1. Presentaciķ

La Biblioteca i el Servei d'Informàtica ofereixen a la comunitat universitària, a través -no només però sí en gran part- d'aquesta memòria, les evidències del seu treball especialment centrat en la prestació de serveis de suport a la recerca, a la docència i l'aprenentatge i a la gestió de la Universitat.

La memòria recull les dades estadístiques i les xifres més significatives de l'activitat d'aquestes dues unitats organitzatives i també les novetats més rellevants en tots els àmbits d'actuació.

Entre les novetats aquí ressenyades, se'n podrien ressaltar dues com a elements caracteritzadors del període:

  • En aquest curs es va portar a terme una reestructuració organitzativa en la prestació dels serveis web. A partir d'aquest curs, els serveis web es presten per part d'un equip humà integrat per membres de la Biblioteca i del Servei d'Informàtica. Aquest nou disseny organitzatiu implica, per una banda, un aprofundiment en el model de convergència de professionals que caracteritza el model CRAI (Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació) i, de l'altra, una sèrie d'avantatges per als usuaris (prestació més propera ja que es realitza des de cada un dels campus, per part de personal de front end i ampliació i sistematització dels horaris).
  • Al llarg d'aquest curs, i com a cristal·lització d'una tendència d'abast més ampli, es produeix una intensificació de les accions de suport als investigadors: la campanya per dotar tot el PDI de la UPF amb un número ORCID n'és un exemple i les millores en el Portal de Producció Científica n'és un altre. Tant per part de la Biblioteca com del Servei d'Informàtica es reforça la dedicació a una de les activitats més importants de la universitat, en general, i de la UPF, com a aposta estratègica, en particular: la recerca.    
Aquestes dues novetats són exemples significatius de l'activitat que trobareu recollida en aquesta memòria, que resumeix l'activitat de tot un any d'un conjunt de professionals al servei de la Universitat.