10.4. Consorci de Biblioteques UniversitÓries de Catalunya (CBUC)

Durant aquest curs acadèmic es va treballar en la integració del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) al Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC). Això no significa un punt i final en les activitats del CBUC, sinó un punt i a apart, ja que el CBUC no desapareix, sinó que es transforma per adequar-se a les circumstàncies i als moments actuals. Els canvis durant els darrers anys han pogut ser absorbits per l'estructura del CBUC -concebuda fa 17 anys-, però els que vénen són estructurals i requereixen noves formes per donar-hi resposta. El CSUC ha de proporcionar una nova manera organitzativa que ha de permetre continuar la tasca desenvolupada pel CBUC. Així, doncs, es va treballar en els acords de dissolució del CBUC perquè fos absorbit pel CESCA i de modificació dels Estatuts del CESCA per a la seva transformació en el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC).

La Biblioteca va participar activament en el Pla de Treball del nou CSUC. Concretament en els projectes:

- Portal de la Recerca de Catalunya

- Sistema compartit per totes les universitats per a la gestió, l'accés i els serveis de Biblioteca


Al mateix temps, el CBUC va continuar desenvolupant els diferents programes inclosos en el seu pla de treball.

La UPF hi va participar activament formant part dels diferents òrgans de govern i en tots els grups de treball del CBUC:

 • CCUC (interlocutors de catalogació i autoritats de noms i títols)

 • PICA (programa de préstec consorciat, préstec interbibliotecari, préstec in situ, i accés a les col·leccions del CBUC)

 • GEPA

 • BDC. Llicències

 • BDC. Dipòsits (grup genèric de dipòsits, TDX, MDX i Sumaris-Dialnet)

 • Gestors de referències: Refworks
 • Millennium

 • SFX/MetaLib

Aquest curs acadèmic va estar marcat per la disminució del finançament públic que va afectar el Consorci directament, però també indirectament, ja que les institucions consorciades i les col·laboradores van tenir menys recursos per donar suport als programes cooperatius. Malgrat això, els programes més antics del CBUC (com el CCUC i els repositoris) van continuar amb un funcionament normal, els programes més nous (com el PUC i GEPA) es van consolidar, i la BDC es va poder adaptar a la nova situació amb la reducció del contingut al qual accediran algunes institucions, però mantenint la majoria dels acords consorciats.

El Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC) va continuar el funcionament i el creixement habituals. A finals del curs acadèmic, el CCUC comptava amb més de 4.259.100 registres bibliogràfics.

El nou servei de préstec consorciat (PUC) va tenir uns resultats molt bons. Els préstecs de llibres entre biblioteques el 2012 van ser de 48.680, nombre que representa un creixement del 48% respecte al 2011.

El préstec interbibliotecari (PI) tradicional va continuar funcionant per al subministrament de fotocòpies o còpies digitals de documents i per accedir a documents d'institucions que participen al CCUC, però que no són consorciades.

El magatzem Garantia d'Espai per la Preservació de l'Accés (GEPA) va continuar desenvolupant la seva activitat. Es van fer tres càrregues ordinàries, que suposen la incorporació de 1.875 metres de documentació.

Les estadístiques d'ús dels recursos de la Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) continuen mostrant increments, malgrat la cancel·lació d'algunes subscripcions el 2010 i, en especial, el 2011. De les revistes electròniques subscrites el 2012 es van descarregar uns 5.335.000 articles, un 4,07% més que el 2011; de les bases de dades, es van fer uns 2.000.000 de sessions o accessos, un 2,44% més que el 2011; i dels llibres electrònics, quasi mig milió de sessions o accessos, un 30,56% més que l'any anterior.

Pel que fa als repositoris digitals de documents, es van continuar incorporant nous continguts en els repositoris en funcionament i també s'hi van incorporar millores (TDX: tesis doctorals en xarxa; RECERCAT: dipòsit de la recerca de Catalunya; RACO: revistes catalanes amb accés obert; MDC: memòria digital de Catalunya, i MDX: materials docents en xarxa) (vegeu l'apartat 6.1.2.3. Repositoris digitals).

Formació

Es van fer els cursos i les jornades següents:

 • The French Union Catalog of Higher Education and Research, SUDOC, towards national next generation ILS: curs a càrrec de Jean Bernon (ABES, França). 12 de desembre del 2012

 • Building next generation consortium services: curs a càrrec de Kristiina Hormia - Poutanen (Biblioteca Nacional de Finlàndia). 12 d'abril del 2013

 • Libraries, Cloud Services and Research Support: curs a càrrec de Marc van den Berg, Corno Vromans i Hans Geleijnse (Universitat de Tilburg). 31 de gener i 1 de febrer del 2013 

 • Políticas de acceso abierto y nuevos modelos de explotación, medición, impacto y evaluación de la producción científica. Curs a càrrec d'Isabel Bernal (CSIC. Unidad de Recursos de Información Científica para la Investigación). 8 i 9 de maig del 2013 

Traduccions

Continuant en la línia iniciada els anys anteriors, aquest curs es van fer les traduccions dels articles:

 • LOSSAU, Norbert. "Una visió general de les infraestructures de recerca a Europa - i recomanacions a LIBER"

 • KRISTIINA HORMIA - POUTANEN. "L'entorn docent i d'investigació a Finlàndia el 2020: les biblioteques universitàries i politècniques en una xarxa de serveis digitals"

 • DEMPSEY, Lorcan. "Tretze maneres de mirar les biblioteques, la descoberta i el catàleg: escala, flux de treball i atenció"