4. Recursos d'informaciˇ

4.1. Inversió en fons bibliogràfic durant l'exercici 2000

a) Fons bibliogràfic (pressupost ordinari i ingressos per overheads)
b) Fons bibliogràfic a càrrec d'ajuts
c) Total

4.2. Inversió en accés electrònic durant l'exercici 2000

4.3. Altres despeses en recursos d'informació durant l'exercici 2000

4.4. Pressupost en fons bibliogràfic per al 2001

4.5. Pressupost en accés electrònic per al 2001

4.6. Trasllats i redistribució del fons bibliogràfic a l'inici del curs 2000-2001

4.7. Dades totals del fons bibliogràfic

A) Monografies disponibles
B) Publicacions en sèrie disponibles

4.8. Recursos d'informació electrònica d'accés remot

4.9. Principals donacions i cessions bibliogràfiques durant el curs 2000-2001

4.10. Processament tècnic i físic del fons bibliogràfic

 

 

 

4.1. INVERSIÓ EN FONS BIBLIOGRÀFIC DURANT L'EXERCICI 2000

a) Fons bibliogràfic (pressupost ordinari i ingressos per overheads)

 

 

CONCEPTE

DESPESA

Monografies

65.168.283 PTA

Subscripcions

77.276.576 PTA

TOTAL

142.444.859 PTA

Anar al començament de la pàgina

 

b) Fons bibliogràfic a càrrec d'ajuts

CONCEPTE

DESPESA

Adquisicions amb càrrec a ajuts d'investigació

17.273.092 PTA

Anar al començament de la pàgina

 

c) Total

CONCEPTE

DESPESA

Adquisicions amb càrrec a pressupost ordinari i ingressos per overheads o a ajuts d'investigació

159.717.951 PTA

Anar al començament de la pàgina

 

4.2. INVERSIÓ EN ACCÉS ELECTRÒNIC DURANT L'EXERCICI 2000

CONCEPTE

IMPORT

Accés a recursos electrònics remots

10.553.061 PTA

Anar al començament de la pàgina

 

4.3. ALTRES DESPESES EN RECURSOS D'INFORMACIÓ DURANT L'EXERCICI 2000

CONCEPTE

IMPORT

Préstec interbibliotecari

2.608.331 PTA

 

Enquadernació

2.656.174 PTA

 

Anar al començament de la pàgina

 

4.4. PRESSUPOST EN FONS BIBLIOGRÀFIC PER AL 2001

 

CONCEPTE

IMPORT

BIBLIOTECA

39.196.000 PTA

 

CENTRES
8.755.000 PTA

Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida

1.133.000 PTA

Estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública

676.000 PTA

Estudis de Comunicació Audiovisual

450.000 PTA

Facultat de Dret

1.152.000 PTA

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials

1.329.000 PTA

Escola Universitària d'Estudis Empresarials

730.000 PTA

Escola Superior Politècnica

949.000 PTA

Facultat d'Humanitats

802.000 PTA

Estudis de Periodisme

345.000 PTA

Escola Universitària de Relacions Laborals

521.000 PTA

Facultat de Traducció i Interpretació
668.000 PTA
 

DEPARTAMENTS

63.808.000 PTA

Departament de Ciències Experimentals i de la Salut

4.059.000 PTA

Departament de Ciències Polítiques i Socials

5.592.000 PTA

Departament de Dret

16.309.000 PTA

Departament d'Economia i Empresa

15.940.000 PTA

Departament d'Humanitats

6.721.000 PTA

Departament de Periodisme i Comunicació Audiovisual

6.300.000 PTA

Departament de Tecnologia

2.333.000 PTA

Departament de Traducció i Filologia

6.554.000 PTA

 
INSTITUTS
5.241.000 PTA

Institut Universitari de l'Audiovisual

766.000 PTA

Institut Universitari de Cultura

649.000 PTA

Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives

2.815.000 PTA

Institut Universitari de Lingüística Aplicada

1.011.000 PTA
 

TOTAL

117.000.000 PTA

Anar al començament de la pàgina

 

4.5. PRESSUPOST EN ACCÉS ELECTRÒNIC PER AL 2001

CONCEPTE

IMPORT

Accés a recursos electrònics remots

 

10.000.000 PTA

Anar al començament de la pàgina

4.6. TRASLLATS I REDISTRIBUCIÓ DEL FONS BIBLIOGRÀFIC A L'INICI DEL CURS 2000-2001

En el mes del setembre del 2000, i com a conseqüència dels canvis d'edifici d'una part dels estudis de la UPF, es va realitzar un trasllat i una redistribució de fons bibliogràfic que va implicar tres de les quatres seus de la Biblioteca: la Biblioteca General, la Biblioteca de França i la Biblioteca de Rambla. De manera sintètica això va suposar:

Fletxeta A la Biblioteca General:

 

Fletxeta Es van treure els fons bibliogràfics de la localització Recepció (són aquells fons de menys utilització) dels estudis de la Biblioteca General

