4. Recursos d?informació

 

4.1. Inversió en fons bibliogràfic durant l’exercici 1999
4.2. Altres despeses relacionades amb els recursos d’informació
4.3. Pressupost en fons bibliogràfic per al 2000
4.4. Pressupost en accés electrònic per al 2000

4.5. Dades totals del fons bibliogràfic

4.6. Creixement del fons bibliogràfic (monografies) durant el curs 1999-2000

4.7. Principals donacions bibliogràfiques durant el curs 1999-2000

4.8. Informació sobre les donacions a través de la pàgina web
4.9. Inventari del fons

 

 

4.1. Inversió en fons bibliogràfic durant l’exercici 1999:

 

Fons bibliogràfic (pressupost ordinari)

CONCEPTE
DESPESA
Monografies
53.143.232 PTA
Subscripcions
78.964.426 PTA
TOTAL
132.107.658 PTA


Fons bibliogràfic a càrrec d’ajuts

CONCEPTE
DESPESA

Adquisicions amb càrrec a ajuts d’investigació

30.539.376 PTA


Total

CONCEPTE
DESPESA

Adquisicions amb càrrec a pressupost ordinari o a ajuts d’investigació

162.647.034 PTA

 

Anar a l'inici del document

4.2. Altres despeses relacionades amb els recursos d’informació

 

CONCEPTE
DESPESA

Préstec interbibliotecari

3.078.838 PTA
Accés a bases de dades remotes
6.289.752 PTA
Enquadernació
1.403.671 PTA

 

Anar a l'inici del document

4.3. Pressupost en fons bibliogràfic per al 2000:

 

CONCEPTE
IMPORT

BIBLIOTECA

26.698.000 PTA
 
CENTRES
8.026.000 PTA
Biologia
639.000 PTA
Ciències Polítiques i Gestió Pública
644.000 PTA
Comunicació Audiovisual
429.000 PTA
Dret
1.097.000 PTA
Econòmiques
1.266.000 PTA
Empresarials
695.000 PTA
Enginyeria
999.000 PTA
Humanitats
764.000 PTA
Periodisme
329.000 PTA
Relacions Laborals
529.000 PTA
Traducció i Interpretació
636.000 PTA
 
DEPARTAMENTS
63.144.000 PTA
Ciències Experimentals i de la Salut
3.152.000 PTA
Ciències Polítiques i Socials
5.326.000 PTA
Dret
17.167.000 PTA
Economia i Empresa
15.973.000 PTA
Humanitats
7.015.000 PTA
Periodisme i Comunicació Audiovisual
6.000.000 PTA
Traducció i Filologia
6.288.000 PTA
Tecnologia
2.222.000 PTA
 
INSTITUTS
5.133.000 PTA
Inst. U. de l’Audiovisual
806.000 PTA
Inst. U. de Cultura
683.000 PTA
Inst. U. d’Història J. Vicens i Vives
2.681.000 PTA
Inst. U. de Lingüística Aplicada
963.000 PTA
TOTAL
103.000.000 PTA

 

Anar a l'inici del document

4.4. Pressupost en accés electrònic per al 2000:

 

CONCEPTE
IMPORT

Accés a recursos electrònics remots

10.000.000 PTA

 

Anar a l'inici del document

4.5. Dades totals del fons bibliogràfic:

Monografies:


VOLUMS

Biblioteca General

146.645
Biblioteca de França
66.476
Biblioteca de Rambla
68.535
Biblioteca de l’IUHJVV
44.511
Biblioteca del Mar
1.833
TOTAL
328.000

 

Publicacions en sèrie:


VOLUMS
COL·LECCIONS

Biblioteca General

18.472
4.428
Biblioteca de França
11.918
2.050
Biblioteca de Rambla
14.535
2.215
Biblioteca de l’IUHJVV
2.521
605
Biblioteca del Mar
4.005
352
TOTAL
51.450
9.650

 

 

 

 

 

Monografies: nivell de processament


VOLUMS
PERCENTATGE
Catalogats i classificats
286.114
87,23 %
Catalogats i pendents de classificar
41.886
12,77 %
TOTAL
328.000
100,00 %

 

 

 

 

Anar a l'inici del document

 

4.6. Creixement del fons bibliogràfic (monografies) durant el curs 1999-2000:

 

Per centres:


VOLUMS DE MONOGRAFIES
PERCENTATGE

Biblioteca General

10.591
45,77 %
Biblioteca de França
4.639
20,80 %
Biblioteca de Rambla
4.719
20,43 %
Biblioteca de l’IUHJVV
2.091
8,16 %
Biblioteca del Mar
1.007
4,85 %
TOTAL
23.047
100,00 %

 

Per procedència:


VOLUMS DE MONOGRAFIES
PERCENTATGE
Donació
10.959
47,55 %
Cessió
1.028
4,46 %
Compra
11.060
47,99 %
TOTAL
23.047
100,00 %

 

 

 

 

Anar a l'inici del document

 

4.7. Principals donacions bibliogràfiques durant el curs 1999-2000:

 

Donant
Volums de monografies
Números de publicacions en sèrie
Maria Lluïsa Blanch
280
--
Marc Carrillo López
136
4
Tomasa Cuevas Gutiérrez / Miguel Núñez González
600
--
Dolors Folch i Fornesa
119
--
Narcís Garolera i Carbonell
460
30
Pere Gifra i Adroher
109
26
M. Àngels Gil Estalló
11
152
Jacint Jordana Casajuana
104
17
Guillem López Casasnovas
95
82
Antoni Marí Muñoz
583
40
M. Antònia Monés
357
--
Francesc Parcerisas
--
993
Miquel Porta Serra
152
43
Ferran Requejo Coll
3
556
Lluís Riudor Gorgas
224
21
Rosa Virós i Galtier
113
69

 

Donant
Volums de monografies
Números de publicacions en sèrie
Institut d’Estudis Catalans
59
--
Japan Foundation
66
--
Ministerio de Educación y Ciencia
83
--
Nanzan Institute for Religion and Culture
350
--
Otsuka Pharmaceutical
36
203

Anar a l'inici del document

4.8. Informació sobre les donacions a través de la pàgina web:

Des del mes d’abril del 2000 la pàgina web de la Biblioteca va incorporar un apartat sobre donacions. D’una banda, s’hi ofereix informació sobre el procediment a seguir per fer donacions de fons bibliogràfic a la Biblioteca i sobre el tractament que reben els documents donats. D’altra banda, s’hi relacionen les persones i les entitats que han incrementat i enriquit el fons bibliogràfic amb donacions a la Biblioteca.

Anar a l'inici del document

4.9. Inventari del fons:

Durant la primavera del 2000, es va iniciar l’inventari automatitzat dels fons de la Biblioteca, mitjançant el programa de control d’existències VTLS. Aquest procés permet millorar i tenir actualitzat el control i la gestió de la col·lecció dels fons bibliogràfics.

 

Anar a l'inici del document