3. Instalˇlacions, equipaments i recursos informātics

3.1 Distribució dels espais

3.2 Distribució dels llocs per als usuaris

3.3 Recursos informàtics

a) Relació dels programaris específics de Biblioteca
b) Relació del maquinari dedicat a la Biblioteca
c) Novetats i canvis en el programari i el maquinari de la Biblioteca

3.4 Altres equipaments d'ús comúEn aquest apartat cal destacar, a l'inici del curs acadèmic, el canvi d'ubicació i l'ampliació de les instal·lacions de la Biblioteca del Mar. La Biblioteca del Mar va traslladar-se a una nova ubicació en uns mòduls prefabricats en l'Àrea del Mar. Aquest canvi va suposar un augment de més del doble de l'espai disponible: dels 43 metres quadrats del curs anterior es va passar a tenir-ne 143. Aquest fet va suposar un augment de la capacitat de prestatgeria disponible i, pel que fa als llocs per als usuaris, un creixement del 150 %. Es va passar dels 16 llocs anteriors als 40 actuals.

També cal destacar en aquest capítol, l'ampliació del magatzem intern de la Biblioteca General, per dipositar-hi el gran nombre de fons bibliogràfics rebut per donació i cessió durant la primavera del 2001. Aquesta ampliació era indispensable per ubicar-lo de manera temporal i prèvia al seu processament tècnic i físic i a la seva integració en la col·lecció de la Biblioteca. El magatzem va passar a tenir una superfície de 195 m2, i una capacitat de 2.040 metres de prestatgeria.3.1. DISTRIBUCIÓ DELS ESPAIS


Biblioteca General (Jaume I)
Biblioteca General (Dipòsit)
Biblioteca IUHJVV
Biblioteca de Rambla
Biblioteca de França
Biblioteca del Mar
Total
Superfície de treball (m2)
3.140
1.661
587
1.155
1.324
143
8.010
Metres de prestatge de lliure accés
6.187
1.921
2.213
3.380
2.739
380
16.820

Anar al començament de la pàgina3.2. DISTRIBUCIÓ DELS LLOCS PER ALS USUARIS


Biblioteca General (Jaume I)
Biblioteca General (Dipòsit)
Biblioteca IUHJVV
Biblioteca de Rambla
Biblioteca de França
Biblioteca del Mar
Total

Catàleg

8
2
-
1
4
-
15
Estacions d'Informació (EdI)
24
2
2
16
17
2
63
Estacions d'Ofimàtica (EdO)
86
4
-
2
1
-
91
Estacions d'audiovisuals
6
-
-
15
6
-
27
Lectores de microformes
-
2
2
2
-
-
Informació 6

Places d'estudi

855
110
34
245
248
38
1.530

Aula de formació

17
-
-
-
16
-
33
Llocs en sales de treball en grup
12
-
-
-
-
-
12

TOTAL

1.008
120
38
279
292
40
1.777

 

Anar al començament de la pàgina

3.3. RECURSOS INFORMÀTICS

a) Relació dels programaris específics de Biblioteca

Programaris comercials
Fletxeta VTLS
Fletxeta VTLS Web Gateway
Fletxeta VTLS EasyPAC
Fletxeta VTLS EasyCAT
Fletxeta SOD
Fletxeta Ariel
Fletxeta Windows NT 4.0 Terminal Server Edition
Fletxeta Citrix Metaframe 1.8


Programaris fets a mida
Fletxeta Consulta de CD-ROM i disquets
Fletxeta Subdivisions de matèries
Fletxeta Noves adquisicions
Fletxeta Tramesa de reclamacions de préstecs vençuts i de préstecs en dipòsit per correu electrònic
Fletxeta Generació automàtica de fitxers de Bibliogafia Recomanada en HTML
Fletxeta Recollida d'estadístiques del PIE
Fletxeta Recollida d'estadístiques de consultes d'informació
Fletxeta Tramesa de notificacions d'adquisicions per correu electrònic

