Introducció

Icona

Diaris de fa 100 anys: fons hemerogràfic
Introducció

Tornar a la pàgina inicial de l'Exposició

Anar a la pàgina següent

Les hemeroteques estan plenes de periòdics antics, publicacions d'altres èpoques que serveixen de testimoni directe i privilegiat per entendre la realitat social, política, cultural o econòmica que van viure els nostres avantpassats. Amb la voluntat d'oferir una passejada per moments i situacions viscudes ara fa un segle, i amb motiu de la celebració del IX Col·loqui de l'Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona, neix l'exposició Diaris de fa 100 anys: exposició virtual del fons hemerogràfic de la Biblioteca de la UPF de 1888 a 1929, una mirada cap a la Barcelona de finals del segle XIX i principis del segle XX a través de les pàgines dels diaris i revistes que es publicaven llavors a la capital catalana.

Però aquesta mostra no ofereix un passeig qualsevol. L'itinerari escollit comença en un moment clau de la història de la ciutat, la primera Exposició Universal (llavors anomenada Exposició Internacional de Mercaderies) que va acollir Barcelona l'any 1888. Un punt d'inflexió no només en la història de la ciutat sinó també pels mitjans de comunicació de l'època ja que és a partir de llavors que es comencen a posar les bases d'un nou periodisme industrial i modern amb vocació d'informar a tota la ciutadania. A partir d'aquí, l'exposició virtual s'atura en moments importants de la història política i social de Barcelona, que expliquen el desenvolupament i creixement que experimenta la ciutat i la seva conversió en una gran metròpoli del segle XX. La mostra acaba l'any 1929 amb la segona Exposició Internacional que tanca el cercle, i fa de colofó a un cicle de modernitat.

L'exposició Diaris de fa 100 anys té, a més a més, un altre objectiu: donar a conèixer el fons hemerogràfic de què disposa la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. És per aquest motiu que l'itinerari que ofereix aquesta mostra es fa exclusivament a través de les pàgines d'aquelles publicacions que es troben a la Biblioteca de la UPF. Un fons de creació recent però amb alguns tresors indispensables per entendre el passat no només dels propis diaris sinó de la ciutat i del país. No es pot deixar d'esmentar la col·lecció completa del Diario de Barcelona que es troba a la UPF, però aquest és només un exemple de les múltiples publicacions dipositades a la Biblioteca de la Universitat.

Diaris de fa 100 anys és, doncs, una invitació per tal que, un cop acabat el passeig virtual, comenci la descoberta d'uns diaris amb tanta pols com història i vida.


El text d'aquesta introducció i la resta de textos de l'exposició han estat elaborats per Marcel Mauri i de los Rios, professor del Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual. Les imatges han estat digitalitzades per l'Arxiu Històric de la Ciutat.Tornar a la pàgina inicial de l'Exposició

Anar a la pàgina següent