4. Recursos d'informaciˇ

4.1. Trasllats i redistribució del fons bibliogràfic

4.2. Dades totals del fons bibliogràfic
A) Monografies disponibles
B) Publicacions en sèrie disponibles

4.3. Recursos d'informació electrònica d'accés remot

4.4. Principals donacions i cessions bibliogràfiques durant el curs 2001-2002

4.5. Tasques de processament tècnic i físic4.1. TRASLLATS I REDISTRIBUCIÓ DEL FONS BIBLIOGRÀFIC

Durant els últims dies del mes de desembre i els primers del mes de gener, coincidint amb el període de vacances de Nadal, es van realitzar les accions següents:

A la Biblioteca General:

 

Fletxeta Es van integrar els fons dels estudis de Relacions Laborals (procedents de la Biblioteca de França), com a conseqüència del trasllat d'aquests estudis des de l'Àrea de França a l'Àrea de Ciutadella a l'inici del segon trimestre del curs acadèmic.

Fletxeta Es van redistribuir completament els fons ubicats en la primera planta del Dipòsit de les Aigües, a fi de permetre el creixement dels fons Haas i la ubicació dels primers documents processats de la cessió de la Cambra de Comerç de Barcelona.

A la Biblioteca de França:

 

Fletxeta Després del trasllat del fons bibliogràfic dels estudis de Relacions Laborals cap a la Biblioteca General, es van haver de redistribuir els fons de la planta baixa de la Biblioteca de França.

Anar al començament de la pàgina

 

4.2. DADES TOTALS DEL FONS BIBLIOGRÀFIC

A) Monografies disponibles

Localització
Nombre de volums
Biblioteca General
212.045
Biblioteca de l'IUHJVV
50.927
Biblioteca de Rambla
74.511
Biblioteca de França
Nota 40.500
Biblioteca del Mar
4.017
TOTAL
382.000


Creixement del fons bibliogràfic: volums de monografies disponiblesNivell de processament
Nombre de volums
Catalogats i classificats
340.515
Catalogats i pendents de classificar
41.485
TOTAL
382.000

 

Processament del fons bibliogràfic: volums de monografies disponibles

 

Processament del fons bibliogràfic: monografies disponibles

 

Fletxeta Creixement de les monografies disponibles durant el curs 2001-2002:

a) Per localitzacions:

 

Volums de monografies
Biblioteca General
17.841
Biblioteca de l'IUHJVV
3.612
Biblioteca de Rambla
4.390
Biblioteca de França
1.261
Biblioteca del Mar
811
TOTAL
27.915

 

Noves adquisicions: distribució per seus

 

b) Per procedència:

 

Volums de monografies
Donació
11.614
Cessió
7.287
Compra
9.014
TOTAL
27.915

 

Noves adquisicions: procedència de les monografies

 

Noves adquisicions: procedència de la monografies disponibles

Anar al començament de la pàgina

 

B) Publicacions en sèrie disponibles

a) Col·leccions en suport paper:

Localització
Nombre de volums
Biblioteca General
6.672
Biblioteca de l'IUHJVV
688
Biblioteca de Rambla
2.131
Biblioteca de França
159
Biblioteca del Mar
312
TOTAL
9.962

 

 

b) Títols en suport paper:

Nombre de títols disponibles
9.003

c) Títols d'accés remot:

Nombre de títols disponibles
2.838

 

Títols de publicacions en sèrie: en paper i d'accés remot

Anar al començament de la pàgina

4.3. RECURSOS D'INFORMACIÓ ELECTRÒNICA D'ACCÉS REMOT

Durant el curs 2001-2002, va tenir un notable increment l'adquisició de recursos electrònics d'accés remot, ja fos consorciadament a través del CBUC, en el marc de la Biblioteca Digital de Catalunya, o de manera individual, per part de la Biblioteca de la UPF.

Els principals productes que es van adquirir i que es van incorporar a la Biblioteca Digital són els següents:

Fletxeta Kluwer Online
Base de dades que proporciona el text complet d'aproximadament 700 revistes electròniques de l'editorial Kluwer. L'abast temàtic és multidisciplinari: ciència i tecnologia, biologia, medicina, economia i empresa, humanitats, ciències socials, dret, agricultura i medi ambient. Pel que fa a l'abast cronològic, abasta des del 1997, en text complet en format PDF.

Fletxeta PCI Full Text
Base de dades de sumaris de revistes de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials. Conté el text complet de 200 publicacions en sèrie, amb la previsió que en siguin incorporades 100 més cada any. L'àmbit geogràfic de les publicacions se situa principalment a Gran Bretanya, Nord- Amèrica, Espanya, França i Itàlia.

Fletxeta Hiperenciclopèdia
Enciclopèdia electrònica en llengua catalana que permet la consulta simultània de la Gran enciclopèdia catalana, el Gran diccionari de la llengua, la Gran geografia comarcal de Catalunya, la Fototeca i altres obres de l'editorial Enciclopèdia Catalana. Conté 150.000 entrades, 240.000 accepcions i 280.000 connexions hipertextuals internes (a obres de l'editorial) i externes (a Internet), a més de nombroses fotografies, dibuixos, mapes interactius i documents d'actualitat.

