6. Relacions exteriors i cooperació interbibliotecària

6.1. Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

6.2. Facultat de Biblioteconomia i Documentació

6.3. REBIUN

6.4. VTLS European Users' Group

6.5. Grup d'Usuaris SOD

6.6. Universidad Carlos III de Madrid

 

 

6.1. CONSORCI DE BIBLIOTEQUES UNIVERSITÀRIES DE CATALUNYA

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) va continuar la seva línia d'actuacions. La UPF, que intervé en la composició dels tres òrgans de govern previstos en el seu Reglament -Consell de Govern, Comissió Executiva i Comissió Tècnica- va participar activament en totes les activitats que es van desenvolupar.

 

Les activitats més destacables són les següents:

Fletxeta Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya

 

Durant el curs 2000-2001, es va produir la integració en el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) dels catàlegs bibliogràfics de diverses institucions no membres del CBUC: la Biblioteca Rosa Sensat, la Biblioteca Pública Arús, la Biblioteca del Centre UNESCO de Catalunya i la Biblioteca del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà.

 

Aquestes integracions eixamplen l'abast del catàleg i l'enriqueixen amb aportacions de gran interès per a la comunitat investigadora.

 

 

Fletxeta Biblioteca Digital de Catalunya

 

Durant el curs 1999-2000, el CBUC va continuar impulsant i treballant en les diverses línies del projecte de la Biblioteca Digital de Catalunya.

 

Durant aquest curs acadèmic, és destacable l'adquisició consorciada de diversos productes electrònics d'accés remot que han ampliat l'oferta d'informació electrònica per a usos científics disponible per als membres de la comunitat universitària.

 

 

Fletxeta Formació

 

Impulsat pel grup de treball de formació, es va organitzar i portar a terme el curs "The changing higher education landscape and the strategic development of academic libraries: a workshop for university librarians", que va ser impartit per Graham Bulpitt (Sheffield Hallam University. Director of the Learning Centre), del 6 al 8 de setembre del 2001.

 

En la línia de formació temàtica especialitzada i d'alt nivell, es van portar a terme les accions de formació següents, segons la programació establerta:

 

Fletxeta Curs "Biomedical Information Resources", impartit per Etheldra Templeton (Chair and Executive Director. Philadelphia College of Osteopathic Medicine), entre el 16 i el 20 d'octubre del 2000.

 

 

Fletxeta Curs "Law Information Resources", impartit per Claire M. Germain (Bibliotecària i professora de dret a la Cornell Law School), entre el 2 i el 6 d'abril del 2001

 

 

A més d'aquestes accions, també es van portar a terme, en el marc del CBUC, altres accions de formació específiques sobre noves bases de dades accessibles o nous productes disponibles per als membres consorciats.

 

 

 

Fletxeta Estada professional a Anglaterra per visitar "Resources and Learning Centres"

 

El CBUC va organitzar per al mes de juliol del 2001 una estada professional d'una setmana -del 2 al 7 de juliol- a Londres per fer diverses visites a biblioteques de centres d'ensenyament superior anglesos amb l'objectiu de conèixer de prop les últimes tendències organitzatives en aquest tipus de centres.

 

En el viatge hi va participar Mercè Cabo, directora de la Biblioteca, com a membre representant de la UPF.

 

Les activitats programades van ser les següents:

 

Fletxeta Visita a l'Information and Learning Resource Service de la Universitat de Middlesex
Fletxeta Visita a la London School of Economics and Political Science Library
Fletxeta Presentació del M25 Consortium of Higher Education Libraries
Fletxeta Visita a l'Information Systems and Library Services de la Universitat de Westminster
Fletxeta Assistència al congrés anual del LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche)

 

 

Anar al començament de la pàgina

 

6.2. FACULTAT DE BIBLIOTECONOMIA I DOCUMENTACIÓ

 

Fletxeta Durant el curs 2000-2001, la Biblioteca de la UPF va continuar acollint estudiants de 3r. curs de pràctiques de la diplomatura de Biblioteconomia i Documentació.

 

 

Sandra Sevillano Muñoz va fer la seva estada en pràctiques a la Biblioteca de la UPF en el segon quadrimestre del curs acadèmic (de l5 de març al 24 de maig). Durant la seva estada, i abans de començar les tasques encarregades per al desenvolupament de les pràctiques, l'alumna van realitzar una visita a totes les seus de la Biblioteca.

 

Fletxeta La Biblioteca de la UPF va acollir una visita dels estudiants de l'assignatura "Biblioteques de Recerca", impartida per Ester Omella i Anna Rovira, els dies 15 i 21 de maig del 2001.

