5.4. Pressupost en recursos d'informaciˇ per a l'exercici 2014

Concepte Import
Biblioteca 5.000 €
Publicacions en sèrie (per a totes les àrees) 156.600 €
ÀREES TEMÀTIQUES 58.400 €
Comunicació 7.000 €
Dret 10.000 €
Economia 8.000 €
Humanitats 7.000 €
Polítiques 6.500 €
Salut 8.500 €
Tecnologies 4.000 €
Traducció 7.400 €
INSTITUTS 3.600  €
Institut Universitari d'Història Jaume Vicens Vives 1.800 €
Institut Universitari de Lingüística Aplicada 1.800 €
TOTAL 233.600 €

 

Pressupost en fons bibliogràfic a càrrec de pressupostos de gestió orgànics (PGO) per a l'exercici 2013
Facultat de Ciències de la Salut i de la Vida
3.150 €
Facultat de Ciències Econòmiques

2.000 €

Facultat de Dret

450 €

TOTAL
5.600 €

 

Concepte Import
Accés a recursos electrònics remots 950.000