10.2. RedIRIS

Les Jornades Tècniques de RedIRIS van ser organitzades, amb el recolzament de i2basque, a la Universitat del País Basc a Bilbao, els dies 28 i 29 de novembre del 2012. Les jornades van ser precedides, com en edicions anteriors de les trobades, dels Grups de Treball de RedIRIS, els dies 26 i 27 de novembre. Les Jornades Tècniques reuneixen els experts i responsables de xarxa i serveis informàtics de les universtats, xarxes autonòmiques i centres de recerca de la Comunidad RedIRIS; i permeten l'intercanvi d'informació i experiències entre tots ells.

Le línies temàtiques prioritàries van ser les experiències en espais intel·ligents, en l'externalització i la integració de núvols públics i privats, en el desplegament de IPv6, en eAdministració (Agenda Digital Europea, el marc del nou Esquema Nacional de Seguridad, etc.), en xarxes socials i en xarxes multigigabit (canals òptics d'alta capacitat i noves tecnologies com OpenFlow).

Xavier Herrero i Anglí, del Servei d'Informàtica de la UPF, hi va presentar la ponència eAdministración en la UPF: un caso de éxito.