Anar al començament de la pàginab) Relació del maquinari dedicat a la Biblioteca

Fletxeta 1 servidor HP3000 969KS/120

Fletxeta RAM: 512 Mb
Fletxeta Disc: 21.6 Gb

Fletxeta 1 servidor HP Netserver LH 3000r

Fletxeta RAM: 1 Gb
Fletxeta 2 Discos: 36 Gb amb mirror

Fletxeta 2 servidors d'aplicacions sistema Metaframe

Fletxeta RAM: 512 Mb
Fletxeta Disc: 4 Gb

Fletxeta 1 servidor de fitxers sistema Metaframe

Fletxeta RAM: 512 Mb
Fletxeta Disc: 36 Gb

Fletxeta 5 torres de CD-ROM amb 63 unitats lectores

Fletxeta 2 aparells d'autopréstec

Fletxeta 3 escàners

Fletxeta 50 lectors de CD-ROM

Fletxeta 45 lectors de codis de barres

Fletxeta 5 lectors de targes magnètiques

Fletxeta 4 mòdemsFletxeta Relació d'ordinadors

 

Ús intern

Ús comú

Total

Biblioteca General (Jaume I)

45

120

165

Biblioteca General (Dipòsit)

10

2

12

Biblioteca de l'IUHJVV

1

2

3

Biblioteca de Rambla

16

17

33

Biblioteca de França

12

26

38

Biblioteca del Mar

6

2

8

TOTAL

 

90

 

169

 

259Fletxeta Nombre d'ordinadors segons model

 

Ús intern

Ús comú

Total

386

-

4

4

486

-

7

7

Pentium 100

25

70

95

Pentium II

65

88

153

TOTAL

 

90

 

169

 

259Fletxeta Relació d'impressores

 

Ús intern

Ús comú

Total

Biblioteca General (Jaume I)

13

3

16

Biblioteca General (Dipòsit)

2

1

3

Biblioteca de l'IUHJVV

1

1

2

Biblioteca de Rambla
7
-
7
Biblioteca de França

4

1

5

Biblioteca del Mar

2

-

2

TOTAL

 

29

 

6

 

35

Anar al començament de la pàginac) Novetats i canvis en el programari i el maquinari de la Biblioteca

El mes de setembre del 2000 es va instal·lar un nou aparell d'autopréstec a la Biblioteca de Rambla i el de la Biblioteca de França es va traslladar i instal·lar a la Biblioteca General.

El mes de novembre del 2000 es van realitzar les tasques pertinents per tal d'automatitzar la recollida i el tractament de les dades estadístiques de totes les transaccions de préstec efectuades al catàleg.

Durant el mes de març del 2001 es va desenvolupar i implementar una aplicació per a la generació automatitzada dels fitxers HTML per a l'opció Bibliografia Recomanada del Campus Global.

Entre els mesos de març i abril es va desenvolupar i instal·lar un programari per a la recollida i el tractament de les dades estadístiques generades per la prestació del servei del Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE).

El mes de maig es va implementar una nova prestació per a l'enviament per correu electrònic de les notificacions generades pel mòdul de VTLS Adquisicions. Mitjançant aquest sistema s'envien les comandes bibliogràfiques als proveïdors per correu electrònic. I també s'envien per correu electrònic les corresponents notificacions de rebudes o de cancel·lacions de documents als professors sol·licitants.

També en el mes de maig es va desenvolupar i instal·lar un programari per a la recollida i el tractament de dades estadístiques sobre les consultes d'informació bibliogràfica que es produeixen en els taulells de la Biblioteca. Aquest nova aplicació permetrà obtenir aquesta dada de manera sistemàtica i periòdica per elaborar un indicador de funcionament molt important de l'activitat de la Biblioteca.

Durant els mesos de maig i juny es van realitzar totes les tasques necessàries per instal·lar la versió 2001.0 del sistema VTLS i la versió 2.3.2 de la interfície de consulta VTLS EasyPAC. El canvi de versió es va fer efectiu la primera setmana del mes de juliol.

Paral·lelament al canvi de versió del sistema VTLS, es va instal·lar, totalment adaptada, la versió 2.3 del programari VTLS Web Gateway que ha millorat ostensiblement la consulta del catàleg via web. A més, cal destacar l'aplicació d'un nou disseny gràfic propi a aquesta pàgina que ha millorat notablement les opcions de consulta i de navegació i la visualització de la informació.

Anar al començament de la pàgina

3.4. ALTRES EQUIPAMENTS D'ÚS COMÚ

Estacions d'audiovisuals

27

Estacions d'autopréstec

2

Lectores-reproductores de microformes

6

Fotocopiadores

16

Anar al començament de la pàgina