2.2. Intranets

a) Wib (Web Interna de la Biblioteca)

Consultes a la wib per cursos

Curs
Nombre de consultes
2009-2010 8.144
2010-2011 8.012
2011-2012 8.237
2012-2013 11.623
2013-2014 17.958

 

Wib: consultes per cursos 2009-2014

 

Consultes a la wib per mesos. Curs 2013-2014

Wib: consultes per mesos 2013-2014

 

b) Intranet del PIE


La nova estructura dels estudis universitaris i la normativa específica que els regula va fer necessari continuar amb la duplicitat d'alguns continguts i diferenciar-los dels de llicenciatura i diplomatura.

Així mateix, la gestió dels nous carnets universitaris amb certificat digital va fer necessària la creació de nous apartats a la intranet per tal de recollir-ne els procediments.

Atenent a les característiques del mes d'agost en què la resta de serveis estan tancats, es va creure necessari crear un apartat amb els tràmits que més es consulten durant l'estiu, les instruccions per als procediments a seguir i indicacions a donar als usuaris.

Consultes a la intranet del PIE per cursos 

Curs
Nombre de consultes
2008-2009  6.458
2010-2011
5.828
2011-2012 5.375
2012-2013 5.232
2013-2014 7.615

 

Intranet del PIE. Nombre de consultes per cursos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultes a la intranet del PIE per mesos. Curs 2013-2014

Intranet del PIE. Nombre de consultes per mesos


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) WISI (Web Interna del Servei d'Informàtica)

Consultes a la WISI per cursos

Curs
Nombre de consultes
2009-2010 2.053
2010-2011 1.551
2011-2012 1.320
2012-2013 1.222
2013-2014 1.402

WISI. Visites per cursos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultes a la WISI per mesos. Curs 2013-2014

Consultes WISI per mesos