7.2 Comissió d'Estratègia de Tecnologia i Recursos de la Informació (CETRI)

La Comissió d'Estratègia de Tecnologia i Recursos de la Informació (CETRI) es va reunir el 14 de desembre del 2004 amb l'ordre del dia següent:

1. Constitució de la Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació
2. Creació de l'Àrea de Recursos d'Informació
3. Nou Pla de Comunicacions
4. Programari lliure: estratègies de futur a la UPF
5. Canvi de sistema d'automatització de la Biblioteca
6. Biblioteca Digital de la UPF: estat actual
7. Torn obert de paraules

Els acords presos van ser:

1. S'acorda convocar dues reunions per explicar el desenvolupament del projecte del nou pla de comunicacions. Es proposa portar-les a terme quan s'analitzin les tecnologies a emprar i en el moment de l'adopció de solucions.

2. S'acorda constituir una comissió amb la missió de potenciar i promoure el programari lliure i de proposar solucions a nivell institucional. Pel que fa a la composició d'aquesta comissió, s'acorda que en formin part tres professors coneixedors del tema (proposats pel president i els tres professors experts de la CETRI), tres membres del Servei d'Informàtica (Teresa Grané, Manuel Lozano i Jordi Mas), un de la Biblioteca (Anna Magre) i la cap de l'Àrea de Recursos d'Informació (Mercè Cabo).

3. S'acorda reportar als òrgans i unitats pertinents que la Universitat ha de fer un esforç per transparentar i fer més visibles les accions que ja s'estan duent a terme en l'ús del programari lliure, especialment en l'àmbit de la recerca.

Versió per imprimir
Inici
 
Anar a la pàgina anterior
  Anar a la pàgina següent