2. Recursos humans

2.1 Personal adscrit a Biblioteca per unitats i grups

2.2 Baixes i altes

2.3 Formació contínua

a) Formació interna
b) Formació externa

2.4 Assistència a congressos i conferències

2.5 Participació en accions externes2.1. PERSONAL ADSCRIT A BIBLIOTECA PER UNITATS I GRUPS

Destinació
A
B
C
D
E
TOTAL
Direcció
1
-
2
-
-
3
Sotsdirecció
1
-
-
-
-
1
Coordinació Tècnica
-
7
7
-
-
14
Àrea de Recursos d'Informació
1
-
-
-
4
5
Serveis d'Informació d'Economia i Empresa i de Ciència Política
1
11
-
8
-
20
Serveis d'Informació de Dret i d'Humanitats
1
10
-
-
-
11
Biblioteca de Rambla
1
9
-
4
1
15
Biblioteca de França
-
6
-
3
1
10
Biblioteca del Mar
-
4
-
1
-
5
IULA
-
1
-
-
-
1
TOTAL
6
48
9
16
6
85

 

Fletxeta A: Facultatius d'arxius i biblioteques
Fletxeta B: Ajudants d'arxius i biblioteques
Fletxeta C: Administratius
Fletxeta D: Auxiliars administratius
Fletxeta E: Auxiliars de serveisPersonal bibliotecari
54 (64%)
Personal administratiu, auxiliar administratiu i auxiliar de serveis
31 (36%)
TOTAL
85 (100%)

Anar al començament de la pàgina

2.2. BAIXES I ALTES

BAIXA
DESTINACIÓ
Laia Casares Roca Biblioteca General
Miquel Centelles Velilla Biblioteca General
Eduard Checa Martínez Biblioteca General
Guillem Florit Cordero Biblioteca de França
Montserrat Gil Andrés Biblioteca General
Eva López Domènech Biblioteca General
Sílvia Martín Morón Biblioteca General
Clara Minguillón Puerto Biblioteca de Rambla
Sílvia Vayà Pons Biblioteca General


ALTA
DESTINACIÓ
Luís Aragón Domínguez Biblioteca de Rambla
Roger Aranich Pedreño Biblioteca del Mar
Mar Cama Azoz

Biblioteca de Rambla

Eduard Checa Martínez Biblioteca General
Alfons Codina Pujol Biblioteca General
Andreu Díaz Pérez Biblioteca de Rambla
Carina Domènech Gimeno Biblioteca de Rambla
Mònica Gallifa Calatayud Biblioteca de França
Susanna Pérez Vilella Biblioteca General
Clara de Quadras Roca Biblioteca General
Josefa Rebollo Pizarro Biblioteca General
Carles Rius Pujal Biblioteca General
Cristina Rodríguez Martínez Biblioteca General
Mònica Salado Florensa Biblioteca General

Anar al començament de la pàgina

2.3. FORMACIÓ CONTÍNUA

a) Formació interna

Àrea Formació en informàtica: ofimàtica i aplicacions de gestió

Fletxeta Excel com a base de dades
Octubre 2000
1 assistent

Fletxeta Semipresencial Acces 97
Octubre -novembre 2000
3 assistents

Fletxeta Photoshop bàsic
Octubre 2000 - febrer 2001
4 assistents (3 edicions)

Fletxeta Aprofitament dels recursos informàtics
Novembre 2000 - juny 2001 (9 edicions)
27 assistents

Fletxeta Edició de pàgines web amb Dreamweaver
Novembre 2000 - maig 2001
60 assistents (8 edicions)

Fletxeta Dreamweaver avançat
Novembre 2000
2 assistents

Fletxeta Sessió introductòria a l'aplicació de control horari Seipres
Desembre 2000
5 assistents

Fletxeta Autoformació Word
Febrer - març 2001
1 assistent

Fletxeta Autoformació Excel
Febrer - març 2001
1 assistent

Fletxeta Presentació de l'aplicació de control horari Seipres
Març - abril 2001
4 assistents

Fletxeta Aplicació de control horari Seipres
Maig 2001
1 assistent

Fletxeta Flash
Març - maig 2001
2 assistents (2 edicions)

Fletxeta Semipresencial PowerPoint
Maig 2001
1 assistent

Fletxeta Edició d'imatges amb Photoshop
Maig 2001
1 assistent

Àrea Gestió de la documentació administrativa i de l'arxiu

Fletxeta Actualització Documentik 2000
Octubre 2000
1 assistent

Fletxeta Documentik
Novembre - desembre 2000
2 assistents (2 edicions)

Àrea Formació en àmbits funcionals

Fletxeta Sessió de presentació de la nova llei de contractes
Setembre 2000
2 assistents

Fletxeta Sessió de divulgació sobre la implantació de l'euro
Juny 2001
3 assistents

Àrea Formació específica per a col·lectius professionals

Fletxeta Formació per a la funció de PIE
Setembre - octubre 2000
47 assistents (3 edicions)

Fletxeta Funcions de la Biblioteca per a nous auxiliars administratius
Octubre - novembre 2000
7 assistents (2 edicions)

Fletxeta Control de publicacions en sèrie
Novembre 2000
5 assistents

Fletxeta El programa d'ensenyament d'idiomes a la UPF
Novembre 2000
45 assistents (3 edicions)

Fletxeta L'accés a la Universitat
Febrer 2001
47 assistents (4 edicions)

