2. Instal·lacions, equipaments i recursos informàtics

2.1 Distribució dels espais i dels llocs pels usuaris
a) Distribució dels llocs pels usuaris
b) Distribució dels espais

2.2 Novetats en els equipaments

2.3 Recursos informàtics
a) Relació dels programaris específics de la Biblioteca
b) Relació del maquinari dedicat a la Biblioteca
c) Novetats i canvis en el programari i el maquinari de la Biblioteca

2.4 Altres equipaments2.1. DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS I DELS LLOCS PER ALS USUARIS

Durant el curs 2001-2002, no es van produir cap canvi en la distribució dels espais i dels llocs per als usuaris, que tant en un cas com en l'altre es mantenen en les mateixes xifres que l'any anterior.

a) Distribució dels llocs per als usuaris

Biblioteca General (Jaume I)
Biblioteca General (Dipòsit)
Biblioteca IUHJVV
Biblioteca de Rambla
Biblioteca de França
Biblioteca del Mar
Total

Catàleg

9
1
1
3
4
-
18
Estacions d'Informació (EdI)
5
1
-
3
17
2
28
Estacions d'Ofimàtica (EdO)
96
-
1
8
1
-
106
Estacions d'audiovisuals
6
-
-
15
6
-
27
Lectores de microformes
-
1
1
1
-
-
3

Places d'estudi

861
114
34
248
248
38
1.543

Aula de formació

17
-
-
-
16
-
33
Llocs en sales de treball en grup
8
-
-
-
-
-
8

TOTAL

1.002
117
37
278
292
40
1.766

Anar al començament de la pàgina

b) Distribució dels espais

Biblioteca General (Jaume I)
Biblioteca General (Dipòsit)
Biblioteca IUHJVV
Biblioteca de Rambla
Biblioteca de França
Biblioteca del Mar
Total
Superfície de treball (m2)
3.140
1.661
587
1.155
1.324
143
8.010
Metres de prestatge de lliure accés
6.187
1.921
2.213
3.380
2.739
380
16.820

Anar al començament de la pàgina2.2. NOVETATS EN ELS EQUIPAMENTS

Una novetat en el capítol dels equipaments, la va constituir que, entre el mes de setembre i del mes de desembre, es van renovar tots els aparells de les fotocopiadores d'autoservei.

Després d'aquesta iniciativa, general a tota la Universitat, de renovació dels aparells, dins de les instal·lacions de la Biblioteca, el nombre de fotocopiadores d'autoservei és tal com s'expressa a continuació:

 

Fletxeta tres aparells a la Biblioteca General (Jaume I), dos dels quals permeten enviar impressions des de les sales d'ordinadors
Fletxeta un aparell a la Biblioteca General (planta baixa del Dipòsit)
Fletxeta dos aparells a la Biblioteca de Rambla
Fletxeta dos aparells a la Biblioteca de França

El mes d'abril es van renovar el aparells lectors de microformes. Els antics aparells havien estat adquirits en els inicis del funcionament de la Biblioteca i presentaven incidències molt freqüents en la seva utilització. Van ser substituïts per tres aparells lectors impressors digitals model Canon MS-500, que es van ubicar a la Biblioteca General (Dipòsit de les Aigües), a la Biblioteca de l'IUHJVV i a la Biblioteca de Rambla.

Anar al començament de la pàgina2.3. RECURSOS INFORMÀTICS

a) Relació dels programaris específics de la Biblioteca

Programaris comercials
Fletxeta VTLS
Fletxeta VTLS Web Gateway
Fletxeta VTLS EasyPAC
Fletxeta VTLS EasyCAT
Fletxeta GTBib (SOD)
Fletxeta Ariel
Fletxeta Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
Fletxeta Citrix Metaframe 1.8


Programaris fets a mida

Fletxeta Consulta de CD-ROM i disquets
Fletxeta Subdivisions de matèries
Fletxeta Noves adquisicions
Fletxeta Enviament de notificacions de préstec per correu electrònic
Fletxeta Generació automàtica de fitxers de Bibliogafia Recomanada en HTML
Fletxeta Recollida d'estadístiques del PIE
Fletxeta Recollida d'estadístiques de consultes d'informació
Fletxeta Enviament de notificacions d'adquisicions per correu electrònic

