Publicaciones sobre la Biblioteca

Fletxeta Articles i altres textos que s'han publicat sobre la Biblioteca
Fletxeta Recursos per trobar notícies i informacions publicades a la UPF sobre la Biblioteca

ARTICLES I ALTRES TEXTOS QUE S'HAN PUBLICAT SOBRE LA BIBLIOTECA

Fletxeta En aquesta pàgina podeu consultar articles i altres documents referents o relacionats amb la Biblioteca, realitzats tant pel seu personal com per autors externs.
Fletxeta Abans d'incloure'ls-hi, i en el cas que siguin persones externes, la Biblioteca de la UPF sol·licita l'autorització dels autors, per tal de respectar els drets de propietat intel·lectual i d'acord amb la legislació vigent.
Fletxeta Un cop obtinguda, els articles i altres documents es publiquen en el lloc web i constitueixen una font d'informació complementària que n'enriqueix el contingut.

Què signifiquen les icones

Document PDF
Text complet del document en format PDF
Document en paper
Document en paper disponible a través del catàleg de la Biblioteca

abc B C E H M a P J O U F V L

 

A

Fletxeta AGUILERA, Gemma; PLAY, Jordi. "Llibres entre aigües". El Temps, 932, 23-29 abril 2002. Pàg. 64-65. Document PDF

Fletxeta ARANO, Silvia; MARTÍNEZ, Gemma; LOSADA, Marina; VILLEGAS, Marta; CASALDÀLIGA, Anna; BEL, Núria. "La comunidad «Recursos y datos primarios» de la Universitat Pompeu Fabra: los repositorios institucionales como infraestructuras científicas: estudio de caso". Revista española de Documentación Científica, Vol. 34, No. 3, julio-septiembre 2011. Pàg. 385-407.

Anar al començament de la pàgina

 

B

Fletxeta BADENES, Víctor. "Un modelo vanguardista: el ejemplo de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)". Manutención y almacenaje, XXXV, 342, novembre de 1999. Pàg. 73-76. Document PDF

Fletxeta BAIGES, Anna; BRUNET, Xavier; ESPINÓS, Montserrat. "La Library of Congress Classification a la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra". Item, 12, gener-juny de 1993. Pàg. 93-104.

Fletxeta BARGALLÓ, Anna; BRUNET, Xavier; CABO, Mercè; CANTOS, Carme; CASALDÀLIGA, Anna; PONS, Dolors. "Wib: una inversión para la eficiencia de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra". A: Los sistemas de información en las organizaciones: eficacia y transparencia: 8as Jornadas Españolas de Documentación: Barcelona, 6, 7 y 8 de febrero de 2003, World Trade Center. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 2003. Pág. 189-202. Document PDF

Fletxeta BARGALLÓ, Anna; CANTOS, Carme, CASALDÀLIGA, Anna; CENTELLES, Miquel. "Estudi d'usabilitat: el cas de la intranet de la Biblioteca de la UPF". A: Sociedad Internacional para la Organización del Conocimiento. Capítulo Español. Congreso 7è : 2005 : Barcelona. La Dimensió humana de l'organització del coneixement = La dimensión humana de la organización del conocimiento : 7º Congreso del Capítulo Español de ISKO : Barcelona, 6-8 de julio de 2005 : 1r Encuentro de Estudiantes de Documentación por la Organización del Conocimiento Document PDF

Fletxeta BARRERA, Marcel. Empentes pels portàtils: la UPF ofereix un innovador servei de préstec d'ordinadors que inclou l'enviament de missatges SMS als alumnes. Vilaweb, 10 de març del 2007. [Consulta: 13 de març del 2007]

Fletxeta BLANCO, Elena; CASALDÀLIGA, Anna. "Papel de la Biblioteca en la difusión de la producción científica en la Universitat Pompeu Fabra". El Profesional de la Información. 2012; 21(6): 627-631. DOI 10.3145/epi.2012.nov.10 
http://hdl.handle.net/10230/20055

Fletxeta BORRÀS, Antoni; CANTOS, Carme; ESPARÓ, Roger; VIVES, Marc. "La xarxa privada virtual de la Universitat Pompeu Fabra: com garantir a la comunitat universitària un accés universal a la col·lecció digital". A: 9es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació, Barcelona, 25 i 26 novembre 2004. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya, 2004. Document PDF

Fletxeta BORRÀS, Antoni; CARREÑO, Juan; JORBA, Ferran; PRATS, Jordi; ROS, Ramon (2006). "Programari de codi lliure per gestionar dipòsits digitals : el procés de tria dut a terme al CBUC". BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, juny, núm. 16. [Consulta: 07-11-2006].

