22.11.2010

UPF, the first university ACTIC partner

El passat mes d'octubre es va signar l'acord de col·laboració entre la Universitat Pompeu Fabra i el Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya pel qual la UPF passa a ser centre col·laborador ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació).

ACTIC és una acció de la Generalitat perquè els ciutadans majors de 16 anys pugin acreditar, mitjançant la realització d'una prova, la seva competència digital, entesa com la

combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació. Les persones que superen satisfactòriament la prova tenen un certificat

(com els certificats de nivell de suficiència en llengua catalana) que emet la Generalitat i que els possibilita acreditar un determinat nivell de competències (bàsic, mitjà o avançat) en TIC davant de qualsevol empresa o administració. Tant la prova com l'obtenció posterior del certificat son telemàtics.

A partir d'ara, doncs, la UPF serà un centre col·laborador ACTIC. Això significa que serà un punt on els membres de la comunitat universitària podran informar-se'n i on podran realitzar les proves d'acreditació de les seves competències digitals per obtenir la certificació.

L'objectiu de la iniciativa és apropar ACTIC als membres de la comunitat universitària i facilitar-los l'obtenció d'una acreditació estandaritzada i regulada en l'ús de les TIC, amb la finalitat de millorar la inserció laboral dels estudiants i la carrera professional del PDI i PAS.

La informació a la comunitat universitària es donarà des dels PIE i les proves es faran dos cops al mes a la Biblioteca/CRAI de la Ciutadella, dins del període lectiu acadèmic, exceptuant l'època d'inici de curs, Aquest calendari inicial es podrà revisar en funció de la demanda. La data de la primera convocatòria de la prova és previst que sigui el dia 1 de desembre. La durada de la provaés de dues hores i mitja i es programaran en horari de tarda.  Trobareu tota la informació a la web de Biblioteca i TICEls serveis que oferimAcreditació ACTIC