Anar al començament de la pàginab) Relació del maquinari dedicat a la Biblioteca

Fletxeta 1 servidor HP3000 969KS/120
Fletxeta RAM: 512 Mb
Fletxeta Disc: 21.6 Gb

Fletxeta 1 servidor HP Netserver LH 3000r
Fletxeta RAM: 1 Gb
Fletxeta 2 Discos: 36 Gb amb mirror

Fletxeta 2 servidors d'aplicacions sistema Metaframe
Fletxeta RAM: 512 Mb
Fletxeta Disc: 4 Gb

Fletxeta 1 servidor de fitxers sistema Metaframe
Fletxeta RAM: 512 Mb
Fletxeta Disc: 36 Gb

Fletxeta 5 torres de CD-ROM amb 63 unitats lectores

Fletxeta 2 aparells d'autopréstec

Fletxeta 3 escàners

Fletxeta 52 lectors de codis de barres

Fletxeta 4 mòdems

Fletxeta 240 ordinadors

 Fletxeta Distribució dels ordinadors per seus:

 

Ús intern

Ús comú

Total

Biblioteca General (Jaume I)

45

113

158

Biblioteca General (Dipòsit)

11

2

13

Biblioteca de l'IUHJVV

1

2

3

Biblioteca de Rambla

16

14

30

Biblioteca de França

12

14

30

Biblioteca del Mar

6

4

10

TOTAL

 

91

 

149

 

240


Fletxeta Distribució dels ordinadors per model:

 

Ús intern

Ús comú

Total

Pentium 100

1

17

18

Pentium II

63

-

63

Pentium III
27
132
159
TOTAL

 

91

 

149

 

240

Anar al començament de la pàginac) Novetats i canvis en el programari i el maquinari de la Biblioteca

Durant el primer trimestre del curs es va realitzar la renovació de tots els ordinadors d'ús comú de la Biblioteca que funcionaven com a EdI o com a OPAC.

Amb aquesta renovació es va implementar una nova versió d'EdI que funciona amb Windows 2000 i que incorpora un sistema d'autenticació mitjançant un nom d'usuari i una clau de pas, que s'ha de sol·licitar al taulell d'informació bibliogràfica. Aquest sistema ha permès assegurar que les persones que utilitzen aquest tipus d'ordinador pertanyen a la comunitat universitària o estan autoritzats per fer-ho, impedint d'aquesta forma el col·lapse en l'ús d'aquests ordinadors per part d'usuaris externs.

Pel que fa als punts de consulta ràpida del catàleg, els OPAC, es van substituir per unes noves màquines que augmentaven la potència i la capacitat, cosa que va permetre implementar com a interfície de consulta del catàleg l'aplicació VTLS Web Gateway.En aquesta operació de renovació del parc informàtic, també es va renovar una part dels ordinadors d'ús intern. De les 91 màquines per al treball del personal, més d'una quarta part, 25 aparells, van ser substituïts per models més nous.

El mes d'octubre es van instal·lar antenes a totes les seus de la Biblioteca que permeten als usuaris que disposen d'un ordinador portàtil amb tarja de xarxa WLAN (Wireless Local Area Network) connectar-se sense fils a la xarxa de la Universitat a una velocitat de fins a 11 megabits per segon.

Durant la primera quinzena del mes de gener es van realitzar les accions necessàries per adaptar a la nova moneda europea, l'euro, l'aplicació de VTLS Adquisicions.

També durant el mateix mes de gener es va substituir el programari de gestió de préstec interbibliotecari (SOD) per una nova versió coneguda amb el nom de GTBib. Entre moltes millores aquesta versió també va adaptar el programari a l'ús de l'euro. Les tasques d'implementació de totes les noves prestacions del programari van durar fins al mes de maig.

El mes de juny es va activar un sistema d'extracció de dades estadístiques del catàleg, que permet conèixer els hàbits dels usuaris en la consulta del catàleg.

Anar al començament de la pàgina2.4. ALTRES EQUIPAMENTS

Fletxeta D'ús comú:

Estacions d'audiovisuals

27

Aparells lectors-reproductors de microformes

3

Fotocopiadores

8

Fletxeta D'ús intern:

Impressores
Biblioteca General (Jaume I)
9
Biblioteca General (Dipòsit)
2
Biblioteca de l'IUHJVV
1
Biblioteca de Rambla
4
Biblioteca de França
5
Biblioteca del Mar
2
TOTAL
23