2.3. Grups de treball

Durant el curs acadèmic 2013-2014, el personal de la Biblioteca i d'Informàtica va continuar participant en una gran quantitat de grups de treball per donar resposta a projectes de millora de serveis o a les iniciatives de posar-ne en marxa de nous. A continuació es relacionen tots els grups de treball en què es va participar.

a) Grups de treball interns operatius de la Biblioteca

Grup de treball per a l'Elaboració d'un vídeo sobre pautes de comportament al taulell (adreçat als estudiants en pràctiques extracurriculars)

Membres: Núria Ariete, Ana Baiges, Ceci Jaques, Anna Magre (coordinadora), Mercè Martínez, Xavier Orgillés
Objectius: Elaborar un vídeo sobre pautes de comportament al taulell adreçat als nous estudiants en pràctiques de la Biblioteca

Grup de treball Exposicions virtuals

Membres: Anna Bargalló, Xavier Ibáñez, Mercè Martínez, Gemma Nández, Carme Raventós
Objectius: Establir els procediments per elaborar exposicions virtuals amb l'aplicació Omeka.

Grup de treball Integració fons CIDOB

Membres: Xavier Brunet, Anna Casaldàliga, Montserrat Espinós, Teresa Ferrer, Xavier Ibàñez (coordinador)
Objectius: Planificar i coordinar les accions per integrar al fons de la UPF la part més significativa de la biblioteca del CIDOB.

Grup de treball Intranet i circuit d'informació del PIE

Membres: Susana Alonso, Núria Ariete, Ana Baiges, Olga Freixas, Mar Gil (coordinadora), Ramon Maseda, Fatou N'Gum, Guillem Ortega, Maria Prenafeta, Mònica Salado
Objectius:
-Revisar l'estructura i el contingut de la intranet per fer-la més usable.
-Adaptar l'eina a l'usuari.
-Establir circuits d'informació fàcils, rapids i útils.

Grup de treball ORCID

Membres: Dolors Àlvarez, Ana Baiges, Elena Blanco, Xavier Brunet, Anna Casaldàliga (coordinadora), Mar Garreta, Anna Magre, Imma Muxella, Natàlia Plancheria, Alexis Vicioso, Suni Yu
Objectius: Portar a terme la campanya ORCID a la UPF

Grup de treball PCEA (Publicació Científica i Eines d'Avaluació) 

Membres: Dolors Àlvarez, Ana Baiges, Elena Blanco, Anna Casaldàliga (coordinadora), Mar Garreta
Objectius:  Organitzar l'oferta de serveis sobre la publicació científica i les eines d'avaluació de la recerca.


b) Grups de treball interns operatius d'Informàtica 

• Grup de treball Antivirus

Membres: David Moreso (coordinador), Manel Lozano, Joan Trench, Àlex García, Carles Silvestre, Roberto España.
Objectiu: Manteniment, incidències i informació a la web.
- Campus Global: habilitar menú formularis.

 • Grup de treball Novell

Membres: Joan Trench (coordinador), Manel Lozano, David Moreso, Marc Vives, Ismael Pérez, Toni Santos, Carles Silvestre, Dani Pérez, Germán España, Àlex García.
Objectius:
- Distribució de ZenWorks 11.
- Actualització de les aplicacions NAL a ZenWorks 11.
- Unificació d'usuaris PDI i PAS en un sol contenidor.
- Integració de Novell (iPrint i ZenWorks 11) amb Windows 7.

• Grup de treball PcBase Linux

Membres: Manel Lozano (coordinador), Àlex García, Germán España, Dani Pérez, Albert Pintu.
Objectius:
- Migrar l'actual distribució de Fedora Core a Ubuntu.
- Preparar el nou repositori d'aplicacions per Ubuntu.
- Personalitzar la distribució d'Ubuntu amb la nova marca UPF.

• Grup de treball PcBase Microsoft

Membres: David Moreso (coordinador), Manel Lozano, Joan Trench, Àlex García, Carles Silvestre, Josep Aymamí.
Objectius:
- Instal·lació de Windows 7.
- Instal·lació Office 2007.
- Gestionar parches i services packs.

• Grup de treball Programari lliure

Membres: Manel Lozano (coordinador), Germán España, Xavier Polo, Núria Reixach, Ismael García.
Objectiu: Potenciar la disponibilitat de programari lliure a tot el PAS, PDI i estudiants.

• Grup de treball Suport tecnològic als projectes de recerca

Membres: Joan Trench (coordinador), Carles Perarnau, Marc Esteve, Núria Reixach.
Objectius:
- Posar en marxa el nou cluster de BioEvo i integrar-ho amb el clúster antic.
- Reinstal·lar el servidor Thor i actualitzar la infraestructura informatica de recerca del DEE.
- Consolidar la virtualització del hosting de recerca. Virtualitzar els servidors de Biologia evolutiva.
- Posar en marxa el servei d'ownCloud.
- Posar en marxa el servidor de càlcul del CPIS. 

