Repositorios digitales

Què són els repositoris digitals?

La producció científica i institucional desenvolupada a la universitat és un dels pilars sobre els quals es fonamenta el seu reconeixement i el seu prestigi.

Un repositori digital és un sistema d'informació que recopila la producció intel·lectual de les comunitats universitàries, la preserva, la divulga i hi dóna accés. La Universitat Pompeu Fabra disposa del seu repositori institucional i participa en diversos repositoris cooperatius .

 

Repositori institucional


e-Repositori

 

El Repositori digital de la UPF recull, difon i preserva la producció intel·lectual en format digital que resulta de l’activitat acadèmica i investigadora de la UPF, les dades de recerca, les revistes científiques i les publicacions institucionals. La seva finalitat és contribuir a augmentar l’impacte de la investigació feta a la UPF i preservar la memòria intel·lectual de la UPF.
Com participar-hi

 

Repositoris digitals cooperatius

La Biblioteca de la UPF participa en els repositoris digitals d'accés obert coordinats pel Consorci de Biblioteques de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) i el Centre de Supercomputació de Catalunya (CESCA), amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya. Aquesta documentació també es troba accessible a través de repositoris i cercadors d'àmbit estatal i internacional. La seva finalitat és difondre la recerca i augmentar la visibilitat dels documents generats a les universitats.

 

Dart

 

Dart permet consultar, en accés obert, més de 70.000 tesis doctorals europees. Projecte nascut el 2005 a partir d’un consorci acadèmic de socis universitaris (d’entre els que està el CBUC) que té per objectiu proveir d'accés obert a les tesis en línia europees, tant ja publicades a repositoris existents, o directament a DART.

 

Hispana

 

Hispana és un recull de textos electrònics de temàtica variada produida per tot tipus d'institucions espanyoles (arxius, biblioteques i museus). Permet la consulta dels continguts de 130 col·leccions digitals i conté un directori de projectes de digitalització de l'estat espanyol.

Memòria Digital de Catalunya

Memòria Digital de Catalunya permet consultar, en accés obert, col·leccions digitalitzades de revistes catalanes antigues, fotografies, mapes, cartells, ex-libris, fullets, etc. relacionats amb Catalunya. La principal finalitat de MDC és augmentar la visibilitat i la consulta del patrimoni bibliogràfic i cultural català.

La UPF hi participa amb set col·leccions:

 

Crònica

 

A Crònica trobareu fullets històrics (des del 1542 fins al 1868). Podeu localitzar els fullets per any i per lloc d'edició/publicació. La cerca es pot fer de tots els fullets alhora o per períodes pre-establerts. Els documents pertanyen al fons de la Biblioteca de la UPF digitalitzats a la Memòria Digital de Catalunya (l'MDC)  Aquest projecte s'ha fet conjunament amb el CSUC amb tecnologia Linked Open Data.

 

 

Materials Docents en Xarxa (MDX)

 


Materials Docents en Xarxa
és un repositori cooperatiu que conté materials i recursos digitals resultants de l'activitat docent que es porta a terme a les universitats membres. La finalitat d'MDX és augmentar la visibilitat i la difusió de la producció docent de les institucions participants, contribuint alhora a la innovació educativa i a l'accés lliure al coneixement.

 

OpenDOAR

 

OpenDOAR és un directori de repositoris institucionals en accés obert de tot el món. Permet consultar per països, idiomes, temàtica, tipus de contingut, etc.

 

RACO: Revistes Catalanes d'Accés Obert

 

RACO és un repositori cooperatiu des d'on es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, que es troben en curs de publicació. Actualment, hi ha consultables més de 100 revistes de diverses institucions catalanes.

La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i la consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica en revistes catalanes.

Revistes de la UPF publicades a RACO

 

RECERCAT

 

RECERCAT és un repositori cooperatiu de documents digitals, en accés obert, que inclou la literatura de recerca de les universitats i dels centres d'investigació de Catalunya, com ara articles encara no publicats (preprints), comunicacions a congressos, informes de recerca, working papers, projectes de final de carrera, memòries tècniques, etc.

La principal finalitat de RECERCAT és fer més visible la recerca que es duu a terme a Catalunya i, alhora, contribuir al moviment mundial de dipositar la producció acadèmica i de recerca a la xarxa de forma gratuïta, endegat per les institucions que financen la recerca, per tal de crear alternatives al paradigma de pagar per tenir accés a informació que s'ha elaborat en la pròpia institució.

Col·leccions de la UPF publicades a RECERCAT

Com publicar a RECERCAT

 

Recolecta border=

 

Recolecta: recolector de ciencia abierta dóna accés obert als treballs d'investigació disponibles en repositoris institucionals i temàtics que es fan a les universitats i altres institucions acadèmiques espanyoles, facilitant el seu ús i la seva visibilitat. És una iniciativa conjunta de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN) i la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECyT). La UPF participa a través dels dipòsits cooperatius RECERCAT, RACO i TDX.


 

TDX: Tesis Doctorals en Xarxa

 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya i d'altres comunitats autònomes. Permet la consulta remota a través d'Internet del text complet de les tesis, així com fer cerques per autor/a, director/a, títol, matèria de la tesi, universitat i departament on s'ha llegit, any de defensa, etc.

Tesis de la UPF publicades a TDX

Com publicar la tesi a TDX

 

Per a qualsevol suggeriment o dubte, adreceu-vos al personal bibliotecari. També podeu fer-nos arribar els vostres comentaris. No dubteu a demanar-nos més informació sobre qualsevol aspecte que us interessi.