Enquestes del CIS: guia d'ús

Fletxeta El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)
Fletxeta Resultats Fletxeta QüestionarisEl Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), és un organisme autònom, adscrit al Ministerio de la Presidencia. Té per funció l'estudi de la societat espanyola, principalment mitjançant enquestes. Té aquest nom des del 1977, en que va substituïr el Instituto de la Opinión Pública.

El CIS disposa d'un gran arxiu d'enquestes d'opinió (unes 2600 a finals del 2005), que recopila des del 1963.

El CIS ofereix també el servei ARCES. ARCES (Archivo de Estudios Sociales) és un punt d'informació i accés (adquisició) a enquestes generades per altres institucions, siguin espanyoles o internacionals.

La Web del CIS consta de diverses seccions. Per veure les enquestes disponibles, anar a: Encuestas > Catálogo de Encuestas. Aquestes es poden buscar per matèria (Índice temático), per anys (Índice anual) o mitjançant un formulari de cerca (Búsqueda asistida).

De cada enquesta es poden aconseguir:
a) els resultats: les taules amb els resultats finals.
b) les microdades: els resultats individuals de l'enquesta (fitxer que cal obrir amb SPSS o similar).
c) els qüestionaris: el llistat de preguntes de l'enquesta.

Anar al començament de la pàgina

Resultats

Fletxeta Introducció: La majoria d'usuaris de la UPF només precisa els resultats finals (o agregats) de les enquestes. Si necessiteu les microdades, vegeu l'apartat corresponent i/o poseu-vos en contacte amb Biblioteca.

Fletxeta Com cercar els resultats de les enquestes

Els resultats es troben a la web del CIS i a les seves publicacions. Per saber exactament on, cal cercar l'enquesta corresponent al Catalogo de encuestas del CIS.

La cerca es pot fer per matèria (Índice temático), per anys (Índice anual) o mitjançant un formulari de cerca (Búsqueda asistida).

Si disposeu del número identificador de l'enquesta (per exemple CIS 2241), feu la cerca a Busqueda asisitida, secció "Nº Estudio".

Catàleg CIS

Fletxeta Com localitzar els resultats

Un cop localitzada l'enquesta/es, cal buscar els resultats. Us podeu trobar tres casos diferents:

1) Enquestes posteriors a 1995: generalment trobareu els resultats dins la web del CIS, al llistat derivat de la vostra cerca, a la dreta (columna "Ficheros"), com un arxiu pdf o htm.

Resultats CIS


2) Enquestes anteriors a 1995: si no es troba res a la columna "Ficheros", cal obrir la fitxa de l'enquesta (fent clic sobre el títol) fins trobar la fitxa tècnica. Buscar la secció "publicación" a la capçalera.

Fitxa CIS

A "Publicación" s'indica on s'han publicat els resultats de l'enquesta. Els títols que apareixen són de revistes o col·leccions del CIS. Es tracta de publicacions en paper que podeu trobar en la pràctica totalitat a la Biblioteca de la UPF. Per veure la seva localització dins Biblioteca, vegeu:
Revistes:
Fletxeta Revista Española de Investigaciones Sociológicas (REIS)
Col·leccions:
Fletxeta Cuadernos metodológicos
Fletxeta Estudios y encuestas
Fletxeta Monografías
Fletxeta Opiniones y actitudes

3) Enquestes anteriors a 1995 i que no han estat publicades (la secció "publicación" no apareix a la fitxa). Poseu-vos en contacte amb Suni Yu (suni.yu@upf.edu).

Anar al començament de la pàgina

Fitxers de microdades

Fletxeta Introducció: Les microdades són els resultats de l'enquesta a nivell individual. L'accés està restringit per raons de protecció de dades personals. El CIS les proporciona a investigadors individuals i centres d'investigació. La Biblioteca de la UPF té un acord amb el CIS per a l'adquisició i gestió d'aquests fitxers, i ha adquirit uns 340 fitxers de microdades d'enquestes.

Fletxeta Com localitzar un fitxer de microdades a la Biblioteca de la UPF

1) Fitxers d'accés restringit: cerqueu al catàleg de la UPF el títol Estudio Centro de Investigaciones Sociológicas. Les enquestes s'ordenen segons el número d'estudi. També podeu cercar-les per títol concret de l'enquesta o la seva matèria. Un cop localitzada, per accedir-hi cal que us doneu d'alta a la xarxa d'accés restringit.

2) Cd-roms publicats pel CIS sense restriccions d'accés: aquests cd-roms contenen microdades sense restriccions d'accés, que podeu agafar en prèstec. Es tracta de:
Fletxeta Espacyo
Fletxeta Estudios postelectorales del CIS. Elecciones generales en España 1982-1996
Fletxeta Estudios postelectorales del CIS. Elecciones autonómicas en Galicia 1981-1997.
Fletxeta Estudios postelectorales del CIS. Elecciones autonómicas en el País Vasco 1984-1998

3) Enquestes que no apareixen al catàleg de la UPF: si creieu que cal adquirir-la, demaneu la seva adquisició mitjançant una Sol·licitud de Comanda Bibliogràfica (només personal docent i investigador). Només heu d'omplir la Sol·licitud i enviar-la a Biblioteca General (o directament a Suni Yu) juntament amb les dades de l'enquesta que voleu adquirir.


