Josep M. Font i Rius: una mirada local i ciutadana a la història del dret català

Josep M. Font i Rius: una mirada local i ciutadana a la història del dret català

Exposició bibliogràfica

Del 31 de gener al 16 de febrer del 2012Amb la col·laboració de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Campus de la Ciutadella. Vestíbul de l'Auditori
Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona
Amb la col·laboració de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona

El professor Josep Maria Font i Rius (Barcelona, 1915) ha treballat durant gairebé vuitanta anys sobre la història del dret, amb activitats de docència i de recerca dutes a terme en diverses universitats (Universidad de La Laguna, Universidad de Murcia, Universitat de València i Universitat de Barcelona). Fou catedràtic d'història del dret des de l'any 1944 fins a la jubilació l'any 1985. És doctor honoris causa de les universitats de Montpeller i de Bordeus i membre de l'Acadèmia de Bones Lletres (1960) i de la de Jurisprudència i Legislació (1960) de Barcelona i de l'Institut d'Estudis Catalans (1970). 

 

Les seves publicacions giren entorn del nucli temàtic relatiu als drets i a les institucions locals de la Catalunya medieval. En la seva obra magna sobre les Cartas de población y franquicia de Cataluña (volum 1, 1969; volum 2, 1983) es planteja el problema històric de la formació dels ordenaments jurídics locals a Catalunya com a exemple paradigmàtic d'un fenomen comú a tot l'occident europeu.

El concepte de carta de poblament, el context històric del repoblament dels territoris, les aspiracions de promoció i de llibertat de les comunitats locals, les modalitats d'instruments de franquesa utilitzats i el procés de gestació, formulació, aplicació i vigència d'aquests drets locals o municipals són algunes de les perspectives que ens ajuden a entendre la història d'un dret català que s'inseria dins del paradigma dels ordenaments jurídics generals i universals propis de les societats europees medievals, condicionades pel feudalisme i per l'aparició i la difusió del 'ius commune' europeu.

Amb aquesta exposició podem veure una mostra reduïda, però molt representativa, dels resultats assolits pel professor Font i Rius en la seva llarga i fecunda trajectòria acadèmica, així com les obres publicades dins de la Col·lecció d'estudis d'història del dret que el Seminari Permanent i Interuniversitari d'Història del Dret Català de la UPF li ha dedicat en homenatge.

Els usos i costums de Tàrrega Visiteu l'exposició

Per saber-ne més:

Fletxeta Entrevista al Dr. Josep M. Font i Rius inclosa al Portal Iberoamericano de Historia del Derecho de la Universitat de Girona.

Fletxeta Història del Dret, dins la Guia temàtica de Dret de la Biblioteca/CRAI de la UPF.

Fletxeta Col·lecció d'Estudis d'Història del Dret, dins de l'Àrea d'Història del Dret.

Fletxeta Recensions sobre els llibres de la Col·lecció d'Estudis d'Història del Dret.