Exposició bibliogràfica

Icona Homenatge en el Centenari de la mort de Valentí Almirall i Llozer (1841-1904)
Exposició bibliogràfica
Tornar a la pàgina inicial de l'Exposició
Anar a la pàgina anterior
 

Fletxeta Obres de Valentí Almirall Fletxeta Diaris i revistes vinculats a Valentí Almirall
Fletxeta Obres sobre Valentí Almirall i la seva activitat política


Obres de Valentí Almirall
AUTOR: A. Z.
TÍTOL: El Alma al diablo
PUBLICAT: Barcelona : Libr. Española de I. López Bernagosi, 1878
  AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Cultura i societat
PUBLICAT: Barcelona : Edicions 62, 1985
AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Articles literaris : publicats en L'Avenç, 1882-1890
PUBLICAT: Barcelona : Tip. L'Avenç, 1904
  AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Discurs llegit en la sessió inaugural dels travalls del any
PUBLICAT: [Barcelona] : [Centre Català], 1886
AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Articles polítics : "Diari Català" (1879-1881)
PUBLICAT: Barcelona : La Magrana, 1984
  AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: L'Espagne telle qu'elle est
PUBLICAT: Paris : Albert Savine, 1887
AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: La Casa de Caridad de Barcelona : trabajo en que se combate la traslación de la misma
PUBLICAT: Barcelona : López, 1879
  AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: España tal como es : la España de la Restauración
PUBLICAT: Madrid : Seminarios y ediciones, DL 1972
AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Lo Catalanisme : motius que'l llegitiman fonaments cientifichs y solucions practicas
PUBLICAT: Barcelona : Alta Fulla, 1978
  AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: España tal como es
PUBLICAT: Barcelona : Anthropos, 1983
AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Lo Catalanisme
PUBLICAT: Barcelona : Edicions 62, 1979
  AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: España tal cual es
PUBLICAT: Barcelona : Librería Española de I. López, 1886
AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: El Catalanismo
PUBLICAT: Barcelona : Antonio López, 1902
  AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Los Estados Unidos de América : estudio político : artículos publicados en El Nuevo Mensajero de Villanueva y Geltrú
PUBLICAT: Villanueva : Establ. Tip. de F. Miquel, 1884
AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: La Confederación Suiza y la unión americana : estudio político comparativo
PUBLICAT: Barcelona : Librería de López Bernagossi ; Villanueva : Librería de F. Miquel, [1886]
  AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Poesía del regionalisme : discurs llegit en la sessió inaugural del any, celebrada lo 1er d'octubre de 1887
PUBLICAT: [Barcelona] : Estampa de Víctor Berdós y Feliu, 1887
AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Contestación al discurso leido por Gaspar Núñez de Arce en el Ateneo de Madrid con motivo de la apertura de sus cátedras en el año corriente
PUBLICAT: Madrid [etc.] : Librería de Antonio Sanmartín [etc.], [1886]
  AUTOR: Almirall, Valentí
TÍTOL: Regionalisme y particularisme ; cartas de Don V. Almirall
PUBLICAT: Barcelona : F. Fiol, [1901]

Anar al començament de la pàgina

Diaris i revistes vinculats a Valentí Almirall
TÍTOL: Almanach de La Campana de Gràcia NUMERACIÓ: 1874-
PUBLICAT: Barcelona : Llibreria Española, [1873?]-[1925]
  TÍTOL: Diari català : polítich y literari
NUMERACIÓ: Any 1r, núm. 1 (4 maig 1879)-any 3, núm. 691 (29 juny 1881)
PUBLICAT: Barcelona : Imp. de L. Doménech, 1879-1881
TÍTOL: Anuari de la Associació d'Excursions Catalana
PUBLICAT Barcelona : Associació d'Excursions Catalana, [1882]-1883
  TÍTOL: L'Excursionista : bolletí mensual de la Associació Catalanista d'Excursions Científicas
NUMERACIÓ: Any 1, núm. 1 (30 nov. 1878)-
PUBLICAT: Barcelona : l'Associació, 1878-[1891]
TÍTOL: La Campana de Gràcia
NUMERACIÓ: Any 1, batallada 1 (8 maig 1870)-
PUBLICAT: Barcelona : I. López, 1870-[1934]
  TÍTOL: Lo Somatent : periodich politich lliberal PUBLICAT: Barcelona : I. López, [1868]-1869