Fletxeta S'hi van integrar els fons dels estudis de Dret (procedents de la Biblioteca de França)

Fletxeta A més, es va redistribuir la pràctica totalitat dels fons resultants, tant a les instal·lacions de Jaume I com a les plantes baixa i primera del Dipòsit de les Aigües

Fletxeta A la Biblioteca de Rambla:

 

Fletxeta Es van treure els fons bibliogràfics dels estudis d'Enginyeria en Informàtica i de l'Institut Universitari de l'Audiovisual

Fletxeta A la Biblioteca de França:

Fletxeta S'hi van integrar els fons dels estudis d'Enginyeria en Informàtica i de l'Institut Universitari de l'Audiovisual (procedents de la Biblioteca de Rambla

Fletxeta S'hi van dipositar els fons bibliogràfics de la localització Recepció dels estudis de la Biblioteca General

Fletxeta A més, es van redistribuir la pràctica totalitat dels fons resultants.

Fletxeta A la Biblioteca del Mar, per la seva banda, i també durant el mes de setembre, es va realitzar els trasllat dels seus fons a les noves instal·lacions que ocupa des de l'inici del curs 2000-2001.

Anar al començament de la pàgina

 

4.7. DADES TOTALS DEL FONS BIBLIOGRÀFIC

A) Monografies disponibles

Localització
Volums
Biblioteca General
193.913
Biblioteca de l'IUHJVV
47.213
Biblioteca de Rambla
70.164
Biblioteca de França
Informació 39.105
Biblioteca del Mar
3.105
TOTAL
353.500

 

Creixement del fons bibliogràfic: monografies

 

Fletxeta Monografies disponibles: nivell de processament

Nivell de processament

Volums

Catalogats i classificats

312.529

Catalogats i pendents de classificar

40.971

TOTAL
353.500

 

Processament del fons bibliogràfic

 

Fletxeta Creixement de les monografies disponibles durant el curs 2000-2001

a) Per localitzacions

Localització
Volums

Biblioteca General

15.686

Biblioteca de l'IUHJVV

2.827

Biblioteca de Rambla

4.389

Biblioteca de França

1.188

Biblioteca del Mar

1.210

TOTAL

25.300

 

Noves adquisicions: distribució per seus

 

b) Per procedència

 

Procedència

 

Volums

 

Donació

13.900

Cessió

1.409

Compra

9.991

TOTAL
25.300

 

Noves adquisicions: procedència de les monografies

Anar al començament de la pàgina

B) Publicacions en sèrie disponibles

a) En suport paper

 

Localització
Volums
Col·leccions
Biblioteca General

34.362

6.855

Biblioteca de l'IUHJVV

2.628

750

Biblioteca de Rambla

17.860

2.225

Biblioteca de França

Informació 4.829

172

Biblioteca del Mar

3.413

388

TOTAL

 

63.092

 

10.390

 

b) D'accés remot

Nombre de títols disponibles

954

 

c) Nombre total de col·leccions de publicacions en sèrie disponibles

 

Col·leccions disponibles
11.344

 

Creixement del fons bibliogràfic: col·leccions de ppss

Publicacions en sèrie disponibles

Anar al començament de la pàgina

 

4.8. RECURSOS D'INFORMACIÓ ELECTRÒNICA D'ACCÉS REMOT

Durant el curs 2000-2001, va tenir un notable increment l'adquisició de recursos d'informació electrònica d'accés remot, ja fos consorciadament, a través del CBUC, en el marc de la Biblioteca Digital de Catalunya, o de manera individual, en el marc de la Biblioteca Digital de la UPF.

 

Els principals productes adquirits van ser els següents:

 

Fletxeta Business Source Elite: Base de dades d'àmbit econòmic que proporciona el text complet d'unes 970 revistes sobre empresa, gestió, economia, finances, banca, comptabilitat, tecnologia, etc. Inclou el diccionari de termes financers Wall Street Words i també permet accedir a la base de dades Image collections i al directori d'empreses D&B Directory.

 

Fletxeta Emerald Fulltext: Proporciona el text complet de 133 títols de revistes de l'editorial MCB University Press. Les revistes són d'àmbit anglo-saxó i abasten les temàtiques següents: educació, qualitat, màrqueting, biblioteconomia, enginyeria, economia, empresa, recursos humans. Abast cronològic: des del 1994.

 

Fletxeta IEEE/IEE Electronic Library (IEL): Base de dades de text complet dels àmbits temàtics d'enginyeria elèctrica i electrònica i d'informàtica. Proporciona accés a les publicacions de l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) i de l'IEE (Institution of Electrical Engineers): més de 120 revistes i 600 congressos publicats des de l'any 1988 fins a l'actualitat i les normes (standards) vigents de l'IEEE. També inclou l'accés als registres bibliogràfics i als resums de la base de dades INSPEC.