Fletxeta The Grove dictionary of art
Versió electrònica del Dictionary of Art (1996, 34 vols.). Conté més de 45.000 articles i 30.000 imatges sobre les arts visuals des de la prehistòria fins al present. Presenta referències que faciliten la navegació hipertextual entre els articles i facilita més de 20.000 enllaços a imatges de les obres de les més importants galeries d'art i museus d'arreu del món. Actualització quatrimestral.

Fletxeta The new Grove dictionary of music and musicians
Versió electrònica de la segona edició del diccionari musical de major prestigi internacional. Conté el text complet de més de 29.000 articles sobre conceptes musicals i biografies de músics. Darrerament ha incorporat informació actualitzada sobre la música del segle XX (jazz, música electrònica, etc.) El diccionari permet recuperar la informació mitjançant llistats d'entrades per ordre alfabètic (Browse) o per tipus d'activitat (Explore) i cerca de termes pel títol de l'article o pel text complet (Search). A més, presenta referències que faciliten la navegació hipertextual entre els articles i proporciona més de 3000 enllaços a pàgines web, arxius de so i il·lustracions. Inclou la versió electrònica completa del The new Grove dictionary of opera. Actualització quatrimestral.

Fletxeta Oxford English Dictionary
Online Edició electrònica d'un diccionari de la llengua anglesa. Versió del Oxford English Dictionary en 20 volums. Afegeix periòdicament neologismes i altres informacions.

Fletxeta Revistes electròniques de l'American Chemical Society (ACS)
Accés al text complet de 30 revistes electròniques de química publicades per l'ACS (American Chemical Society). Es tracta de les revistes més prestigioses dins la seva àrea. Durant el 2002 es té accés a la informació dels últims 4 anys; a partir de gener del 2003 es tindrà accés a tots els anys anteriors (backfiles).

Fletxeta FSTA (Food Science and Technology Abstracts)
Base de dades bibliogràfica sobre tecnologia i ciència dels aliments, nutrició, salut i temes afins. Editada per l'IFIS (International Food Information Service), indexa més de 1.800 revistes especialitzades d'àmbit mundial. La cobertura cronològica és des de 1969 fins a l'actualitat.

Anar al començament de la pàgina

 

4.4. PRINCIPALS DONACIONS I CESSIONS BIBLIOGRÀFIQUES DURANT EL CURS 2001-2002

Les dades de les principals col·leccions ingressades per donació o cessió són, cronològicament, les següents:

Fletxeta Josep Antoni González Casanova:

 

Donació, l'octubre del 2001, de prop de 200 volums de temàtica variada (història, filosofia, literatura, ciència política, etc.).

 

Fletxeta M. Carmen García-Nieto:

 

Donació, l'octubre del 2001, de més de 600 documents sobre història espanyola i europea dels segles XIX i XX que havien format part de la biblioteca particular de la senyora M. Carmen García-Nieto.

 

Fletxeta Manuel Vigil Vázquez:

 

Donatiu, el desembre del 2001, de la col·lecció de cròniques mecanografiades que el periodista Manuel Vigil Vázquez va escriure des de Barcelona entre els anys 1952 i 1976 per al diari madrileny Ya.

 

Fletxeta Perfecto Herrera:

 

Donació, el desembre del 2001, de més de 250 números corresponents a 12 títols diferents de publicacions en sèrie sobre música electrònica.

 

Fletxeta Fundació Rafael Campalans:

 

Donatiu, a partir del febrer del 2002, de les publicacions en sèrie editades per la Fundació, en virtut de l'acord de col·laboració del desembre del 2001 entre la Fundació Rafael Campalans i la UPF.

 

Fletxeta Santiago Pey Estrany:

 

Donatiu, l'abril del 2002, de més de 600 documents, principalment sobre lingüística i terminologia, que havien format part de la biblioteca particular del lexicògraf Santiago Pey Estrany.
Fletxeta Iris Zavala:

 

 

Donatiu, l'abril del 2002, de diferents col·leccions de publicacions en sèrie hispanoamericanes sobre cultura i literatura.

 

Fletxeta Maria Teresa Orfila Sàbat:

 

Donatiu, l'abril del 2002, de més de 400 documents de i sobre literatura anglesa que havien format part de la biblioteca particular de la senyora Maria Teresa Orfila Sàbat.

 

Fletxeta Jaume Arias:

 

Donatiu, el juliol del 2002, d'una col·lecció d'aproximadament 10.000 volums de monografies sobre aspectes molt diversos: periodisme, història i literatura.

 

Anar al començament de la pàgina

4.5. TASQUES DE PROCESSAMENT TÈCNIC I FÍSIC

Al final del curs 2001-2002 es manté un gran nombre de documents pendents de processament, procedents principalment de l'elevada quantitat de fons bibliogràfic arribat durant el curs 2000-2001 mitjançant donació o cessió a la UPF. Per bé que durant el darrer 2001-2002 es va reduir el nombre total de documents pendents de processament del curs anterior, la quantitat és encara prou significativa, i resulta inabastable amb els recursos materials i humans habituals destinats a la Biblioteca. Per portar endavant aquesta tasca, es continua treballant en la línia de buscar ajuts i subvencions externes.

Les xifres estimatives sobre el fons pendent de processar se situa al voltant dels 180.000 volums.

Processament de les monografies
Nombre de volums
Monografies disponibles (ja processades)
382.000
Monografies pendents de processar
180.000


Tasques de processament tècnic i físicAnar al començament de la pàgina