2. Direcciˇ per Objectius (DpO)

 

a) Resultats de la Direcció per Objectius: Vicegerent de l'ASTRI i transversals

Resultats de la Direcció per Objectius 2014
Vicegerent de l'ASTRI i transversals
Assolits completament (90-100%) 19
Assolits parcialment (10-75%) 10
No assolits o desestimats 2

Resultats 2013 DpO Vicegerent de l'ASTRI i ASTRI transversals

 

b) Resultats de la Direcció per Objectius: Biblioteca

Resultats de la Direcció per Objectius 2014
Biblioteca 
Assolits completament (90-100%) 110
Assolits parcialment (10-75%) 24
No assolits o desestimats 16

Resultats 2014 DpO Biblioteca

 

Nombre d'objectius operatius per àmbit

Unitat  Nombre
Direcció 4
Subdirecció 4
Catàleg 6
Sistema i recursos informàtics 11
Web i intranets 8
Gestió de recursos electrònics 11
Portal de Producció Científica 6
Propietat intel·lectual 3
Coordinació Tècnica i recursos econòmics
4
Adquisicions i préstec interbibliotecari 6
Unitat de Logística
10
Serveis d'Informació 2
La Factoria 7
Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) 13
Servei d'atenció telefònica (SAT) 8
Unitat Temàtica de Ciències Socials i Humanitats 12
Biblioteca/CRAI del Poblenou
22
Biblioteca del Campus Universitari Mar 13
Total Biblioteca 150

 

c) Resultats de la Direcció per Objectius: Servei d'Informàtica

Resultats de la Direcció per Objectius 2014
Servei d'Informàtica
Assolits completament (90-100%)

74

Assolits parcialment (10-75%) 32
No assolits o desestimats

23Resultats DpO Servei d'Informàtica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'objectius operatius per unitat

 Unitat  Nombre
Direcció 2
Unitat de Gestió de Recursos 5
Unitat d'Infraestructures i Seguretat
27
Unitat d'Aplicacions Corporatives
55
Unitat d'Informàtica de la Ciutadella 17
Unitat d'Informàtica del Poblenou
17
Unitat d'Informàtica del Mar 6
Total Servei d'Informàtica 129