1. Presentaciˇ

Com cada curs, la Biblioteca i el Servei d'informàtica presenten a la comunitat universitària la seva memòria conjunta com a resum de la feina feta i dels objectius aconseguits al llarg de tot el curs acadèmic. De totes les realitzacions aconseguides i ressenyades en aquest document, volem destacar aquelles que han tingut un impacte més gran tant per la projecció dels serveis com per a la millora de les activitats universitàries i que reflexen el suport que tant la Biblioteca com el Servei d'Informàtica donen a la recerca, a la docència i l'aprenentage i a la gestió de la Universitat.

D'entre totes les novetats que trobareu a la memòria del curs destaquem:

- La inauguració del compte de Twitter (BiblioCRAI) amb l'objectiu de ser presents a les xarxes socials tant per informar dels serveis, recursos d'informació, novetats, horaris, etc., de la Biblioteca/CRAI i d'altres temes relacionats amb el seu àmbit, com d'atraure nous usuaris i interactuar-hi de manera continuada, d'acord amb la voluntat de la UPF -expressada en la Guia d'usos i d'estil de les xarxes socials a la UPF- de "millorar la presència a Internet i potenciar la interactivitat amb la comunitat universitària i amb els interlocutors i públic externs"-

- El pla estratègic TIC per portar les aplicacions i les infraestructures al núvol (cloud computing) amb l'objectiu d'incrementar la disponibilitat i el temps de provisió de recursos i serveis, augmentar la flexibilitat, ser més competitius i pagar només pels recursos que s'utilitzen. Els projectes que es van portar a terme aquest curs van ser la migració a una solució al núvol en modalitat SaaS de l'aplicació de gestió acadèmica (SIGMA), l'aplicació de recursos humans (HOMINIS) i el Portal de Producció Científica.

- La inauguració del HackLab, un nou espai singular situat a la Biblioteca/CRAI del Poblenou que té per objectiu fomentar l'autoaprenentatge, l'intercanvi de coneixements i idees i la col·laboració al voltant de temes com la tecnologia, la comunicació o les arts digitals.

- La posada en funcionament del nou Servei d'Accés als Recursos Electrònics (SARE), que dóna accés des de fora de la xarxa de la UPF als recursos electrònics (bases de dades, revistes, llibres i diccionaris electrònics) contractats per la Biblioteca. És molt fàcil per als usuaris i compatible amb tots els recursos. L'objectiu de la seva posada en funcionament ha estat millorar l'ús de la Biblioteca digital.

- La cooperació amb el  Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) en l'execució de projectes conjunts per millorar i potenciar la qualitat dels serveis universitaris. D'entre tots, per la seva complexitat, cal destacar el concurs d'impressió i reprografia que va suposar un canvi d'empresa concessionària i el treball per redactar els requeriments tècnics per contractar consorciadament una nova aplicació per al sistema compartit de gestió bibliotecària i de descoberta de recursos d'informació.

Aquestes novetats són només una mostra de l'activitat que trobareu recollida i resumida a continuació i donen testimoni fefaent de la feina feta per un nombrós equip de professionals a la Universitat Pompeu Fabra durant el curs 2014-2015.