Diario de Barcelona, 26-11-1905 (pàg. 12974)

Diario de Barcelona, 26-11-1905 (pàg. 12974)

La magnitud que pren l'assalt per part d'un grup de militars de la redacció del setmanari el Cu-cut! i del diari La Veu de Catalunya es veu en les pàgines del Diario de Barcelona, un rotatiu que si bé més tard no s'arrenglarà al costat de la resta de mitjans donant suport als represaliats, sí que farà una cobertura prou àmplia del succés. Així, més de la meitat de la crònica local que cada dia es publica a l'apartat Barcelona està dedicada a aquests fets. Un relat cronològic que no escatima en detalls i que ja a l'inici avisa que els fets s'explicaran "ajustándonos á la mas estricta verdad".

Diario de Barcelona