3. Recursos econòmics

3.1 Inversió en fons bibliogràfic durant l'exercici 2001
a) Fons bibliogràfic (pressupost ordinari i i ingressos per overheads)
b) Fons bibliogràfic a càrrec d'ajuts
c) Total

3.2. Inversió en accés electrònic durant l'exercici 2001

3.3. Altres despeses en recursos d'informació durant l'exercici 2001

3.4. Ingressos obtinguts per préstec interbibliotecari durant l'any 2001

3.5 Pressupost en fons bibliogràfic per a l'exercici 2002

3.6. Pressupost en accés electrònic per a l'exercici 20023.1. INVERSIÓ EN FONS BIBLIOGRÀFIC DURANT L'EXERCICI 2001

a) Fons bibliogràfic (pressupost ordinari i ingressos per overheads)

CONCEPTE
DESPESA
Monografies
58.864.063 PTA
Subscripcions de publicacions en sèrie
82.280.492 PTA
TOTAL
141.144.555 PTA
b) Fons bibliogràfic a càrrec d'ajuts

CONCEPTE
DESPESA
Adquisicions amb càrrec a ajuts d'investigació
19.369.785 PTA


c) Total

CONCEPTE
DESPESA
Adquisicions amb càrrec a pressupost ordinari i ingressos per overheads o amb càrrec a ajuts d'investigació
160.541.340 PTA

Anar al començament de la pàgina3.2. INVERSIÓ EN ACCÉS ELECTRÒNIC DURANT L'EXERCICI 2001

CONCEPTE
DESPESA
Accés a recursos electrònics remots
20.519.387 PTA

Anar al començament de la pàgina3.3. ALTRES DESPESES EN RECURSOS D'INFORMACIÓ DURANT L'EXERCICI 2001

CONCEPTE
DESPESA
Préstec interbibliotecari
4.335.511 PTA
Enquadernació
3.959.416 PTA

Anar al començament de la pàgina3.4. INGRESSOS OBTINGUTS PER PRÉSTEC INTERBIBLIOTECARI DURANT L'ANY 2001

CONCEPTE
INGRESSOS
Préstec interbibliotecari
2.411.314 PTA

Anar al començament de la pàgina3.5. PRESSUPOST EN FONS BIBLIOGRÀFIC PER A L'EXERCICI 2002

CONCEPTE
IMPORT
BIBLIOTECA
187.975,59 €
 
CENTRES
72.607,21 €
Escola Universitària d'Estudis Empresarials
4.606,76 €
Escola Universitària de Relacions Laborals
3.287,83 €
Estudis de Ciències del Treball
4.319,54 €
Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública
4.265,98 €
Estudis de Comunicació Audiovisual
2.839,78 €
Estudis d'Enginyeria de Telecomunicacions
13.363,35 €
Estudis d'Informàtica
6.418,42 €
Estudis de Periodisme
2.103,25 €
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
6.469.01 €
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
8.386.82 €
Facultat de Dret
7.269,84 €
Facultat d'Humanitats
5.061,13 €
Facultat de Traducció i Interpretació
4.215,50 €
 
DEPARTAMENTS
374.802,78 €
Departament de Ciències Experimentals i de la Salut
25.614,83 €
Departament de Ciències Polítiques i Socials
34.289,03 €
Departament de Dret
93.118,11 €
Departament de Economia i Empresa
98.164,03 €
Departament d'Humanitats
38.374,32 €
Departament de Periodisme i de Comunicació Audiovisual
33.756,95 €
Departament de Tecnologia
16.722,69 €
Departament de Traducció i Filologia
34.762,82 €
 
INSTITUTS
28.944,38 €
Institut Universitari de l'Audiovisual
3.452,01 €
Institut Universitari de Cultura
3.705,54 €
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives
16.764,41 €
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
5.022,42 €
TOTAL
664.329,96 €

Anar al començament de la pàgina3.6. PRESSUPOST EN ACCÉS ELECTRÒNIC PER A L'EXERCICI 2002

CONCEPTE
IMPORT
Accés a recursos electrònics remots
190.520,84 €

Anar al començament de la pàgina