L'EEES, LA UPF i TU

Puzzle amb cara d'estudiant

T'oferim un seguit de tècniques, eines i consells que t’ajudaran a superar amb èxit les assignatures; eines per fer un projecte, per preparar una exposició oral, per memoritzar, per treballar en equip... Entra-hi!

Ets part activa de la Universitat Pompeu Fabra. Cal que coneguis la transformació que s'està vivint i que hi participis (document PDF)

 

Com t'afecta a tu com a estudiant aquesta transformació?

Des de l’any 2004 la UPF ha dut a terme experiències d’adaptació a l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES) en diferents titulacions, en el marc del que s’anomena “Pla institucional d’adaptació a l’EEES”, a fi de poder experimentar i avaluar el nou mètode d’aprenentatge i de consolidar-ne el funcionament.

L’esquema que et presentem és la metodologia que et proposa la UPF perquè puguis aprendre i cursar els teus estudis amb èxit. Com ja saps, el crèdit ECTS té en compte totes les teves hores d’estudi i treball, tant dins com fora de l’aula, a diferència del que succeïa fins ara, en què els crèdits es calculaven únicament amb el temps de presència dins de l’aula. Cada assignatura calcula temps dins de l’aula + temps fora de l’aula. El temps dins l’aula es reparteix entre classes plenàries i classes en grup reduït (seminaris, tallers, tutories grupals, etc.). Aquest mètode s’aplica sigui quina sigui la dedicació de l’estudiant (temps complet o temps parcial). Les classes plenàries estan enfocades a escoltar la lliçó del professor, mentre que les classes en grups reduïts és on es fan activitats dinàmiques (presentacions orals, debats, estudis de cas, simulacions, etc.) i en les quals és imprescindible que hi participis activament i que hi assisteixis amb les activitats preparades. El treball fora de l’aula pren molta més importància, perquè també forma part dels crèdits de l’assignatura. El professorat et proposarà diferents activitats periòdiques que sovint hauràs de presentar a les classes en grup reduït i que et serviran per seguir millor la classe plenària: treballs per projectes, treballs en equip, estudis de cas, preparació d’exposicions, treballs de camp, lectures crítiques, assajos, resolució d’exercicis, etc.

Per últim, recorda que l’avaluació contínua et permetrà portar la feina al dia, tenir informació de com vas avançant i no jugar-t’ho tot en un examen final.

Com veus, el teu paper com a estudiant universitari no consisteix tan sols a anar a classe, prendre apunts, memoritzar-los i després fer un examen final; sinó que és un...

 

Treball actiu i continu al llarg dels trimestres