8.4. Principals donacions i cessions bibliogrÓfiques

Cal destacar les donacions següents, ordenades cronològicament:

Oriol Sagarra

Donació, l'octubre del 2012, d'una trentena de volums, principalment de tema jurídic i d'antiquària.

Beatriz de Moura

Donació, el gener del 2013, de la col·lecció de la revista Le Magazin Littéraire, com a continuació a la donació iniciada l'any 1998.

Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC)

Donació, el març del 2013, d'una trentena de llibres i catàlegs d'exposicions d'art.

Elisa Camps

Donació, el març del 2013, d'una col·lecció de la revista La Calle, publicada a Barcelona entre els anys 1978 i 1981.

Josep Rovira i Assumpta Sopeña

Donació, l'abril del 2013, d'un fons de llibres sobre història.

Sergi Schaaff

Donació, el maig del 2013, de 250 llibres i 40 DVD sobre periodisme i televisió.

Daniel Serra de la Figuera

Donació, el maig del 2013, d'una trentena de llibres d'economia.

Antonio Monegal

Donació, el juny del 2013, de 200 exemplars, principalment sobre literatura i crítica literària.

Maria dels Àngels Gil

Donació, el juny del 2013, de diferents exemplars de monografies i revistes sobre economia i empresa.

Jordi Ametller Mateu

Donació, el juny del 2013, d'una edició del 1689 de l'obra de Jaume de Corella, Practica de el confessonario y explicacion de las 65 proposiciones condenadas por la Santidad de N.S.P. Inocencio XI...


També cal destacar que van continuar arribant regularment documents donats per diferents membres del personal acadèmic de la UPF. Especialment significatius resulten els fons que van continuar donant Josep Fontana sobre història, i Josep Maria Micó sobre literatures romàniques, amb especial incidència en el camp de la literatura castellana.