Videoconferència

 

El servei de videoconferència consisteix en una comunicació simultània d'àudio i vídeo que permet que persones situades en llocs allunyats entre si puguin mantenir una reunió com si es trobessin en una mateixa sala. Addicionalment, s'ofereixen facilitats telemàtiques com l'intercanvi d'informacions gràfiques, imatges fixes, transmissió de fitxers, etc.

 

On es pot fer una videoconferència

La UPF disposa de sis unitats de videoconferència, distribuïdes pels diferents Campus.

 

Campus Ubicació Especificacions
tècniques
Tipus de
videoconferència
Campus de la Ciutadella Sala de Graus Albert Calsamiglia POLYCOM VSX 8000
IP: 84.89.133.11
Via IP
Via RDSI/SDN
Auditori edifici Mercè Rodoreda POLYCOM VSX 8000
IP: 84.89.133.10 
Via IP
Via RDSI/ISDN
Mercè Rodoreda 24 (1a planta)
MONDOPAD
IP: 84.89.133.6
Via IP
Mercè Rodoreda 24 (4a planta)
MONDOPAD
IP: 84.89.133.7
Via IP
Campus del Poblenou Àrea Tallers (espai 54.038) POLYCOM VSX 8000
IP:84.89.138.65 
Via IP
Tànger, 3a planta (espai 55.309) POLYCOM VSX 8000
IP: 84.89.138.66 
Via IP
Campus Universitari Mar

Aiguader (espai 61.109)

POLYCOM VSX 6000
IP: 84.89.138.33 

Via IP 

Com es sol·licita una videoconferència

Per poder realitzar una videoconferència cal que us adreceu a la Direcció del vostre Campus per sol·licitar la reserva d'una de les sales equipades. Les adreces de contacte són:

Una vegada realitzada la reserva, la Unitat d'Informàtica del Campus es posarà en contacte amb el sol·licitant per intercanviar la informació necessària per dur a terme la videoconferència:

  • Us donarem les dades de la nostra unitat de videoconferència, per tal que pugui facilitar-les a l'altre interlocutor.
  • Us demanarem les dades de l'equipament de videoconferència de destí i la persona de contacte.

Nota: A fi de garantir l'èxit de la videoconferència, es recomana fer una reserva prèvia per poder realitzar proves de comunicació.

 

 

Tipus de videoconferències

Es poden fer dos tipus de videoconferència. N'escollirem una o altra segons la qualitat que necessitem i en funció del cost (cosulteu tarifes).

  • Videoconferència via IP: Els participants fan servir una connexió estàndard d'internet. La velocitat de transmissió depèn de les condicions dels operadors d'internet a través dels que es realitza la connexió.
  • Videoconferència via RSDI/ISDN: L'enllaç es realitza a través d'una línia telefònica d'altes prestacions. Els nostres equips pemeten velocitats de fins a 512 kbps amb 4 enllaços bàsics RDSI.

 

Tarifes

El cost del servei de videoconferència depèn de la persona o de l'entitat que sol·licita el servei.

Sol·licitant Tipus de
videoconferència
Preu
Personal de la UPF
Via IP Sense cost
Via RSDI o ISDN Tarifa del servei de videoconferència + cost de la trucada (si escau).
La despesa de telefonia es carregarà a la factura del departament.
Entitats al·lienes a la UPF Via IP

Tarifa del servei de videoconferència.
Es carrega en una única factura.

Via RSDI o ISDN Tarifa del servei de videoconferència + cost de la trucada.
Es carrega en una única factura.

 

 

Assessorament tècnic

Si necessiteu informació addicional respecte al servei de videoconferència us podeu adreçar al CAU (Centre d'atenció a l'usuari) .