10.1. Centre de Supercomputaciˇ de Catalunya (CESCA)

Com cada any, la Universitat Pompeu Fabra va participar en les dues trobades que organitza el Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya (CESCA):

  • Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC)
  • Trobada de l'Anella Científica (TAC)

La Trobada dels Serveis Informàtics de les Universitats de Catalunya (TSIUC), dedicada a "Eficàcia i eficiència en els serveis TIC", es va celebrar l'11 de desembre del 2012 al Campus de la Comunicació-Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra. El propòsit de la TSIUC'12 va ser mostrar com a través de bones pràctiques, tant tecnològiques com de model de gestió, es pot millorar l'eficàcia i l'eficiència en els serveis TIC. Es van analitzar bones pràctiques que contribueixen a l'estalvi de recursos, com la virtualització de servidors i equips d'escriptori, la computació distribuïda (grid) o la informàtica al núvol (cloud computing), la millora dels centres de processament de dades, el teletreball, la telepresència, l'ús de documentació digital, així com la consorciació dels serveis TIC presentada com una opció adient per aconseguir un ús racional de les TIC, homogeneïtzant plataformes i tecnologies, centralitzant recursos i serveis, i minimitzant despeses.

La dissetena Trobada de l'Anella Científica (TAC) va tenir lloc el 19 de juny del 2013 al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès. La trobada constava de tres sessions, sota el títol genèric de "Xarxes de recerca: connectar, col·laborar, innovar". El propòsit d'aquesta edició de la TAC fou presentar la nova Anella Científica i els serveis que faciliten la connexió, la col·laboració i la innovació a través de les xarxes acadèmiques i de recerca, i les experiències dels seus usuaris.