 

Anar al començament de la pàgina

 

C

Fletxeta CABO, Mercè. "Nou espai d'ensenyament, noves infraestructures?". Teraflop: revista del Centre de Supercomputació de Catalunya, 90, desembre 2006. Pàg. 11. Document PDF[Consulta: 26-03-2007].Portada
Fletxeta CABO, Mercè. "El camino recorrido hacia el CRAI en la Universitat Pompeu Fabra". A: 12è Coloquio Internacional de Bibliotecarios (Guadalajara, Mèxic, 2005). La Biblioteca: Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Guadalajara [México]: Universidad de Guadalajara, 2006. Pág.141-153.

Fletxeta CABO, Mercè; CELESTINO, Sonsoles; GUERRA, Carmen; TALADRIZ, Margarita. "Un pont cap al futur: el Plan Estratégico de REBIUN" = "Un puente hacia el futuro: el Plan Estratégico de REBIUN". BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 10, juny 2003. [Consulta: 07-11-2006].

Fletxeta CABO, Mercè; ESPINÓS, Montserrat. "Els centres de recursos per a l'aprenentatge i la investigació (CRAI): obrint pas a noves aliances i oportunitats". Bibliodoc: anuari de biblioteconomia, documentació i informació, 2005. Pàg. 15-29. Document PDF[Consulta: 16-08-2007]

Fletxeta CABO, Mercè; ESPINÓS, Montserrat. "Bibliotecarios e informáticos: sumando esfuerzos, aprendiendo juntos". A: IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, 2-5 de novembre del 2004.

Fletxeta CABO, Mercè; ESPINÓS, Montserrat; SORT, Josep. "El perquè i el com d'un canvi organitzatiu: el cas de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra". Item, 21, juliol-desembre de 1997. Pàg. 197-208.

Fletxeta CABO, Mercè; ESPINÓS, Montserrat; SORT, Josep. "La Biblioteca de la UPF: 1990-1996". Boletín de la ANABAD, XLVI, 3-4, juliol-desembre de 1996. Pàg. 51-67. Document PDF

Fletxeta CANTOS, Carme; CASALDÀLIGA, Anna; FERRANDO, Núria. "Las revistas electrónicas en la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra: acceso, gestión y difusión". A: 3as Jornadas andaluzas de Documentación, JAdoc.03: organizaciones electrónicas: situación actual y perspectivas de la e-documentación, Sevilla 20-22 de noviembre de 2003. Sevilla: Asociación Andaluza de Documentalistas, 2003. Document PDF

Fletxeta CANTOS, Carme; GARCÍA, Gemma; JAQUES, Cecília; LOSADA, Marina; MONTAÑÀ, Rosa. "Elaboració de guies temàtiques al web: l'experiència de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra". A: 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació, Barcelona, 25 i 26 de maig de 2006. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya, 2006. Document PDF

Fletxeta CANTOS, Carme; GARCIA, Gemma; LOSADA, Marina; MARTÍNEZ, Mercè. "El web de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra: un disseny orientat a l'usuari". BiD: Textos universitaris de biblioteconomia i documentació, 10, juny 2003. [Consulta: 07-11-2006].

Anar al començament de la pàgina

 

E

Fletxeta ESPARÓ, Roger; SORT, Josep. "La col·lecció digital de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra: els materials didàctics". A: 7es. Jornades Catalanes de Documentació: les biblioteques i els centres de documentació al segle XXI: peça clau de la societat de la informació: 4, 5 i 6 de novembre de 1999, Palau de Congressos de Barcelona. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya, 1999.

Fletxeta ESPINÓS, Montserrat; SORT, Josep. "La dimensió educativa de la Biblioteca de la UPF: el pla de sessions de formació d'usuaris". Item, 17, juliol-desembre de 1995. Pàg.  6-15.

Fletxeta ESPINÓS, Montserrat; SORT, Míriam. "Informar y formar o las dos caras de una misma moneda: la formación de usuarios en la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra". Educación y biblioteca, 9, 84, novembre de 1997. Pàg. 48-57.

