Comissions de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica

cifloff Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació (CETRI)
cifloff Comissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT)

 


Comissió d'Estratègia de Tecnologies i Recursos de la Informació (CETRI)

Comissió creada per acord de la Junta de Govern de 28 d'octubre del 1999 i modificada pels acords del Consell de Govern de 17 de març del 2004, 5 d'octubre del 2005, 27 de gener del 2010, 19 d'octubre del 2011 i 10 de juliol del 2013, integrada per les persones responsables de l'estructura administrativa i professors experts de la UPF.

La CETRI constitueix el fòrum de debat de les decisions estratègiques de caràcter tecnològic que el sistema demanda per a fer efectiva la utilització dels mitjans electrònics en la docència, la recerca i la gestió.

Fletxeta Funcions de la CETRI
Fletxeta Composició: qui forma part de la CETRI
Fletxeta Membres actuals de la CETRI

Anar al començament de la pàginaComissió d'Usuaris de Recursos de la Informació i Tecnologies (CURIT)

Comissió d'usuaris creada per Acord del Consell de Govern del dia 21 de gener del 2004  i modificada pels acords del Consell de Govern del 5 d'octubre del 2005 i del 15 de desembre del 2010, integrada per totes les tipologies d'usuaris i tots els estaments, amb una àmplia representativitat.

La CURIT és l'òrgan de participació dels usuaris en la gestió dels serveis responsables de les tecnologies i dels recursos de la informació.

cifloff Funcions de la CURIT
cifloff Composició: qui forma part de la CURIT
cifloff Membres actuals de la CURIT

Anar al començament de la pàgina