• Grup de treball Eventum UPF

Membres: Mercè Lara (coordinadora), Ana Amselem, Manel Lozano, Fran Jiménez, Joan Trench, Dani Pérez, David Moreso i Àlex García.
Objectius:
- Implementar, administrar i donar suport a la plataforma Eventum UPF per a la gestió de congressos, actes, seminaris i d'altres esdeveniments.

• Grup de treball Correu electrònic

Membres: Mercè Lara (coordinadora), Ana Amselem, Manel Lozano, Germán España, Joan Trench, Dani Pérez, Carles Silvestre, David Moreso, Àlex García i Jordi Mas.
Objectiu: Definir i impulsar la seva evolució obrint nous serveis als usuaris i ajudant-los en el seu ús. 


c) Grups de treball de l'ASTRI (amb participació de personal de la Biblioteca, d'Informàtica, del SACU i de la Vicegerent de l'ASTRI)


• Grup de treball Carnet UPF

Membres: Mercè Cabo, Teresa Grané, Carme Cantos, Montserrat Espinós, Mar Gil i Xavi Herrero

• Grup de treball Emmagatzematge i accés de documentació de l'àmbit de la docència

Membres: Mercè Cabo, Teresa Grané, Carme Cantos, Manel Lozano, Jordi Mas, Olga Monterde, David Moreso, Joan Trench, Marc Vives (secretari)

• Grup de treball Formació d'usuaris

Membres: Carme Cantos (coordinadora), Aitor Canal, Joan Isidre Badell, Xavier Brunet, Rosalia Conesa, Germán España, Fanny Ferran, Mar Garreta, Ceci Jaques, Manel Lozano, Anna Magre, Olga Monterde, David Moreso, Gemma Nàndez, Maria Parras, Daniel Pérez, Joan Trench

• Grup de treball Sistema compartit

Membres: Ana Baiges, Carles Barrera, Toni Borràs, Anna Casaldàliga (coordinadora), Marta Comadran, Teresa Ferrer, Xavier Ibàñez, Marina Losada, Rosa Montañà

• Grup de treball Web i dispositius mòbils

Membres: Joan Alòs, Ana Baiges, Anna Bargalló, Carles Barrera, Toni Borràs, Anna Casaldàliga (coordinadora), Marta Comadran, Marina Losada, Rosa Montañà


d) Comitès i comissions amb d'altres àrees organitzatives de la UPF 

Comissió tècnica per a SAU

Comitè de Direcció d'Administració Electrònica

Comitè de Direcció AVALDO

Comitè de Direcció Bussiness Intelligence - Datawarehouse

Comitè de Direcció Documentum

Comitè de Direcció MAGIA

Comitè de Direcció IDEA

Comitè de Direcció Selecció d'Estudiants en Pràctiques Curriculars

Comitè de Direcció Serveis Web

Comitè de Direcció TIC - Biblioteca

  • Subcomitè de la Producció Científica
  • Subcomitè de Recursos d'Informació

Comitè de Direcció TIC - Economia i Recerca

Comitè de Direcció TIC - Gestió Patrimonial

Comitè de Direcció TIC - Recursos Humans i Organització

Comitè de Direcció TIC - Secretaria General


e) Grups de treball amb d'altres organitzacions 

Els grups de treball en col·laboració amb d'altres institucions o organitzacions en els quals participa personal de la Biblioteca i d'Informàtica són els següents:

• ACUP. Comissió d'Administració Electrònica: Mercè Cabo, Teresa Grané, Xavi Herrero

BPI (Bibliotecas y Propiedad Intelectual de FESABID): Anna Casaldàliga

COBDC. Grup de treball Coneixement i Recerca: Ana Baiges

CSUC. Catalogació: Teresa Ferrer

CSUC. GEPA: Xavier Ibàñez

CSUC. Gestor de referències bibliogràfiques: Marina Losada

CSUC. Implementadors del sistema Millennium: Rosa Montañà

CSUC. PICA (Préstec interbibliotecari i PUC): Marta Comadran i Xavier Ibàñez

CSUC. Portal de Recerca de Catalunya: Elena Blanco i Anna Casaldàliga

CSUC. Relectro: recursos electrònics: Dolors Pons

CSUC. Repositoris: Marina Losada

CSUC. Sistema Compartit: Anna Casaldàliga, Xavier Ibàñez

CSUC. Suport a la Recerca: Anna Casaldàliga

Comissió Tècnica Assessora: Mercè Cabo i Teresa Grané

Comissió Tècnica de l'Anella Científica: Marc Vives

EXPANIA / IGELU : Marina Losada

FECYT / REBIUN: Grupo de trabajo políticas de acceso abierto: Anna Casaldàliga

REBIUN Línea estratégica 2: Mercè Cabo, Carme Cantos, Anna Casaldàliga, Silvia Losa, Joan Trench

REBIUN-RECOLECTA. Grupo de evaluación de repositorios: Marina Losada

SIOU: Grupo de trabajo de Servicios de Información y Orientación Universitarios: Mar Gil

TIC-CRUE: Grupo de trabajo Tecnologías de la Información y Comunicaciones: Mercè Cabo i Teresa Grané