 

Anar al començament de la pàgina

 

 

6.3. REBIUN

Els dies 24, 25 i 26 de maig va tenir lloc, a la Universitat d'Alacant, la IX Asamblea Plenaria anual de la Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN), Comisión Sectorial de la Conferencia de Rectores (CRUE), a la qual va assistir Mercè Cabo, directora de la Biblioteca, en representació de la UPF.

 

REBIUN és la principal entitat de cooperació bibliotecària en l'àmbit universitari espanyol. Hi ha constituïts una sèrie de grups de treball que porten a terme la seva tasca d'estudi i proposta de millores de funcionament al llarg de l'any i la presenten en la reunió plenària anual.

 

La Biblioteca de la UPF participa en el Grupo de Trabajo del Catálogo Colectivo, Teresa Ferrer, responsable del catàleg, va assistir a les diverses reunions que es van portar a terme al llarg del curs acadèmic. La principal línia d'acció d'aquest grup de treball en cursos anteriors, l'estudi dels requeriments tècnics i les especificacions per a la instal·lació del catàleg col·lectiu en un servidor propi, va donar fruits durant aquest curs acadèmic: Des de principis del mes de gener del 2001, va ser accessible, amb interfície web, el catàleg col·lectiu, REBIUN en línea, que referencia els fons bibliogràfics de les biblioteques de les universitats espanyoles integrades a REBIUN.

 

En el punt inicial de constitució, el catàleg estava format per 5.329.543 registres de monografies (corresponents a 9.237.873 documents) i 208.912 registres de publicacions en sèrie (corresponents a 353.546 col·leccions), que van ser aportats per un total de 52 universitats espanyoles. És, per tant, la més gran i més completa base de dades bibliogràfica de l'estat espanyol, amb una actualització bimestral.

 

Aquesta nova i potent eina comporta grans avantatges per a la cerca d'informació científica i la localització de documents per al préstec interbibliotecari, dels quals tots els membres de la comunitat universitària es poden beneficiar.

Anar al començament de la pàgina

 

6.4. VTLS EUROPEAN USERS' GROUP

La primera setmana de setembre va tenir lloc a les instal·lacions de la Universitat de Varsòvia, el VTLS European Users' Group 15th Annual Meeting and Training Seminars, al qual va assistir Roger Esparó, bibliotecari responsable de recursos informàtics, en representació de la Biblioteca de la UPF.

La trobada anual del grup d'usuaris europeus representa l'oportunitat per debatre en profunditat els temes comuns de treball en relació al programari i per intercanviar experiències i punts de vista. Les sessions s'organitzen per àmbits prèviament definits que es corresponen amb grups de treball que al llarg de l'any mantenen una comunicació i un intercanvi d'informació amb mitjans electrònics.

 

A la trobada, s'hi organitzen, també, sessions de formació per aprofundir aspectes concrets o per conèixer noves implementacions del programari.

Anar al començament de la pàgina

 

 

6.5. Grup d'Usuaris SOD

 

El dia 11 de juny va tenir lloc a la Universidad Autónoma de Madrid la reunió anual dels usuaris del programari per a la gestió del préstec interbibliotecari SOD. Per part de la Biblioteca de la UPF, hi va assistir Ana Baiges, responsable del préstec interbibliotecari.

 

Anar al començament de la pàgina

 

6.6. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

La Universidad Carlos III de Madrid va iniciar el curs anterior el procés d'avaluació de la qualitat de la seva Biblioteca. Per a la constitució del Comité Externo de Evaluación, el Consejo de Universidades va nomenar Mercè Cabo, directora de la Biblioteca de la UPF, com a presidenta d'aquest comitè, que estava format, a més, pels dos membres següents:

Fletxeta Montserrat Cabello Muñoz (Coordinadora de Qualitat, Universidad San Pablo-CEU), en qualitat d'experta en metodologia d'avaluació; i

Fletxeta Miquel Pastor Tous (Director del Servei de Biblioteques i Documentació de la Universitat de les Illes Balears), en qualitat d'expert en el servei avaluat.

 

El comitè va visitar la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid durant els dies 28 de febrer i 1 i 2 de març del 2001, en què es van portar a terme les audiències amb els usuaris i amb el personal de la Biblioteca. Posteriorment, el comitè va redactar l'Informe de evaluación externa, que va trametre al Consejo de Universidades i als òrgans de govern de la UC3M.

 

 

Anar al començament de la pàgina