5.1. Inversiķ en recursos d'informaciķ durant l'exercici 2013

a) Monografies

Concepte Despesa
A càrrec de pressupost ordinari, de pressupostos de gestió orgànics (PGO) i d'overheads

100.718 €

A càrrec d'ajuts d'investigació

86.648 €

Total

187.366 €

 

b) Subscripcions de publicacions en sèrie

Concepte Despesa
A càrrec de pressupost ordinari i d'overheads

157.448 €

 

c) Accés a recursos electrònics remots

Concepte
Despesa
A càrrec de pressupost ordinari i d'overheads

1.088.268 €