10.5. Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

Les activitats més destacades de REBIUN d'aquest curs acadèmic van ser les següents:

Organització de jornades, seminaris i assemblees:

-XX Asamblea Anual de REBIUN, celebrada a Màlaga els dies 8 i 9 de novembre del 2012, amb l'assistència de Mercè Cabo. En aquesta assemblea es van presentar els resultats dels grups de treball de cada una de les línies estratègiques del III Plan Estratégico de REBIUN 2020 i els informes i resultats dels diferents grups de treball estables.

-XI Workshop REBIUN sobre Proyectos Digitales, celebrat a la Universitat Politècnica de Catalunya el 23 de novembre del 2012, amb l'assistència d'Anna Bargalló, Ana Baiges, Marina Losada, Rosa Montañà de la Biblioteca i Carles Barrera i Toni Borràs del Servei d'Informàtica.

-XI Jornadas CRAI de REBIUN: Reflexiones sobre la superconvergencia de servicios en el entorno de la educación superior del Reino Unido. Es van celebrar a Madrid els dies 23 i 24 de maig del 2013, amb l'assistència de Mercè Cabo (que va formar part del comitè científic), Montserrat Espinós i Carme Cantos de la Biblioteca i Manel Lozano i Joan Trench del Servei d'Informàtica. L'objectiu d'aquestes jornades va ser el d'explorar noves aproximacions sobre la convergència de serveis universitaris a partir de l'experiència de tres universitats britàniques.

Participació de la UPF en grups de treball de REBIUN:

Línia 2. "Dar apoyo a la docencia, aprendizaje e investigación y gestión." La UPF participa activament en els grups de treball dels objectius generals d'aquesta línia estratègica:

Objectiu 1. "Integrar de forma progresiva las CI2 en los diferentes estudios de la universidad como estrategia educativa para el desarrollo de las capacidades válidas para toda la vida". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo, amb la participació de Carme Cantos i Joan Trench.

Objectius 2 i 3. "Potenciar la biblioteca como un agente dinamizador de la innovación docente de la universidad e incrementar el uso de los recursos de información desde las diferentes plataformas educativas virtuales de las universidades".

Objectiu 4. "Promover mandatos y políticas institucionales de acceso abierto a la producción científica de cada universidad para incrementar la visibilidad y el impacto de la universidad". Amb la participació d'Anna Casaldàliga.

Objectiu 5. "Implementar servicios de información y asesoramiento sobre propiedad intelectual y protección de datos para el uso de la información en el desarrollo de la docencia, aprendizaje, investigación y gestión". Coordinat per la UPF: Mercè Cabo i Silvia Losa. Un dels treballs d'aquest grup va ser elaborar un document d'al·legacions de l'avantprojecte de llei de modificació del text refós de la llei de propietat intel·lectual per la CRUE.

REBIUN manté el Catàleg Col·lectiu, que inclou els registres bibliogràfics de 74 biblioteques universitàries i centres d'investigació de l'estat espanyol.