8.5. Tasques de processament tècnic i físic

En finalitzar el curs 2012-2013 la xifra estimativa sobre els documents pendents de processar es va situar al voltant dels 65.000. 

 
Nombre de volums
Monografies disponibles (ja processades i en suport paper) 574.000
Monografies pendents de processar 65.000

Tasques de processament tècnic i físic. Evolució per cursos

8.5. Tasques de processament tècnic i físic. Evolució per cursos