Des d'ara ja podreu fer ús del sistema d'impressió amb aquest número d'identitat que heu introduït al registrar-vos com a nou usuari, seleccionant a la pantalla d'inici Nombre d'ID.

IniciSessioPerID_1

 

Com imprimir des del portàtil

El nou servei d'impressió permet la utilització de dispositius personals com portàtils, tauletes o telèfons mòbils. Per la impressió des d'aquests dispositius es disposa dels següents mecanismes:


Servei de Reprografia

Què cal fer si no funcionen les màquines

En el cas d'avaria o de manca de paper, us podeu posar en contacte amb l'empresa que ofereix el servei de reprografia a la Universitat a través del telèfon que està indicat al costat de les fotocopiadores.

Als centres de reprografia de cada campus podreu, a més, fer fotocopies, impressions, digitalitzacions, demanar enquadernacions i plastificacions, tant a mida DIN A4 com DIN A3, així com recarregar el vostre saldo de forma presencial.
 • Ciutadella: Edifici Jaume I, 20.045. Tel. 93 542 16 94. email: reprografia.ciutadella@upf.edu
  Horari: Dill-Dij 09h-14h/15h-18h. Div 09h-15h. 
 • Mar: Edifici Docent Mar, 61.S07. Tel. 93 542 26 36. email: reprografia.mar@upf.edu
  Horari: Dill-Div 09h-14h. Dim i Dij també 16h-18h. 
 • Poblenou: Edifici Roc Boronat, 52.005. Tel. 93 542 24 44. email: reprografia.poblenou@upf.edu
  Horari: Dill-Dij 09h-14h/15h-18h. Div 09h-15h. 

Guies ràpides

 

Bústia de suggeriments

Per notificar qualsevol suggeriment sobre les impressores o el servei d'impressió podeu enviar un missatge de correu electrònic a la bústia reprografia.suggerencies@upf.edu que posem al teu abast.

 

Si teniu cap dubte o suggeriment sobre aquest servei podeu posar-vos en contacte amb el Servei d'Informàtica del vostre Campus a través del CAU.