Formació en competència digital

La formació en competència digital ha de permetre als membres de la comunitat universitària de la UPF -i aquelles altres persones expressament autoritzades mitjançant acords individuals o convenis amb entitats- adquirir els coneixements i habilitats necessaris, en l'àmbit de l'ús de les tecnologies i dels recursos d'informació, per al correcte desenvolupament de la seva activitat.

Aquest coneixements i habilitats han de facilitar la millora del rendiment acadèmic dels estudiants i han de promoure l'aprenentatge autònom al llarg de la vida per a tothom.

  • Oferta de formació per a personal docent i investigador. Col·laborem amb el Centre per a la Qualitat i la Innovació Docent (CQUID) en la programació de cada trimestre amb sessions de formació d'Aula Global, suport a la publicació científica, etc.