Fletxeta Com accedir als fitxers adquirits per la Biblioteca de la UPF

Perquè l'accés és restringit?: perquè es tracta de dades protegides per la "Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de datos de carácter personal" i lleis equivalents a nivell europeu i internacional. En el cas de les enquestes del CIS, el tipus d'accés és diferent per a personal docent i investigador, per a estudiants de tercer cicle o per a estudiants de primer i segón cicle.

1) Personal docent i investigador de la UPF:

Requeriments legals: cal que signeu un contracte de confidencialitat. Es tracta d'un document legal proporcionat pel CIS destinat a preservar el secret estadístic. És condició prèvia i indispensable per accedir a les dades. Imprimiu-lo, ompliu-lo amb les vostres dades (part inferior només), i feu-lo arribar a Suni Yu o Marisa Corredor, de Biblioteca General. Proporcioneu també el vostre nom d'usuari Novell (el nom amb el qual inicialitzeu l'ordinador que teniu assignat a la UPF).

Requeriments informàtics
: cal disposar d'un ordinador propi dins la UPF (la xarxa és interna, o sigui, només accessibles des de dins de la UPF). Per obrir els fitxers necessiteu un programa estadístic (SPSS o similar).

Mètode d'accés:
un cop signada la llicència i donats d'alta per part de Biblioteca, apareixerà a MiPC o l'explorador de Windows una unitat de xarxa anomenada "Dadesnumeriques" (lletra Q).

Unitat de xarxa Q

Les microdades estan ordenades segons número d'enquesta, i els fitxers estan comprimits (.zip) en carpetes. Cada carpeta inclou les dades, així com fitxers d'ajuda, qüestionaris i altra documentació. Heu de copiar els fitxers al vostre ordinador (no es pot treballar directament contra el servidor).

Microdades del CIS

2) Estudiants de tercer cicle de la UPF:

Requeriments legals: cal que signeu un contracte de confidencialitat. Es tracta d'un document legal proporcionat pel CIS destinat a preservar el secret estadístic i que és condició prèvia i indispensable per accedir a les dades. Imprimiu-lo, ompliu amb les vostres dades (part inferior només), i feu-lo arribar a Suni Yu o Marisa Corredor, de Biblioteca General.

Mètode d'accés: adreceu-vos al Taulell d'Informació Bibliogràfica de Biblioteca General i identifiqueu-vos com a usuaris amb permís d'accés al CIS. Podreu consultar i copiar els fitxers des d'un ordinador de Biblioteca.

3) Estudiants de primer i segón cicle de la UPF:

Requeriments legals: podeu consultar les microdades amb l'autorització i sota la supervisió d'un professor de la UPF. Imprimiu aquesta autorització, ompliu-la i presenteu-la al Taulell d'Informació Bibliogràfica de Biblioteca General. Important: el professor autoritzant ha de ser usuari registrat de les microdades CIS.

Mètode d'accés: adreceu-vos al Taulell d'Informació Bibliogràfica de Biblioteca General, ensenyeu l'autorització i podreu consultar i copiar els fitxers des d'un ordinador de Biblioteca.

Anar al començament de la pàginaQüestionaris

Fletxeta Introducció: Els qüestionaris o "documentación técnica" són el llistat de preguntes de l'enquesta, més les codificacions utilitzades. Són imprescindibles per a la interpretació dels fitxers de microdades. Per localitzar-los depèn de si teniu o no accés a la xarxa restringida de microdades

Fletxeta Usuaris amb accés a la xarxa d'accés restringit
En la majoria de casos el qüestionari i altra documentació tècnica es troba dins la carpeta corresponent al fitxer de microdades. Si no és així, vegeu el següent apartat per localitzar la còpia en paper de Biblioteca.

Fletxeta Usuaris sense accés a la xarxa d'accés restringit
Els qüestionaris no estan subjectes a les restriccions d'accés i es poden consultar lliurement,
Biblioteca disposa d'una còpia (o dues) en suport paper a la vostra disposició.
Quan busqueu l'enquesta al catàleg de la UPF, trobareu per exemple:

Catáleg UPF

Els exemplars amb la nota DOCUMENTACIÓN TECNICA són els qüestionaris.
D'aquests:
BCA. GRAL. Disponible: es troba als prestatges correponents segons la signatura i el podeu agafar en prèstec.
(TAULELL) BCA GRAL. Exclòs préstec: es troba en una secció especial. Adreceu-vos al taulell d'informació per tal de consultar i fotocopiar aquest qüestionari.Anar al començament de la pàgina

Consulteu al personal bibliotecari

Fletxeta Si us resta algun dubte podeu posar-vos en contacte amb el personal de Biblioteca General. En especial amb Suni Yu (suni.yu@upf.edu). Anar al començament de la pàgina