10.7. Presentacions i visites d'āmbit professional

A continuació es relacionen les presentacions i visites d'àmbit professional a la Biblioteca durant el curs acadèmic 2012-2013:

 • Visita de Natalia Shulika i Natalia Maksimova, bibliotecàries de la Biblioteca de la Higher School of Economics (National Research University de Moscou, octubre 2012.
 • Visita de Teresa malo de Molina, directora de la Biblioteca de la Universidad Carlos III de Madrid  i Lola Santoja Garriga, Coordinadora de la Biblioteca de Humanidades, octubre 2012.
 • Visita de Santi Romero, arquitecte del Servei de Biblioteques de la Diputació de Barcelona i Carmela Vilanueva, directora del Sistema Bibliotecario de la Pontifícia Universidad Católica del Perú, Lima, octubre 2012.
 • Visita de Rocío Serrano i Arantxa Itúrbide, bibliotecàries de la Biblioteca de la Universidad de Navarra, novembre 2012.
 • Visita de Karine Bacher-Eyrol i Marcel Marty, de la Biblioteca de la Université Toulouse 1 Capitole, novembre 2012.
 • Visita dels membres del grup coordinador del SIOU  (Sistema de Información i Orientación Universitario de la CRUE): Pilar López Lorente de la Universidad de Burgos, Ignacio Grana de la Universidad Carlos III de Madrid, Juan Tomás Antequera Pina de la Universidad de Castilla-La Mancha i Cristina Rodríguez Monzonís de la Universidad Politécnica de Valencia, novembre 2012
 • Visita de Rubén Garrido, gerent de la Universidad de Alcalá i dos col·laboradors: Fernando da Casa, director de la Oficina de Gestión de Infrastructuras i Santiago Ramón, gener 2013.
 • Visita d'Anna Andreu i Mireia Salgot, de la Biblioteca de la Universitat de Vic, febrer 2013.
 • René Payo Hernanz, Vicerrector de Estudiantes i Alfredo Bol Arreba, Vicerrector de Profesorado y PAS, de la Universidad de Burgos, març 2013.
 • Visita de Margaret E. Lawrence, Systems Librarian de la Minnesota State University, Mankato, abril 2013.
 • Estada d'Erasmus de quatre dies de Ramunė Gedvilaitė, Information manager, de la Vilnius University, maig 2013.
 • Visita d'una bibliotecària del Technological Educational Institut de Kalamata, Grècia, maig 2013.
 • Visita de Virginia Bentes, bibliotecària de la Universitat de Fortaleza, Brasil ,juny 2013.
 • Visita grup de 12 bibliotecaris i altres membres de la Université Toulouse 1 Capitole, juny 2013.