Anar al començament de la pàgina

Obres sobre Valentí Almirall i la seva activitat política
AUTOR: Camps i Arboix, Joaquim de
TÍTOL: El Memorial de Greujes
PUBLICAT: Barcelona : Rafael Dalmau, cop. 1968
  TÍTOL: Memorial de Greuges de 1760. Projecte de Constitució de l'Estat Català de 1883. Memorial de Greuges de 1885...
PUBLICAT: Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia, 1990
TÍTOL: La Diputació revolucionària : 1868-1874
PUBLICAT: [Barcelona] : Diputació de Barcelona, 2003
  TÍTOL: El Memorial de Greuges i el catalanisme polític
PUBLICAT: Barcelona : La Magrana ; Institut Municipal d'Història (Ajuntament de Barcelona), 1986
AUTOR: Figueres i Artigues, Josep M.
TÍTOL: El "Diari Català" : plataforma d'exposició ideológica i d'activisme del catalanisme polític, 1879-1881
EDICIÓ: Ed. microfotogràfica
PUBLICAT: Bellaterra : UAB, 1994
  AUTOR: Pich Mitjana, Josep
TÍTOL: Almirall i el Diari Català, 1879-1881 : l'inici del projecte politicoideològic del catalanisme progressista
PUBLICAT: [Barcelona] : Institut Universitari d'Història Jaume Vicens i Vives ; Vic : Eumo, 2003
AUTOR: Figueres i Artigues, Josep M.
TÍTOL: El Primer Congrés Catalanista i Valentí Almirall : materials per a l'estudi dels orígens del catalanisme
PUBLICAT: [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de Presidència, 1985
  AUTOR: Pich Mitjana, Josep
TÍTOL: El Centre Català : la primera associació política catalanista, 1882-1894
PUBLICAT: Catarroja : Afers, 2002
AUTOR: González Casanova, J. A.
TÍTOL: Federalismo y autonomía : Cataluña y el estado español, 1868-1938
PUBLICAT: Barcelona : Crítica, cop. 1979
 

AUTOR: Pich Mitjana, Josep
TÍTOL: Federalisme i catalanisme : Valentí Almirall i Llozer (1841-1904)
PUBLICAT: Vic : Eumo, 2004
AUTOR: Iglésies i Fort, Josep
TÍTOL: Els Primers excursionistes
PUBLICAT: Barcelona : Rafael Dalmau, cop. 1964
  AUTOR: Plana, Alexandre
TÍTOL: Les Idees polítiques den Valentí Almirall ; amb la traducció catalana dels treballs de l'Almirall Espanya...
PUBLICAT: Barcelona : Societat Catalana d'Edicions, [19--?]
AUTOR: Marti Henneberg, Jordi
TÍTOL: L'Excursionisme científic i la seva contribució a les ciències naturals i a la geografia
PUBLICAT: Barcelona : Alta Fulla, 1994
  AUTOR: Rovira i Virgili, Antoni
TÍTOL: Valentí Almirall
PUBLICAT: Barcelona : Barcino, 1936
TÍTOL: Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña presentada directamente á S.M. el Rey...
PUBLICAT: Barcelona : Impr. Barcelonesa, 1885
  AUTOR: Solé Tura, Jordi
TÍTOL: Ideari de Valentí Almirall
PUBLICAT: Barcelona : Edicions 62, 1974
TÍTOL: Memoria en defensa dels interessos morals y materials de Catalunya : presentada directament a S.M. lo Rey...
EDICIÓ: 2a ed.
PUBLICAT: Barcelona : Estampa de Lluís Tasso Serra, 1885
  AUTOR: Trías Vejarano, Juan
TÍTOL: Almirall y los orígenes del catalanismo
PUBLICAT: Madrid : Siglo XXI, 1975

Anar al començament de la pàgina

Textos i il·lustracions

Tornar a la pàgina inicial de l'Exposició
Anar a la pàgina anterior