2.1. Direcciˇ per Objectius (DpO)

a) Resultats de la Direcció per Objectius: Vicegerent de l'ASTRI i transversals

Resultats de la Direcció per Objectius 2013
Vicegerent de l'ASTRI i transversals
Assolits completament (90-100%) 21
Assolits parcialment (10-75%) 4
No assolits o desestimats 5

Resultats 2013 DpO Vicegerent de l'ASTRI i ASTRI transversals

 

b) Resultats de la Direcció per Objectius: Biblioteca

Resultats de la Direcció per Objectius 2013
Biblioteca 
Assolits completament (90-100%) 113
Assolits parcialment (10-75%) 23
No assolits o desestimats 16

Resultats 2013 DpO Biblioteca

 

Nombre d'objectius operatius per àmbit

Unitat  Nombre
Direcció 2
Subdirecció 5
Catàleg 5
Sistema i recursos informàtics 11
Web i intranets 10
Gestió de recursos electrònics 13
Portal de Producció Científica 8
Propietat intel·lectual 4
Coordinació Tècnica 1
Adquisicions i préstec interbibliotecari 8
Unitat de Logística
12
Serveis d'Informació 4
La Factoria 9
Punt d'Informació a l'Estudiant (PIE) 9
Servei d'atenció telefònica (SAT) 7
Unitat Temàtica de Ciències Socials i Humanitats 18
Biblioteca/CRAI del Poblenou
14
Biblioteca del Campus Universitari Mar 12
Total Biblioteca 152

 

c) Resultats de la Direcció per Objectius: Servei d'Informàtica

Resultats de la Direcció per Objectius 2012
Servei d'Informàtica
Assolits completament (90-100%) 104
Assolits parcialment (10-75%) 27
No assolits o desestimats 23

Resultats DpO Servei d'Informàtica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre d'objectius operatius per unitat

 Unitat  Nombre
Direcció 2
Unitat de Gestió de Recursos 4
Unitat d'Infraestructures i Seguretat
35
Unitat d'Aplicacions Corporatives
83
Unitat d'Informàtica de la Ciutadella 10
Unitat d'Informàtica del Poblenou
14
Unitat d'Informàtica del Mar 6
Total Servei d'Informàtica 154