Préstec d'equipament audiovisual

Ens comprometem!

El préstec d'equipament audiovisual i informàtic és un servei de suport a la docència que s'adreça especialment als estudiants de grau i de postgrau que requereixin fer ús d'aquest equipament, així com als docents que les imparteixen.

El material en préstec consisteix en càmeres de vídeo, fotografia, microfonia, enregistrament de so, il·luminació i tots els accessoris relacionats.

 

Qui pot fer servir el préstec d'equipament audiovisual i informàtic

  1. Els estudiants matriculats en les assignatures d'estudis de grau i postgrau que requereixin fer ús d'aquest equipament per a la docència, Taulell préstec AV que es publiquen i actualitzen en la web Biblioteca i TIC, en l'apartat del servei de préstec d'equipament audiovisual de suport a la docència.  
  2. El personal docent i investigador que imparteix aquestes assignatures. 
  3. Les persones que pertanyin a entitats amb les quals la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.
  4. Les persones expressament autoritzades pels caps de la Biblioteca/CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) 

Els usuaris dels grups 1 i 2 tenen prioritat pel que fa a la disponibilitat dels equipaments en préstec.

 

Com donar-se d'alta del servei

estudiants matriculats en les assignatures que requereixen fer ús d'aquest equipament per a la docència o bé personal docent i investigador que imparteix aquestes assignatures:

Si us voleu presentar a un concurs o festival informat i difós per la Facultat de Comunicació:

 

Si sou persones autorizades:

  • Us heu d'adreçar al taulell de préstec d'equipament audiovisual i signar el formulari de sol·licitud d'inscripció en el servei.  

  • La  inscripció és vigent fins al final de cada curs acadèmic.

Quan i on es fa el préstecCartell

El taulell de préstec d'equipament audiovisual es troba a la Biblioteca/CRAI del Poblenou (edifici La Fàbrica, planta baixa). 

L'horari del servei de préstec és de 9.00 a 21.00, de dilluns a divendres.

A l'estiu, l'horari d'atenció és de 9.00 a 20.00 hores.  El servei romandrà tancat els festius i dies no lectius i de vacances (excepte el mes de juliol) segons el calendari acadèmic.

 

Durada del préstec

La durada de cada préstec es fa en funció de les necessitats de les assignatures. En el moment de formalitzar el préstec s'informa l'usuari de la seva durada.

 

Què passa si...

Incompliment Penalització

Es retorna l'equipament amb retard injustificat

Suspensió del servei de préstec  d'equipament  audiovisual i informàtic per a la docència d'un dia per cada hora o fracció de retard. Inclou el retard nocturn i el produït en dissabtes i festius.

S'ocasionen avaries i/o desperfectes en l'equipament

Assumir el 50% del cost de la reparació o el 100% de la reposició de l'aparell quan sigui irreparable, en el termini de dos mesos a partir de la reparació, i suspensió del servei de préstec d'equipament audiovisual fins a la realització del pagament.

No es retorna l'equipament Assumir el cost del 100% de la factura de compra de l'equipament no retornat i suspensió del servei de préstec fins a la realització del pagament.

Sou responsables de l'equipament i de la seva custòdia mentre el tingueu en préstec i teniu el deure de retornar-lo quan finalitzi el període de préstec. Hi ha penalitzacions per retard, retornar l'equipament avariat o amb desperfectes o no devolució.

 

 

Consultes i suggeriments

Adreceu-vos a la Biblioteca/CRAI del Poblenou o truqueu al telèfon 93 542 22 35.