Anar al començament de la pàgina

 

F

Fletxeta FELIU TORRAS, Assumpció (coord.); ALAYO, Joan Carles. Cent elements del patrimoni industrial a Catalunya. Barcelona: Lunwerg, 2002. Pàg. 134-136. Document en paper

Fletxeta FORTEZA I CASAS, Bruno. El Dipòsit de les aigües del Part de la Ciutadella de Josep Fontserè. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya. Departament d'Expressió Gràfica Arquitectònica II, 2006. (Treball de fi de carrera)

Anar al començament de la pàgina

 

H

Fletxeta HUERTAS CLAVERIA, Josep M. "La Biblioteca de les Aigües rep un carregament de llibres". El Periódico de Catalunya, (31 maig 2001). Pàg: 7. Disponible en versió castellana: "La Biblioteca de las Aguas recibe una catarata de libros". Document PDF

Anar al començament de la pàgina

 

J

Fletxeta JAQUES, Cecilia; LOSADA, Marina. "Elaboración de guías temáticas en el web: la experiencia de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra". Foro Biblioteca y sociedad: experiencias de innovación y mejora, Murcia, 14-16 octubre 2004. [Consulta: 21.10.2004]

Fletxeta JAQUES, Cecilia; LOSADA, Marina. "Elaboración de guías temáticas en el web de la biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra". El profesional de la información, v. 14, nº 1, enero-febrero 2005. Pág. 67-69. [Consulta: 01.04.2005] Document PDF

Anar al començament de la pàgina

 

L

Fletxeta LOSA, Silvia. "Hein Online proveedor de información legal americana". El profesional de la información, v. 16, nº 2, marzo-abril 2007. Pág. 154-157 [Consulta: 16-08-2007] Document PDF

Anar al començament de la pàgina

 

M

Fletxeta MAGRE, Anna. "From a reservoir building to the Main Library of the Universitat Pompeu Fabra". Presentació efectuada a la conferència de The LIBER Architecture Group, celebrada a Varsòvia del 12 al 15 d'abril del 2000.

Fletxeta MARTÍ FONT, M.; SARRÀ, Jordi. "Una biblioteca bajo el agua". El País semanal, no. 1191, 25 julio 1999. Pàg. 49-54. Document PDF

Fletxeta MUÑOZ COSME, Alfonso. "Las bibliotecas en edificios históricos: Biblioteca de la Universidad Pompeu Fabra". Los espacios del saber: historia de la arquitectura de las bibliotecas. Gijón: Trea, 2004. Pàg. 322-323. Document en paper

Anar al començament de la pàgina

 

O

Fletxeta "Ordenació Àrea Ciutadella". BENEDITO ROVIRA, Josep (dir.); MARQUÈS, Eulàlia, [et al.] (coord.). Campus: 10 anys d'arquitectura universitària a Catalunya ; Eulàlia Marquès. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Comissionat per a Universitats i Recerca, 1996. Pàg.194-237. Document en paper

Anar al començament de la pàgina

 

P

PortadaFletxeta "Library of the UPF". The Phaidon atlas of contemporary world architecture. Comprehensive ed. London: Phaidon, 2004. Pàg. 204.

Fletxeta PLAYÀ MASET, Josep. "Les Noves catedrals dels llibres". Barcelona metròpolis mediterrània, núm. 61, febrer-abril 2003.

Fletxeta "La popularitat del control de la gestió d'entitats sense ànim de lucre: la tesi més consultada de la UPF des de l'inici del TDX el 2001". Teraflop: revista del Centre de Supercomputació de Catalunya, 93, juliol 2007. Pàg. 14-15. Document PDF[Consulta: 16-08-2007]

Anar al començament de la pàgina

 

U

Fletxeta "Universitat Pompeu Fabra". BENEDITO ROVIRA, Josep; BENEDITO RIBELLES, Mariona. Universitat, arquitectura i territori. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, 2001. Pàg. 84-103. Document en paper

Fletxeta "Universitat Pompeu Fabra". GÓMEZ ESCOFET, Joan (coord.). Les Biblioteques de les universitats públiques de Catalunya en els anys 90 = State-funded university libraries in Catalonia in the nineties. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Comissionat per a Universitats i Recerca, 1993. Pàg. 65-71 i 151-154 (en anglès). Document en paper

Anar al començament de la pàgina

V

Fletxeta VIDAL-FOLCH, Ignacio [text]; BAUTISTA, Consuelo [fotografia]. "El depósito del agua". El País, 13 de mayo de 2006, Pàg. 35. Document PDF (Article reproduït amb l'autorització de El País)

Anar al començament de la pàgina