Introducció

Icona

Col·lecció El Árbol del Paraíso
Introducció

Tornar a la pàgina inicial de l'Exposició

Anar a la pàgina següent

Entre el 27 d'octubre i el 30 de novembre s'ofereix l'exposició bibliogràfica de la col·lecció El Árbol del Paraíso, d'Ediciones Siruela, a la Biblioteca General de la UPF (edifici del Dipòsit de les Aigües). Aquesta exposició es realitza amb motiu de la Jornada sobre Lectura dels místics al segle XXI, organitzada per l'Institut Universitari de Cultura de la UPF i que té lloc el dia 27 d'octubre. També cal indicar que aquesta mostra bibliogràfica forma part de les activitats del programa Barcelona 2005 - Any del llibre i la lectura.

"Yahveh Déu va fer brotar del sòl tota classe d'arbres delitosos a la vista i bons per menjar, i, enmig del jardí, l'arbre de la vida i l'arbre de la ciència del bé i del mal."

Gènesi 2, 9

La col·lecció El Árbol del Paraíso reuneix textos fonamentals de les antigues tradicions religioses d'Orient i Occident, així com assaigs moderns que volen aprofundir en la significació de la vida de l'esperit.

Figuren entre els primers quaranta títols que han format la col·lecció inaugurada al 1995 textos sagrats com les Upanisads, El libro de los muertos tibetano o Tao te king, i també obres d'autors clau per a la comprensió dels textos revelats, com la del sufí ibn al-Arabi, la del místic renà Meister Eckhart o la del filòsof budista Nagarjuna. Tots els textos han estat traduïts a partir de les llengües originals antigues. Bo i acompanyant els de més difícil accés per la seva alteritat històrica i cultural, s'han publicat assaigs provinents de disciplines diverses (història de les religions, mitologia, simbologia, pensament religiós, etc.) que són testimoni de la continuïtat espiritual del nostre segle (H. Zimmer, M. Eliade, G. Scholem, H. Corbin, M Schneider, J.E. Cirlot, R. Panikkar, A.M. Haas, K. Nishitani).

Sense bandejar les directrius exposades gràcies a nous estudis com els de Moshe Idel, en una nova etapa que s'inicia ara, el 2005, la col·lecció s'orienta a l'edició de textos de la mística occidental (Angelus Silesius, Margarita Porete) i assaigs que en permeten una comprensió actual (Michel de Certeau) amb la intenció de mostrar tant la riquesa de la nostra pròpia tradició cultural com els efectes de la mística en el pensament contemporani. La col·lecció s'obrirà, a més, a un nou camp d'interpretació de l'espiritualitat en autors que exploren les relacions entre estètica i religió.

La col·lecció està dirigida pels professors Victoria Cirlot i Amador Vega de la Universitat Pompeu Fabra.