Carta de Serveis de Biblioteca i TIC

Aprovada per resolució del rector del 20 de gener del 2010

Biblioteca i TIC és un conjunt de professionals que tenen per missió proporcionar serveis bibliotecaris, informàtics i audiovisuals de qualitat als membres de la comunitat universitària, per tal de contribuir a la innovació i a l'excel·lència en la docència, l'aprenentatge, la recerca i la gestió de la Universitat Pompeu Fabra.
Els nostres serveis Els nostres compromisos
On ens trobareu Els mecanismes de participació
El marc normatiu Els drets i deures dels usuaris

PDF Carta de serveis 2009

Carta de serveis

(Tríptic)

PDF Carta de drets i deures 2009

Carta de drets i deures dels usuaris

(Tríptic)