 

Fletxeta JSTOR (Journal Storage): The scholarly journal archive: Base de dades d'àmbit multidisciplinari que proporciona el text complet del fons retrospectiu de 117 revistes acadèmiques en llengua anglesa dels següents camps temàtics: antropologia, ciència política, ecologia, economia i finances, educació, estadística, estudis asiàtics i afroamericans, història, literatura, matemàtiques, població i sociologia. El fons retrospectiu que s'hi troba arriba fins a un període d'entre tres i cinc anys abans de l'any en curs.

Anar al començament de la pàgina

 

4.9. PRINCIPALS DONACIONS I CESSIONS BIBLIOGRÀFIQUES DURANT EL CURS 2000-2001

Aquest curs acadèmic ha estat caracteritzat pel gran nombre i la importància dels fons rebuts en donació o en cessió. Les dades de les principals col·leccions rebudes són, cronològicament, aquestes:

 

Fletxeta Oficina de Justificación de la Difusión (OJD)

 

Donació, l'octubre del 2000, de la col·lecció del Boletín de la Oficina de Justificación de la Difusión (1965-1994, en paper; 1998-1999, en CD-ROM).

 

 

Fletxeta Albert Calsamiglia

 

Donació, el mes d'octubre del 2000, de més de 700 documents sobre filosofia i metodologia del dret, feta per la família del professor Albert Calsamiglia, mort el juliol de l'any 2000.

 

 

Fletxeta Walter Kraus

 

Donació, el novembre del 2000, de més de 1.000 documents en llengua alemanya sobre filologia, filosofia, història, literatura i ciència política.

 

 

Fletxeta Juan J. Linz

 

Donació, a partir del desembre del 2000, de més de 1.000 documents de la biblioteca particular d'aquest important sociòleg i professor universitari.

 

El fons rebut en donació està compost per publicacions econòmiques d'organismes oficials i empreses espanyoles i per documents relacionats amb el dret laboral i publicats entre els anys 50 i 80 del segle XX.

 

 

Fletxeta Marta Pessarrodona:

 

Donació de més de 1.300 volums entre el gener i el març del 2001, i signatura d'un acord, el mes de maig, pel qual es fa donació perpètua i irrevocable de la resta de la biblioteca particular de l'escriptora Marta Pessarrodona a la UPF.

 

Aquest fons està integrat per més de 8.000 documents i se centra principalment en la creació i la crítica literària, el feminisme i l'art.

 

 

Fletxeta Alois M. Haas:

 

Donació de 40.000 volums el mes de febrer de l'any 2001 per part d'Alois M. Haas, professor de la Universitat de Zúric i expert en mística i religions.

 

El fons de la donació, en un estat físic de conservació immillorable, està integrat essencialment per obres sobre filosofia de les religions i sobre mística, i també inclou volums sobre filosofia, història, literatura, pensament i art, bíblies i diccionaris, entre altres. Hi destaca, a més, pel seu valor bibliogràfic, un conjunt d'obres impreses entre els segles XVI i XVII, així com altres peces més modernes de gran valor per la seva raresa.

 

 

Fletxeta Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

 

Acord d'abril del 2001 de cessió del fons bibliogràfic de la Cambra de Comerç de Barcelona a la UPF.

 

Aquest fons està compost per uns 120.000 volums de monografies i de números de publicacions en sèrie. Té un valor excepcional per als investigadors i estudiosos de l'economia espanyola de finals del segle XIX i principis del XX. El fons és bàsicament sobre temes econòmics i empresarials i s'ha anat configurant des de la fundació de la Cambra, l'any 1886. S'hi troben documents sobre els aspectes més variats de l'economia espanyola, i també, encara que en menor nombre, internacional, entre els quals es troben molts opuscles escrits o publicats per institucions vinculades al sector empresarial, que, en molts casos, són publicacions molt difícils de localitzar en altres fons documentals.

 

Fletxeta Institut d'educació secundària Jaume Balmes:

 

Acord de juny del 2001 de cessió en comodat del fons històric de l'Institut Jaume Balmes a la UPF.

 

Aquest fons està integrat per més de 6.000 llibres anteriors al segle XX (entre els quals destaca 1 manuscrit i 5 incunables), revistes de finals del segle XIX i principis del XX i una part del seu fons bibliogràfic d'inicis del segle XX.

 

 

Anar al començament de la pàgina

4.10. PROCESSAMENT TÈCNIC I FÍSIC DEL FONS BIBLIOGRÀFIC

El gran nombre de fons bibliogràfic arribat durant el curs 2000-2001 per donació o cessió a la UPF explica que no hagi pogut ser assumit per al seu processament tècnic i físic. Si bé s'han emprès accions de selecció de fons, amb l'ajut del personal acadèmic, i catalogació dels documents prioritaris, el nombre de volums és tan elevat que resulta inabastable amb els recursos materials i humans habituals destinats a la Biblioteca. Per portar endavant aquesta tasca, s'està treballant en la línia de buscar ajuts i subvencions externes.

 

Les xifres estimatives sobre el fons pendent de processar se situa al voltant dels 185.000 volums.

Processament de les monografies
Nombre de volums
Monografies disponibles
353.500
Monografies pendents de processar
185.000

 

 

Anar al començament de la pàgina