2. Recursos humans

 

2.1 Personal adscrit a Biblioteca per destinacions i categories
2.2. Baixes i altes
2.3. Formació contínua
2.4. Participació en congressos i conferències
2.5. Col·laboracions en accions de formació externes2.1. Personal adscrit a Biblioteca per destinacions i categories:

Destinació
A
B
C
D
E
TOTAL
Direcció
1
--
2
--
--
3
Sotsdirecció
1
--
--
--
--
1
Coordinació Tècnica
--
6
7
--
--
13
Àrea de Recursos d'Informació
1
--
--
7
4
12
Serveis d'Informació de la Biblioteca General (Jaume I i Dipòsit de les Aigües)
1
16
--
--
--
17
Biblioteca de França
1
10
--
3
1
15
Biblioteca de Rambla
1
8
--
4
1
14
Biblioteca del Mar
--
4
--
--
--
4
IULA
--
1
--
--
--
1
TOTAL
6
45
9
14
6
80

A: Facultatius d’arxius i biblioteques

B: Ajudants d’arxius i biblioteques

C: Administratius

D: Auxiliars administratius

E: Auxiliars de serveisPersonal bibliotecari
51 (64%)
Personal administratiu, auxiliar administratiu i auxiliar de serveis
29 (36%)
TOTAL
80 (100%)


Anar a l'inici del document

2.2. Baixes i altes

BAIXA
DESTINACIÓ
Imma Abelló Peyrí Àrea de Recursos d’Informació
Marc Boldú Botam Biblioteca de França
Miquel Carbonell Pascual del Pobil Serveis d’Informació de la Biblioteca General
Lídia Fosalba López IULA
Núria Forés Montes Coordinació Tècnica
Carles Gibernau Crespo Biblioteca de França
Joana Soria García Biblioteca de França
Josep Sort i Ticó Sotsdirecció
Míriam Sort i Ticó Biblioteca de Rambla
ALTA
DESTINACIÓ
Anna Mestres i Matas Direcció
Blanca Moseguí Mancebo Coordinació Tècnica
Jordi Ferrer Frigola Coordinació Tècnica
Neus Cartes Romeu Biblioteca de Rambla


Anar a l'inici del document


2.3. Formació contínua:a) Formació interna:

Àrea Informàtica

Sessió de presentació del manual de PowerPoint

Octubre 1999

2 assistentsSessió de presentació del manual d’Access

Novembre 1999

1 assistentSessió de presentació del manual d’Excel

Febrer del 2000

1 assistentAccess semipresencial

Febrer – març 2000

2 assistentsAprofitament de recursos informàtics

Octubre 1999 – maig 2000 (17 edicions)

32 assistentsEdició de formularis amb FrontPage

Novembre 1999 – febrer 2000 (3 edicions)

10 assistentsEdició de pàgines web amb Frontpage

Octubre 1999 – maig 2000 (5 edicions)

6 assistentsEdició de pàgines web amb Dreamweaver

Maig 2000 (2 edicions)

3 assistentsÀrea Llengua catalana

Prova de nivell

Setembre 1999

1 assistentCatalà semipresencial

Febrer – maig 2000

1 assistentÀrea Llengües estrangeres

Anglès

Setembre 1999 - juny 2000 (diversos cursos)

6 assistentsFrancès

Setembre 1999 - juny 2000

1 assistentÀrea Àmbits funcionals

El cicle pressupostari

Octubre 1999

1 assistentNou model de gestió econòmica de la recerca

Febrer 2000

4 assistents 

Àrea Seguretat i salut laboral

Sessió monogràfica sobre massatges cardiorespiratoris i pèrdues de consciència

Octubre 1999

2 assistentsSessió pràctica d’extinció de focs

Octubre 1999 (3 edicions)

3 assistentsSessió de formació per a equips d’emergència

Novembre - desembre 1999 (5 edicions)

12 assistentsÀrea Formació per a equips directius

L’elaboració del pressupost

Setembre – octubre 1999

2 assistentsLa gestió del temps

Març 2000

14 assistentsAutoavaluació EFQM dels serveis administratius

Juny - juliol 2000

1 assistentÀREA DE FORMACIÓ
ASSISTENTS
Informàtica
57
Llengua catalana
2
Llengües estrangeres
7
Àmbits funcionals
5
Seguretat i salut laboral
17
Formació per a equips directius
17
TOTAL
105
b) Formació externaRecursos d’Informació en Ciència i Tecnologia a Internet

Octubre 1999

1 assistentCreació i manteniment de pàgines web

Novembre 1999

1 assistent7es. Jornades Catalanes de Documentació

Novembre 1999

24 assistentsEdició de material docent per al web

Gener 2000

1 assistentJornada Las infracciones de los derechos de propiedad intelectual e industrial en el ámbito de las nuevas tecnologías

Febrer 2000

1 assistentCurso avanzado de información empresarial

Febrer 2000

2 assistentsFormació sobre la base de dades Aranzadi

Febrer 2000

7 assistentsCurso introductorio de Dialogweb

Març 2000

2 assistentsLes enquestes com a eina d’avaluació dels serveis bibliotecaris

Març 2000

1 assistentLa biblioteca al servicio de la docencia y la investigación

Març 2000

2 assistentsSessió AMS sobre VTLS Adquisicions

Abril 2000

7 assistentsRevistas electrónicas: visión de futuro

Maig 2000

8 assistentsPresentació de serveis OCLC

Maig 2000

4 assistentsInformation Resources for Engineering

Maig 2000

3 assistentsJornada de Terminologia i Documentació

Maig 2000

2 assistentsJornada sobre propietat intel·lectual, educació a distància i noves tecnologies

Juny 2000

1 assistentRecerca d’informació estratègica a Internet per a l’empresa

Juny 2000

3 assistentsVIRTUA Seminars (VTLS European Users’ Group 14th Annual Meeting)

Agost 2000

1 assistentTIPUS D'ACCIÓ DE FORMACIÓ
ASSISTENTS
Formació interna
105
Formació externa
71
TOTAL
176
Anar a l'inici del document2.4. Participació en congressos i conferències:

Tercera conferencia internacional sobre Derecho y Préstamo Público

Otawa, Canadà

Octubre 1999

Míriam SortCongreso Internacional de Información INFO’99

L’Havana, Cuba

Octubre 1999

Míriam SortReunió del TECUP Legal Advisory Group

Frankfurt, Alemanya

Febrer 2000

Míriam SortLa biblioteca al servicio de la docencia y la investigación

Barcelona

Març 2000

Roger EsparóSeminari LIBER (Ligue des Bibliothèques Européenes de Recherche)

Varsòvia, Polònia

Abril 2000

Anna MagreVIII Asamblea de REBIUN

Universidad de Córdoba

Maig 2000

Mercè Cabo

Anar a l'inici del document
2.5. Col·laboracions en accions de formació externes:Curso de Verano de la UNED

Gestión de la biblioteca universitaria

Dènia, Alacant

Juliol 2000

Mercè Cabo

"Evaluación de los servicios bibliotecarios: El caso de la Universitat Pompeu Fabra"Cursos de verano de la Universidad de Oviedo

Los usuarios de las bibliotecas

Gijón, Astúries

Juliol 2000

Mercè Cabo

"El papel de la evaluación en la adecuación de los servicios bibliotecarios a las demandas de los usuarios"

Anar a l'inici del document