3. Instal·lacions, equipaments i recursos informàtics

En aquest apartat cal destacar l’ampliació, durant l’estiu del 2000, de les instal·lacions de la Biblioteca General amb 215 nous metres quadrats, 372 places d’estudi i 48 Estacions d’Ofimàtica (EdO) com a conseqüència del trasllat dels estudis de Dret als edificis de Jaume I i Roger de Llúria.

3.1. Distribució dels llocs per als usuaris
3.2. Distribució dels espais
3.3. Recursos informàtics
3.4. Altres equipaments d’ús comú

 

3.1. Distribució dels llocs per als usuaris:


Biblioteca General (Jaume I)
Biblioteca General (Dipòsit)
Biblioteca de França
Biblioteca de Rambla
Biblioteca del Mar
Biblioteca IUHJVV
Total
Catàleg
9
2
4
2
--
--
17
Estacions d'Informació (EdI)
24
2
17
7
1
2
53
Estacions d'Ofimàtica (EdO)
88
4
4
2
--
--
98
Macintosh
--
--
--
2
--
--
2
Estacions d'audiovisuals
6
--
6
13(*)
--
--
25
Lectores de microformes
--
2
1
1
--
2
Places d'estudi
886
120
248
200
15
26
1.495
Aula de formació
17
--
16
--
--
--
33
Llocs en sales de treball en grup
12
--
--
--
--
--
12
TOTAL
1.042
130
296
227
16
30
1.741

 

(*) 13 llocs per als usuaris en 10 estacions d'audiovisuals.
(**) Dos dels aparells que corresponen a aquests llocs són cedits per la Facultat d'Humanitats.

Anar a l'inici del document

3.2. Distribució dels espais:

 


Biblioteca General (Jaume I)
Biblioteca General (Dipòsit)
Biblioteca de França
Biblioteca de Rambla
Biblioteca del Mar
Biblioteca IUHJVV
Total
Superfície de treball (m2)
3.140
1.661
1.324
1.155
56
587
7.923

Prestatgeria
(m. lineals)

6.187
1.921
2.379
3.380
276
2.213
16.716

 

Anar a l'inici del document

3.3. Recursos informàtics:

a) Relació dels programaris específics de Biblioteca:

 

- Programaris comercials

VTLS

VTLS Web Gateway

VTLS EasyPAC

VTLS EasyCAT

SOD

Ariel

Windows NT 4.0 Terminal Server Edition

Citrix Metaframe 1.8

 

 

- Programaris fets a mida

Consulta de CD-ROM i de disquets

Subdivisions de matèries

Noves adquisicions

Tramesa de reclamacions de préstecs vençuts

Tramesa de reclamacions de préstecs en dipòsit

 

b) Relació del maquinari dedicat a la Biblioteca:

 


1 servidor HP3000 969KS/120

RAM: 512 Mb

Disc: 14.6 Gb

 

1 servidor HP Netserver LC II

RAM: 256 Mb

Disc: 22 Gb

 

2 servidors d’aplicacions sistema Metaframe

RAM: 512 Mb

Disc: 4 Gb

 

1 servidor de fitxers sistema Metaframe

RAM: 512 Mb

Disc: 36 Gb

 

5 torres de CD-ROM amb 63 unitats lectores

1 aparell d'autopréstec

2 MacIntosh

2 escàners

50 lectors de CD-ROM

45 lectors de codis de barres

5 lectors de targes magnètiques

5 mòdems

 

Relació d’ordinadors:


Ús intern
Ús comú
Total
Biblioteca General (Jaume I)
42
73
115

Biblioteca General (Dipòsit)

9
4
13
Biblioteca de França
16
27
43
Biblioteca de Rambla
15
16
31
Biblioteca del Mar
3
1
4
Biblioteca de l'IUHJVV
1
2
3
TOTAL
86
123
209

 

Relació d’impressores:


Ús intern
Ús comú
Total
Biblioteca General (Jaume I)
13
5
18

Biblioteca General (Dipòsit)

2
1
3
Biblioteca de França
6
--
6
Biblioteca de Rambla
7
--
7
Biblioteca del Mar
1
--
1
Biblioteca de l'IUHJVV
1
1
2
TOTAL
30
7
37

 

 

c) Novetats i canvis en el programari i el maquinari de la Biblioteca:

Durant el primer trimestre del curs es van realitzar les últimes accions necessàries per resoldre possibles incidències relacionades amb el problema informàtic de l’any 2000. Les accions realitzades van donar el seu fruit, ja que amb el canvi d’any no es va produir cap problema en el sistema informàtic de la Biblioteca.

El mes de novembre de 1999, conjuntament amb la Unitat d’Informàtica, es van començar les tasques d’instal·lació del sistema Metaframe per a la consulta dels CD-ROM en xarxa a través de la interfície web de la Biblioteca. Les tasques es van prolongar fins al febrer, i, després d’un mes de proves, al març, es va introduir el nou sistema d’accés a la xarxa de bases de dades en CD-ROM de la Biblioteca. Aquest sistema permet consultar les bases de dades tant des de la mateixa Biblioteca, com des de qualsevol altre ordinador connectat a la xarxa de la Universitat i des del domicili particular, si l'accés a Internet és proveït per la UPF.

El mes d’abril es va instal·lar la versió 99.3.1 del sistema VTLS i la versió 2.2 de la interfície de consulta VTLS EasyPAC.

Paral·lelament al canvi de versió del sistema VTLS, es va instal·lar, totalment adaptada, la versió 2.2 del programari VTLS Web Gateway que ha millorat ostensiblement la consulta remota del catàleg. Entre altres millores, aquesta versió permet limitar les cerques pels camps de "Llengua", "Format", "Nivell bibliogràfic" i "Data de publicació".

El mateix mes d’abril, es va introduir als ordinadors d’ús comú de la Biblioteca el nou sistema d’impressions de qualitat implementat a la Universitat.

 

Anar a l'inici del document

3.4. Altres equipaments d’ús comú:Estacions d'audiovisuals
27
Estació d'autopréstec
1
Lectores-reproductores de microformes
6
Fotocopiadores
16
Anar a l'inici del document