10.3. Comisión Sectorial de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CRUE (CRUE-TIC)

Al llarg del curs van tenir lloc les dues reunions habituals de la comissió sectorial de les TIC.

La primera trobada es va celebrar els dies 25 i 26 d'octubre a la Universidad de Salamanca i va tenir un caire marcadament tècnic. La primera sessió es va dedicar a les tecnologies basades en el núvol (cloud computing) i serveis consorciats. Sense abandonar aquesta perspectiva, les sessions del segon dia es van apropar a les experiències en intercanvi de dades i presentacions de caràcter més tecnològic.

La segona trobada, que va tenir lloc els dies 10, 11 i 12 d'abril a la Universidad Politécnica de Cartagena, es va centrar en qüestions de seguretat. Les activitats del dia 11 es van agrupar sota el títol de "Documento de política de seguridad" i van acollir ponències relacionades amb classificació, organització i protecció de dades. Les activitats del dia 12 es van dedicar a normalització i preservació de dades en relació, especialment, a l'administració electrònica.