Àrea Formació per a equips directius

Fletxeta La comunicació assertiva
Gener 2001
16 assistents

Fletxeta Arquitectura de processos i llenguatge IDEFO
Gener-febrer 2001
2 assistents (2 edicions)

Fletxeta El Quadre de Comandament Integral
Abril 2001
2 assistents

Àrea Llengües estrangeres
Fletxeta Anglès
Setembre 2000 - juny 2001 (diversos cursos)
6 assistents

Fletxeta Francès
Setembre 2000 - juny 2001
1 assistent

Fletxeta Alemany
Setembre 2000 - juny 2001
1 assistent

ÀREA
ASSISTENTS
Formació en informàtica
113
Gestió de la documentació administrativa i de l'arxiu
3
Formació en àmbits funcionals
5
Formació específica per a col·lectius professionals
151
Formació per a equips directius
20
Llengües estrangeres
8
TOTAL
300

 

Formació interna: assistents per tipologia de curs

Anar al començament de la pàginab) Formació externa

Fletxeta The changing higher education landscape and the strategic development of academic libraries: a workshop for university librarians
Setembre 2000
3 assistents

Fletxeta Biomedical Information Resources
Octubre 2000
4 assistents

Fletxeta Sessió sobre la base de dades Emerald (MCB)
Novembre 2000
3 assistents

Fletxeta Sessió sobre la base de dades Business Source Elite (BSE)
Novembre 2000
3 assistents

Fletxeta Sessió sobre les bases de dades de medi ambient
Març 2001
4 assistents

Fletxeta Sessió sobre el CORC
Abril 2001
2 assistents

Fletxeta Law Information Resources
Abril 2001
5 assistents

Fletxeta Sessió sobre la base de dades WorldCat
Maig 2001
3 assistents

Fletxeta Fonaments d'economia: claus per entendre la informació econòmica
Maig 2001
4 assistents

Fletxeta Catalogar documentació d'arxius d'arquitectura
Maig 2001
1 assistent

Fletxeta Sessió de presentació de IEEE/IEE Electronic Library (IEL)
Juny 2001
4 assistents

Fletxeta Sessió d'aprofundiment sobre la base de dades Emerald (MCB)
Juny 2001
3 assistents

Fletxeta Sessió sobre la base de dades PCI Full Text
Juny 2001
2 assistents

Fletxeta Eines d'informació en estadística
Juny 2001
2 assistents

Fletxeta Sessió de presentació del programa GtBib
Juny 2001
2 assistents

Fletxeta Publicació de bases de dades al web
Juny 2001
1 assistent

Fletxeta Serveis d'accés a la xarxa: situació actual
Juny 2001
11 assistents

Fletxeta Programació multimèdia per a la web
Juliol 2001
1 assistent

Fletxeta VIRTUA Seminars (VTLS European Users' Group 15th Annual Meeting)
Agost - setembre 2001
1 assistentTIPUS D'ACCIÓ DE FORMACIÓ
ASSISTENTS
Formació interna
300
Formació externa
59
TOTAL
359


 

Formació contínua: assistents per tipologia

Anar al començament de la pàgina

2.4. ASSISTÈNCIA A CONGRESSOS I CONFERÈNCIES

Fletxeta Conferència "Enginyeria de continguts: estàndards per a materials docents en xarxa"
Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
Octubre 2000
Anna Magre

Fletxeta III Jornada d'Oficines d'Atenció a la Ciutadania
Barcelona
Novembre 2000
Miquel Centelles

Fletxeta II Encuentro de Servicios de Información Universitarios
Universidad de Salamanca
Maig 2001
Pepa Valldepérez

Fletxeta IX Asamblea de REBIUN
Universitat d'Alacant
Maig 2001
Mercè Cabo

Fletxeta LIBER (Ligue des Bibliotèques Européennes de Recherche) 30th Annual General Conference
The British Library, Londres
Juliol 2001
Mercè Cabo

Fletxeta IX Trobades de Centres d'Informació Empresarial de Catalunya
Barcelona
Juliol 2001
Coro Pozuelo

Anar al començament de la pàgina

2.5. PARTICIPACIÓ EN ACCIONS EXTERNES

Fletxeta II Jornadas Internacionales Construir Bibliotecas: Rehabilitación y nuevas tecnologías
Universidad de Alcalá de Henares
Octubre 2000
Anna Magre

Fletxeta Jornada sobre nuevas tendencias en la organización de las bibliotecas universitarias
Universitat d'Alacant
Novembre 2000
Montserrat Espinós

Fletxeta Canvis organitzatius i noves funcions de les biblioteques universitàries: el cas de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra
Universitat de les Illes Balears
Febrer 2001
Montserrat Espinós

Fletxeta Acquisitions in the Library of the Universitat Pompeu Fabra
Universidad de Murcia
Març 2001
Núria Ferrando

Fletxeta El bibliotecari temàtic: canvis organitzatius i noves funcions de les biblioteques universitàries Universitat de Barcelona
Maig i juny 2001
Montserrat Espinós

Fletxeta La formación de usuarios y la difusión de servicios en las bibliotecas universitarias
Universitat d'Alacant
Maig 2001
Coro Pozuelo

Fletxeta Los recursos humanos en las bibliotecas universitarias
Universitat d'Alacant
Juny 2001
Montserrat Espinós

Fletxeta Jornada sobre derechos de autor y propiedad intelectual en la biblioteca híbrida Universidad Carlos III de Madrid
"Gestión de los derechos de autor en la biblioteca electrónica: el caso de la Biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra" Juliol 2001
Sílvia Losa

Anar al començament de la pàgina