7.2. Biblioteca

Novetats i canvis en el programari i en el maquinari de la Biblioteca 

  • Es van continuar fent millores puntuals en el sistema integrat de gestió de la Biblioteca, Millennium.
  • Pel que fa al catàleg, es va millorar l'accés i la reserva dels documents de la Biblioteca emmagatzemats al dipòsit cooperatiu GEPA del CSUC.
  • Es va adquirir el programari Book Display Widgets, de LibraryThing for Libraries, que permet mostrar cobertes de documents d'una manera atractiva en diferents aplicacions web de la Biblioteca.
  • En el marc del CSUC, es van continuar els treballs per tal de seleccionar un nou sistema informàtic compartit.
  • També es van fer millores en el programa que gestiona el préstec de portàtils per tal d'agilitzar l'enviament d'avisos.
  • Es va actualitzar i millorar el programari DSpace (versió 3.1) que gestiona el repositori institucional.
  • Es va implementar el programari Omeka, programari lliure que permet gestionar exposicions digitals.
  • Es van fer els treballs preparatoris per implementar, durant el curs 2014-2015, el programari EZProxy d'OCLC que ha de substituir l'antic SSL-VPN per accedir als recursos electrònics des de fora de la UPF.

Relació dels programaris específics de la Biblioteca

Programaris comercials o lliures Millennium 2011 1.5 (més mòduls complementaris Scheduler, URL Checker, Materials Booking, Load Profiling, Patron Update Web Services)
SFX versió 4
MetaLib versió 4.3
SSL-VPN 6.0.7
EZproxy 5.7.32 GA
GTBib (SOD) 2012 v.20120612
DSpace versió 3.1
LibGuides versió 1.5
LibraryThing for Libraries: mòduls Library AnyWhere i Book Display Widgets
Omeka
Programaris fets a mida Consulta de noves adquisicions del catàleg via web
Enviament de notificacions d'adquisicions per correu electrònic
Gestió de telèfons del SAT
Gestió de documentació de l'INPUT
Gestió de subscripcions de revistes
Gestió de circulació i préstec de revistes
Gestió de préstec de portàtils